Kus asuvad maailma puhtaimad hotellid?

Väidetavalt on hotelli valikul kõige olulisem tegur hotelli puhtus ja üldine hügieen. Haagi Hotellikooli läbiviidud uuringu põhjal arvas ligi 70% vastanutest, et just majutuskoha puhtus on määravaks, kas seda soovitatakse sõpradele ja tuttavatele. Samale järeldusele (kuigi päris erinevate protsentidega) jõuti US Todays avaldatud uuringus. Selle järgi hindas hotelli valikul kõige tähtsamaks puhtust 43%, hotellitoa hinda 23%, asukohta 19% ja turvalisust 11% vastanuist.

Rahvusvaheline veebipõhine hotellireserveerimise portaal hotel.info uuris oma kasutajate antud tagasisidet hotellide puhtuse kohta ja koostas selle põhjal kõige puhtamate hotellidega linnade <a href=http://www.hotel.de/Press/Article?lng=DE&item=1701>edetabeli:

	<B>Koht </B>
	<B>Linn </B>
	<B>Riik </B>
	<B>Hinnang puhtusele <BR>(Parim võimalik: 10,0) </B>


	1. 
	Tokyo 
	Jaapan 
	8,78


	3. 
	Zagreb 
	Horvaatia 
	8,55


	5. 
	Ljubljana 
	Sloveenia 
	8,49


	7. 
	Helsinki 
	Soome 
	8,41


	9. 
	Moskva 
	Venemaa 
	8,37


	11. 
	Bukarest 
	Rumeenia 
	8,31


	13. 
	Praha 
	T&scaron;ehhi 
	8,3


	15. 
	Bern 
	&Scaron;veits 
	8,27


	17. 
	Budapest 
	Ungari 
	8,24


	19. 
	Tallinn 
	Eesti 
	8,2

Võrreldes parimatega hinnatakse suhteliselt madalalt selliste metropolide, nagu Pariis ja London, puhtust, kes said 10-palli skaalal vastavalt 7,54 ja 7,57 punkti. Prantsuse ja Ühendkuningriikide hotellide puhtust hinnati tervikuna madalamaks kui näiteks Šveitsis, Saksamaal või Austrias. Tallinna mahtumine maailma 20 parima sekka on igal juhul tunnustus, kuid tasub tähele panna, et nii Helsinki kui Riia hotellide puhtust hinnatakse mõnevõrra kõrgemalt.

Kui vaadata külastajate üldist rahulolu suuremate linnade hotellidega, siis hotel.info külastajad hindavad Tallinna hotelle maailmas suisa viienda koha vääriliseks:
	<B>Koht</B>
	<B>Linn</B>
	<B>&Uuml;ldhinnang<BR>(parim v&otilde;imalik: 10,0)</B>


	1.
	Varssavi
	7,9


	2.
	Tokio
	7,65


	3.
	Helsinki
	7,64


	4.
	Bratislava
	7,58


	5.
	Tallinn
	7,56


	6.
	Berliin
	7,54


	7.
	Praha
	7,53


	8.
	Budapest
	7,52


	9.
	Zagreb
	7,51


	10.
	Ljubljana
	7,5


	11.
	Sofia
	7,49


	12.
	Bangkok
	7,45


	13.
	Viin
	7,42


	14.
	Riia
	7,42


	15.
	Lissabon
	7,38


	16.
	Dublin
	7,36


	17.
	Singapur
	7,33


	18.
	Bukarest
	7,27


	19.
	Vilnius
	7,25


	20.
	Madrid
	7,23


	&nbsp;
	Keskmiselt 
	7,48