Euroopa Liit soovib tõsta oma kodanike teadlikkust reisijaõiguste kohta

Euroopa Liit on esimene piirkond maailmas, kus hakati välja töötama ühtseid reisijaõiguseid, mis kehtiksid kõigil lennu-, laeva-, rongi- ning bussireisidel. 2009. aastal tehtud Eurobaromeetri uuringute kohaselt polnud 59% ELi kodanikud teadlikud õigustest, mis neil on reisimise ajal, 34% olid neist teadlikud ning 7% polnud oma õigustest midagi kuulnud. 66% polnud teadlikud sellest, missugused lepingujärgsed õigused kehtivad pärast lennu-, laeva-, rongi- või bussipileti ostmist. Kampaania „Teie reisijaõigused on käepärast“ 2014-2015 on ellu kutsutud just selleks, et reisijad oskaksid nõuda oma õigusi ning transporditeenust pakkuvad ettevõtted peavad seda respekteerima. Kampaania raames jagatakse Euroopa sadamates, lennu-, raudtee- ning bussijaamades infovoldikuid ning võimalusel on üles seatud kampaaniat tutvustavad stendid. Tänaseks on ühtsed regulatsioonid kehtestatud kõigile transporditeenust pakkuvatele ettevõtetele ELis. Kampaania koduleht asub aadressil: ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/index.html.

Kampaania „Teie reisijaõigused on käepärast“ hõlmab kõiki transpordiliike ning neile kehtivaid reisijaõigusi. Kui lennureis hilineb tunde või vajalik rong jääb üldse väljumata, siis tuleb oma õigusi teada ja nende eest ka seista. Tänu sellele muutuvad transporditeenuseid pakkuvad ettevõtted kliendisõbralikumaks ning seadusekuulekamaks.

Kui Sa kaotasid lennureisil pagasi, lend jäi hiljaks, tühistati või Sind jäeti lennust maha, siis kogu vajaliku info ja rohkemgi veel leiad siit: ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/03-air.html.

Mida peaks teadma rongireisi pileti ostmisel? Kuhu pöörduda, kui rong hilineb? Vajaliku info leiad siit: ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/14-rail_02.html.

Mida teha, kui laevareis hilineb tuntavalt? Kes vastutab? Veetransporti kasutavate reisijate õigused leiad siit: ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/29-other-modes-2.html.

Mida peab bussifirma tagama, kui buss satub näiteks liiklusõnnetusse? Mida teha, kui reis on ülebroneeritud või hilineb? Bussitranspordi reisijaõigused leiad siit: ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/29-other-modes-2.html.

Eestis aitab murelikke reisijaid Euroopa Liidu Eesti Tarbijakaitsekeskus (Estonian ECC NET) www.consumer.ee/est

Mõned näited sellest, kuidas ELi Eesti Tarbijakaitsekeskus on edukalt lahendanud Eesti reisijate kaebused.

Eesti tarbija versus Tšehhi lennuvedaja

Eesti tarbija sõitis Tšehhi lennuvedajaga marsruudil Tallinn-Praha-Milano. Paraku lend liinil Tallinn - Praha hilines, mistõttu jäi tarbija maha jätkulennust. Tarbijale pakuti asendusteekonda, mille tulemusel jõudis ta Milanosse kolm tundi ja kümme minutit planeeritust hiljem, mistõttu läks tal kaotsi oluline osa päevast ning planeeritud kohtumistest. Reisija pöördus kaebusega lennuvedaja poole, kes ei täitnud reisija ees hoolitsuskohustust (ei pakkunud nõuetekohaselt toitlustust jms) ning ei maksnud ka lennureisija õigusi reguleeriva määrusega kindlaks määratud rahalist hüvitist.

Reisija pöördus abi saamiseks ECC-võrgustiku (Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik - European Consumer Centres Network) poole, kes võttis lennuvedajaga ühendust ning menetluse tulemusel maksti reisijale välja hüvitis 400 eurot ning täiendavalt 10 eurot seoses toidule tehtud kulutusega lennujaamas.

Eesti tarbija versus Iirimaa lennuvedaja

Eesti tarbija lend liinil Düsseldorf-Madriid tühistati lennukontrollerite streigi tõttu ning lennuvedaja pakkus reisijale järgmist otselendu, mis väljus alles nelja päeva pärast. Paraku ei täitnud lennuvedaja omapoolset lennureisija õigusi reguleerivast määrusesttulenevat hoolitsuskohustust ja ei kompenseerinud ka hiljem reisija poolt majutusele ja toidule tehtud kulutusi. Reisija pöördus abi saamiseks ECC-võrgustiku poole. Keskuste menetluse tulemusel nõustus lennuvedaja kahjude (4 päeva majutus ning toitlustuskulud) hüvitamisega.

Eesti tarbijad versus Hollandi lennufirma

Eesti tarbijad ostsid Eesti reisibüroo vahendusel piletid Hollandi lennuvedaja lennule Tallinn - Amsterdam – Bangkok - Siem Riep – Bangkok – Amsterdam - Tallinn viiele inimesele. Tallinna lennujaamas selgus, et Tallinn-Amsterdam lennusegmendile ei olnud kahel inimesel kehtivat piletit ning nad pidid lennule pääsemiseks ostma uued piletid, kogumaksumusega 325 EUR. Piletid müünud reisibüroo ei olnud omalt poolt piletite broneerimisel vigu teinud, kuid ei saanud probleemi lahendamisel tarbijatele abiks olla, sest lennuvedaja ei näidanud üles koostöövalmidust. Tarbijad pöördusid abi saamiseks ECC-võrgustiku poole. Menetlus osutus tulemusrikkaks ning lennuvedaja tagastas tarbijatele uute piletite ostmisega seotud kulutused 325 eurot.

Külasta ka kampaania Facebooki lehte: https://www.facebook.com/passengerrights?ref=hl>facebook.com/passengerrights

Kampaaniat tutvustavad videod:

• Pole lendu, pole mängu <a href=

/> • Pole rongi, pole pulma <a href=
/> • Pole bussi, pole muusikat <a href=

Kommentaariks

EL kampaania on kahtlemata tore algatus õiges suunas, kuid nagu ka toodud näidetest selgub, on reisijate õigused üks asi ja lennufirmade valmidus hilinemiste puhul hüvitist maksta tihti üsna teine asi. Reaalsuses tähendab see seda, et hüvitist võidakse maksta, kuid selleks tuleb endal kõvasti kannatust koguda ja pabereid määrida. Eesti Tarbijakaitseamet, kuhu reisijaid oma probleemidega juhatatakse (NB! see pole sama mis Euroopa Liidu Eesti Tarbijakaitsekeskus) on sellistel puhkudel lihtsalt haruldaselt mõttetu institutsioon, mis abistamise asemel otsib viise, kuidas järjekordsest tülitekitajast mingi udujutuga vabaneda. Ehk, meil on küll olemas reisimist reguleeriv seadusandlik raamistik, kuid seaduse rakendamine on hambutu. Võimalik, et Euroopa Liidu Eesti Tarbijakaitsekeskus on asjalikum, kuid Eesti Tarbijakaitseamet on reisimist puudutavates küsimustes ilma igasuguse kompetentsita.