Eestlaste Covid-tõend

Alates detsembrist hakkab Eestis järk-järgult tehnilist kehtivust kaotama üle 550 000 inimese koroonavastase vaktsineerimise tõend, mistõttu on kõigil neil inimestel enne reisile suundumist vaja luua uus tõend. Siseriiklikult saab tõendeid edasi kasutada vaid juhul, kui teenusepakkuja kasutab tõendi kontrollimiseks siseriiklikku lahendust.

Sotsisaalministeeriumi IT-üksus TEHIK oli loonud süsteemi, kus enne 21. oktoobrit 2021 Eestis loodud ja seni uuendamata ELi vaktsineerimise tõendi tehniline kehtivus lõpeb juba kuus kuud pärast selle loomist. Mitte aga aasta pärast, nagu valitsuse korralduse kohaselt tõendid kehtima peaks.

See tähendab, et** reisimiseks peab patsiendiportaalis digilugu.ee looma uue vaktsineerimise tõendi, **kuid Eestis saab jätkata tõendite kasutamist, kui tõendit kontrollitakse teenuspakkuja juures veebilehe kontroll.digilugu.ee kaudu. TEHIK ei ole seni teatavasti loonud äppi, millega koroonatõendeid kontrollida, ja nii kasutavad väga paljud söögikohad, kultuuriasutused ja spordiklubid välismaiseid äppe.

Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii veebilehel kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee. Uue tõendi kontrollimisel loetakse kõik Eestis väljastatud tõendid kehtivaks kuni 365 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist.