Turvatoolid

Leidsin netist reisikirja Slovakkia kohta.Ja seal oli selline lõik: Ent Leivo oli oma autost tagaistme välja tõstnud ning taha voodi-elutoa ehitanud, mistõttu tema kolmikul seal tavalisest autoistmest tunduvalt rohkem elamis- ja mänguruumi oli. Sellest tulenevalt tahaks teada, kas Poolas, Slovakkias, Tśehhis, Ungaris jne. sealkandi maades pole laste turvatoolid autodes kohustuslikud, või läksid nad lihtsalt riskile välja. Ei oota sõnavõtte teemal, et toolid on laste turvalisuse huvides jne. Tahaks lihtsalt teada, kas peab olema või mitte? Selle reisikirja leiab http://www.ekstreem.ee/05/tatrad/

Kui ainult keegi ära tõlgiks! Ak vozidlo nemį na zadnom sedadle bezpečnostné pįsy (staršie typy vozidiel - od roku 1986 boli povinné bezpečnostné pįsy na zadnżch sedadlįch aj na vozidlįch dovį˛anżch na Slovensko) deti do 3 rokov sa nesmś sa v takżchto vozidlįch prepravova¯ !

Preprava bez detskej sedačky - len v obci a len deti staršie ako 3 roky na zadnżch sedadlįch pripśtané bezpečnostnżmi pįsmi vtedy, ak vozidlį kategõrie M1 a N1 tieto detské zįdr˛né systémy nemajś alebo je ich vo vozidle mįlo alebo ak sa u˛ 2 deti prepravujś v sedačkįch a z priestorovżch dōvodov nie je mo˛né ļalšiu umiestni¯.

Deti do 12 rokov a do telesnej vżšky 150 cm sa mō˛u na prednżch sedadlįch automobilov prepravova¯ len vtedy ak vozidlo je vybavené vpredu bezpečnostnżmi pįsmi a die¯a sedķ v zįdr˛nom systéme pre ne určenom.

Prednostne by sa mali na prepravu detķ pou˛i¯ zadné sedadlį vybavené bezpečnostnżmi pįsmi Tänan!

0
0
Lennupakkumised
Reisikaaslased