Mida teha Kopenhaagenis?

Mida teha Kopenhaagenis, kui sul on 20-ne liikmeline grupp, mis koosneb enamjaolt noorukitest?
Kas Taanis on olemas Eesti keelset giidi, kes teeks 20-nele inimesele ekskursiooni Kopenhaageni linna peal?