Eesti ei suutnud EL koroonatõendi digilahendusega liituda

1. juunil hakkas tööle Euroopa Liidu IT-lahendus liikmesriikide koroonatõendite vastastikuseks tunnustamiseks. Esimesena liitusid sellega Bulgaaria, Horvaatia, Kreeka, Poola, Saksamaa, Taani ja Tšehhi. Märkimisväärne on, et sellest nimekirjast puudub Eesti, kus digitaalne vaktsineerimistõend peaks justkui ammu valmis olema, kuid EPL-i andmetel on selles selles lahenduses puudu negatiivse PCR-proovi tõendi ja koroona läbipõdemise tõendi valik ning see ei vasta Euroopa Liidu standardile. Ehk sisuliselt on Eestis valmis treitud mingi lahendus, millega pole mujal Euroopas mitte midagi peale hakata. Tehniline võimekus peaks meil siiski põhimõtteliselt olemas olema.

Kõik EL liikmesriigid peaksid digiväravaga liituma hiljemalt 1. juuliks, loodetavasti saavutab Eesti digitigu vähemalt Bulgaaria digivõimekuse taseme siiski veidi kiiremini. Praeguse info kohaselt peaks uutele nõudmistele vastavad tõendid patsiendiportaalis digilugu.ee olema kättesaadavad järgmise nädala keskpaigas. Tundub, et viivituse taga on Eesti Sotsiaalmüsteeriumi süsteemi järjekordne suutmatus asju ühest päevast veidi kaugemale planeerida.

Kui Eesti peaks lähiajal suutma luua midagi Euroopa Liidu standarditega kooskõlas olevat, siis praktikas peaks see tähendama, et iga digitaalne COVID-tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja Eestis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) avaliku võtme abil.

Koroonatõendi digitaalse versiooni saab salvestada nutitelefoni, kuid seda saab kasutada ka paberkujul. Mõlemal juhul on olemas QR kood, mis sisaldab vajalikku infot ja digiallkirja, et tõend on ehtne.

ELi digiväravat majutab Euroopa Komisjoni andmekeskus Luxembourgis. See võimaldab kontrollida kõigi tõendite QR-koodides sisalduvaid digitaalallkirju ilma isikuandmeid töötlemata. Kontrollimiseks vajalikud allkirjavõtmed salvestatakse riikliku tasandi serveritesse; digivärava kaudu pääsevad nendele võtmetele ligi riiklikud kontrollirakendused või -süsteemid kogu ELis.

Lisainfo EL veebilehel.