Booking.com 8 ennustust reisiaastaks 2022

Majutus- ja muude reisiteenuste broneerimisleht Booking.com küsitles rohkem kui 24 000 reisijat maailma 31 riigis, et uurida nende soove ja eelistusi tulevasteks reisideks. Järgnev on kokkuvõte olulisematest tulemustest ja trendidest.

Inimesed ütlevad reisimisele "jah", et teha tasa kaotsi läinud puhkuseaeg

Pärast pikka sunnitud pausi on nende inimeste arv, kes tunnevad, et peavad kaotsi läinud puhkuseaja tagasi tegema, suurenenud 42%-lt 63%-ni. 2022. aastast kujunebki võimalustest haaramise aeg. 72% ütleb meeleldi "jah" mis tahes puhkusele, peaasi et see püsib eelarve piirides. Ja 49% jaoks, kes pole alates pandeemia algusest ette võtnud ühtegi suuremat puhkust ja raha säästnud, pole rahas 2022. aasta puhkuseplaane tehes küsimus.

Uued näod ja paigad

Pandeemia suunas meie tähelepanu rohkem sellele, mis ja kes on meie elus esmatähtsad ning ka vabadust ei ole kunagi sedasi väärtustatud. 2022. aastal, mil saame jälle reisida, näeme mitte ainult taasühinemasi sõprade ja perega, vaid ka sukeldumasi uutesse tutvustesse. Nimelt soovib 60% vastanutest kohtuda võõrsil uute inimestega.

Tõenäoline on ka puhkuseromansside taastulek, sest 50% vastanutest unistas neist. Tänu videokõnede aina suurenevale osale meie igapäevaelus arvame, et nii mõnedki nendest suhetest jätkuvad ka reisijate kojujõudmisel.

Side kohaliku kogukonnaga tõuseb prioriteediks

Pandeemia on näidanud kohalike kogukondade tähtsust ja see peegeldub ka reisieelistustes. Pandeemia ajal olid inimesed sunnitud võtma viimast kodulähedastest võimalustest. Inimesed on nüüd kogukonnaga tihedamalt seotud, toetades kohalikke ettevõtteid. Järk-järgult hakkavad ka reisijad puhkuste veetmisel samasugust kogukonnatunnet au sees hoidma. 58% inimeste jaoks on oluline, et nende reis tooks sihtpaiga kohalikule kogukonnale kasu. 29% plaanib põhjalikumalt uurida, kuidas nende turismikulu mõjutab või parandab kohalike kogukondade elu.

Erinevad nägemused kaugtööst

Booking.com-i uuring näitas, et kaugtööd puudutavates küsimustes on välja kujunenud kaks erinevate eelistustega leeri. Ühte kuuluvad need, kes ütlevad, et kaugtöö on hea võimalus pikendada sihtkohas veedetavat aega. Samas näeme me 2022. aastal, et nende inimeste arv, kes soovivad rangelt taastada töö-eraelu tasakaalu, kasvab oluliselt. 73% arvab, et tulevikus on nende puhkused täiesti töövabad. 59% veedaks puhkusel pigem vähem aega tingimusel, et nad saavad täiesti välja lülituda.

Reisimise ootus on sama põnev kui sihtkoht ise

Kuigi viimase pooleteise aasta jooksul on reise tehtud vähem ja harvem, soovitakse teekonda vähem kogeda tormamisena. Just teekonda sihtkohta ootab 2022. aastal rohkem inimesi kui kunagi varem. Isegi navigeerimine võõra koha transpordisüsteemis on midagi, mida 58% küsitletutest naudiks.

Paindlikkus püsib tähtsaima prioriteedina

Pandeemia on meie ootusi reisi paindlikkuse koha pealt kõvasti tõstnud. Reisijad nimetavad võimalust reis tasuta tühistada (33%) või kuupäevi muuta (32%) 2022. aasta reisi planeerides kahe kõige olulisema asjana.

Reisimisest saab enesehoole üks olulisi vorme

Peale pikki reisipiiranguid mõistetakse reisimise väärtust tervise ja heaolutunde jaoks varasemast paremini. Ligi kaks kolmandikku (62%) reisijatest ütles, et nad ei mõistnud reisimise olulisusest oma heaolutundele enne, kui reisimisvõimalused ära kadusid.

79% reisijatest kinnitab, et reisimine lisab nende vaimsele ja emotsionaalsele heaolule enam kui ükski teine puhkusevorm. 2022. aastal pööratakse varasemast rohkem tähelepanu sihtkohas pakutavatele enesehoole võimalustele.

Jooga ja meditatsioon annavad teed reisimisele kui enesehoole olulisele trendile 2022. aastal. Inimesed väärtustavad rohkem kui kunagi varem võimalust end välja lülitada ning kasutavad aega, et täielikult sukeldada uutesse paikadesse ja kultuuridesse. Samas väärtustatakse varasemast rohkem lihtsaid rõõme – ainuüksi nahal tuntav päikesepaiste või ükskõik mis sorti veekogu nägemine teeb enamike inimeste meeleolu kohe paremaks.

Tehnoloogiat aitab reisimise jätkuvat ettearvamatust omaks võtta

Pärast pandeemiaaegset ettearvamatut reisimist võtavad inimesed 2022. aastal ootamatuse omaks ning paljud teevad seda tehnoloogia abil. Uuringu andmetel usub 63% reisijatest, et tehnoloogia on võõrsil olles terviseriskidel silma peal hoidmiseks vajalik. 62% nõustub, et tehnoloogia aitab reisiärevust vähendada.

Inimesed oleks huvitatud uuenduslikust teenusest, mis suudaks lausa mitu kuud ette prognoosida, millistesse riikidesse oleks turvaline reisida (69%), või automaatselt soovitada paiku, kuhu on lähte- ja sihtkohas kehtivate COVID-19 nõuete põhjal hõlbus reisida (67%).

Metodoloogia

2022. aasta reisitrendide uuringu tellis ja korraldas Booking.com. Valimisse kuulusid täiskasvanud, kes plaanivad järgmise 12–24 kuu jooksul kas töö või puhkuse pärast reisida. Kokku oli 24 055 vastajat 31 riigist ja piirkonnast (sh 501 inimest Argentinast, 1003 Austraaliast, 500 Belgiast, 1001 Brasiiliast, 500 Kanadast, 1000 Hiinast, 1007 Colombiast, 1001 Horvaatiast, 508 Taanist, 1002 Prantsusmaalt, 1000 Saksamaalt, 1005 Hongkongist, 1000 Indiast, 502 Iisraelist, 1003 Itaaliast, 1002 Jaapanist, 500 Mehhikost, 501 Hollandist, 501 Uus-Meremaalt, 500 Peruust, 1000 Venemaalt, 1005 Singapurist, 1002 Lõuna-Koreast, 1002 Hispaaniast, 501 Rootsist, 501 Šveitsist, 504 Taiwanist, 500 Taist, 1000 Ühendkuningriigist, 1002 USA-st ja 501 Vietnamist). Osalejad vastasid 2021. aasta augustis veebiküsitlusele.

Uuringu kokkuvõtte leiab booking.com lehel.