mis on iraani raha kurss? ja kuidas siis ikkagi oleks kõige soodsam teherani pääseda?

mis on iraani raha? ja mis kurss üldse on ?
uidas

Vt. http://www.trip.ee/user/9877

Internet on Sulle kättesaadav, järelikult on ka Iraani raha kurss leitav. Jõudu sel teel!
Kasuta oma eelnevalt tehtud teemasid.