Muutus turismiseadus

Melli Teataja 01 aprill 2010 kell 12.00 Endel Pendel

Riigikogu võttis vastu turismiseaduse.

Tänasel riigikogu istungil võeti vastu uus turismiseadus, mis hakkab kehtima 15 aprillist. 2010a. Uus seadus sätestab reisimise korra ja reisimise korraldamise korra. Uue seaduse kohaselt saab reisile minna ainult Turismi Firmade Liidu poolt väljastatud reisloa alusel. Reisiluba tuleb taotleda 10 päeva enne reisi toimumist. Reisiloa saamisel tuleb pöörduda TFL poolt akstepeeritud reisikorraldaja poole. Kui reiskorraldaja on vastava reisi osas reisijaga kokuleppele saanud, esitatakse reisijale arve, mille ta peab tasuma TFL-i 10 päeva jooksul, sularahas arveldamine on vastavalt Terrorismivastavõitlemise seadusele keelatud. Kõik reisile minejad peavad ennast registreerima TFL büroos, või kohalikus omavalistuses ning vastav tõend tuleb säilitada kuni reisilõpuni. Uuendusena on seaduse käsitletud nn soojamaareise, näiteks Egiptusse reisijad ei pea teistkordsel minemisel ennast registreerima ning korduva reisloa saab tasuta. Uues reisiseaduses on uuendus ka lähetusreiside korras, kui vana seaduse alusel sai lähetusse saata piiramatu hulk töötajaid, siis uue korra kohaselt peab iga lähetatu kohta lähetuses viibima ka ministeeriumi esindaja, kelle haldusalasse antud asutus kuulub. Riigikogulaste reisimise osas on tehtud ka pisikene muudatus, mis annab õiguse lisaks abikaasale ka ämmale lähetuskulu arvutada. Uus seaduses on arvestatud ka väikeste laste heaolule ning neid väljaspool eestit tervislikel kaalutlustel ei lubata. TFL juhataja sõnul on uus turismiseadus väga hea regulatsioon tänase MASU tingimustes, ainukese puudusena tõi ta välja FIE-de reisimise korra puudumise. RK esimehe sõnul on täiendus ettepanek juba laekunud ja seadusemuudatuse eelnõu tuleb arutelule 9 mail.

allikas: www.riigiveataja.ee

Lennupakkumised
Reisikaaslased