Algamas 2018. aasta Uus-Meremaa Working Holiday viisade taotlemine!

29. märtsil avaneb Eesti noortele järjekordne võimalus esitada taotlusi Uus-Meremaal töö-ja puhkuseprogrammi (Working Holiday Scheme) viisa saamiseks. Järgnevalt on ära toodud põhiline Uus-Meremaa töö-ja puhkuseprogrammi puudutav info.


Mis on Uus-Meremaa Working Holiday Scheme? Erinevalt tavalisest Uus-Meremaa turismiviisast, mis on mõeldud ainult reisimiseks kuni 3 kuu jooksul, võimaldab Working Holiday Scheme viisa 12 kuu jooksul Uus-Meremaal lisaks reisimisele ka töötada kõikidel töökohtadel, s.h. vabatahtlikuna või võtta ette õpingud/koolitused Uus-Meremaal. Seejuures eeldatakse, et saabuja peaeesmärgiks on siiski reisimine, mitte töötamine või õpingud.


Kellele Uus-Meremaa Working Holiday Scheme on mõeldud? Working Holiday Scheme on mõeldud rohkem kui 40 riigi, s.h. Eesti noortele vanuses 18 – 30 aastat (mõne riigi kodanike puhul kuni 35 aastat).


Missugused nõuded kehtivad Eesti kodanikele, kvalifitseerumaks WHS viisa taotlejaks?

 • Taotleja peab olema Eesti kodanik ja omama Eesti passi, mis on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast planeeritavat lahkumist Uus-Meremaalt;
 • Olema vanuses 18 – 30 aastat;
 •  Mitte reisima koos lastega;
 • Omama tagasilennu piletit või omama selleks piisavalt rahalisi vahendeid. Sisenemisel riiki võidakse seda kontrollida;
 • Omama rahalisi vahendeid vähemalt 4200 Uus-Meremaa dollari väärtuses (~2515 eurot), et katta enda elamiskulud Uus-Meremaal;
 • Olema terve (täpsemad nõuded tervisliku seisundi kohta leiab siit ja ilma kriminaalse taustata;
 • Omama piisava kattega reisikindlustust terve Uus-Meremaal viibimise perioodi kohta;
 • mitte olema varem viibinud Uus-Meremaal WHS viisaga.


Täiendavad piirangud Noortele, kelle WHS taotlus rahuldatakse, kehtivad mõned täiendavad piirangud:

 • WHS viisa omanik ei tohi vastu võtta püsivat töökohta, v.a juhul, kui taotletakse ja saadakse tavaline Uus-Meremaa tööviisa;
 • ühe tööandja juures tohib töötada maksimaalselt 3 kuud;
 • õpingud või koolitused võivad kokku kesta maksimaalselt 6 kuud.

Kui palju Working Holiday Scheme viisasid väljastatakse? 2017/ 2018 aastaks on Eesti kodanikele eraldatud 100 WHS viisat.


Kuidas saab Working Holiday Scheme viisat taotleda? Working Holiday Scheme viisat saab taotleda ainult internetis Immigration New Zealand (INZ) veebilehel ja ainult Eestile mõeldud WHS alt. Taotluse esitamine on tasuline- Eesti Vabariigi kodanikele 208 NZD (~122€), mis tähendab, et taotleja peab omama kas Visa või MasterCardi krediitkaarti. Krediitkaardi puudumisel on võimalik tasuda ka kellegi teise (näiteks vanema) krediitkaardiga, seda loomulikult nende eelneval nõusolekul.


Kaua WHS viisataotluse läbivaatamine aega võtab? Juhul, kui taotlus on korrektselt täidetud, saabub vastus mõne päeva jooksul. Juhul, kui küsitakse täiendavat informatsiooni, võtab protsess kauem aega.


Kuidas WHS viisa väljastatakse? Positiivse vastuse korral saadetakse WHS viisa taotlejale elektrooniliselt


Millal algab taotlemine? Taotlusi Uus-Meremaa WHS viisa taotlemiseks saab esitada alates 29. märtsist 2018. a. kella 10:00 Uus-Meremaa aja järgi (Eesti aja järgi 29. märtsil kell 00:00).


Kust saab lisainformatsiooni? Lisainformatsiooni saab Uus-Meremaa Immigratsiooniameti veebilehelt: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/estonia-working-holiday-visa