Euroopa riigid leppisid kokku ühistes reisipiirangute reeglites

Euroopa Liidu riigid saavutasid lõpuks kokkuleppe ühistes kritieeriumites koroonaviirust puudutavate reisipiirangute osas. Liikmesriigid peavad iganädalaselt esitama Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) andmed uute juhtumite arvu kohta 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, testide suhtarvu ja positiivsete testide osakaalu viimasel nädalal tehtud testides. Nende andmete põhjal hakkab ECDC iganädalaselt avaldama piirkondade (väiksemate riikide puhul on terve riik üks piirkond) riskitaseme kaarte, kasutades fooritulede süsteemi:

  • Roheline, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on väiksem kui 25 ja positiivsete testimistulemuste määr on väiksem kui neli protsenti;
  • Oranž, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on väiksem kui 50, kuid positiivsete testimistulemuste määr on neli protsenti või kõrgem, või kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on vahemikus 25–150 ja positiivsete testimistulemuste määr on alla nelja protsendi;
  • Punane, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on 50 või suurem ja positiivsete testimistulemuste määr on neli protsenti või kõrgem või kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on suurem kui 150;
  • Hall, kui teave ei ole piisav või kui testimise suhtarv on väiksem kui 300.

Oluline on märkida, et kuigi ühtne lähenemine on kokku lepitud, jääb liikmesriikidele iseseisvalt õigus meetmeid kehtestada ehk reeglid pole siduvad. Üldiselt ei tohiks keelata teisest liikmesriigist reisivate isikute sisenemist riiki, kuid oranžist või punasest piirkonnast saabujatelt võib nõuda saabumisel testi tegemist või karantiini jäämist. Testimise saabumisel võib asendada ka võimalusega teha see enne saabumist.

Ühtlasi täpsustati reegleid transiidi puhul. Transiidi puhul (läbi riigi sõit, peatumine bensiinijaamas, rongi või bussi vahetus) ei tohiks reisijatele laieneda ei testimis- ega karantiininõue ka siis, kui muidu on riigile, kust reisitakse, kehtestatud piirangud.

Info võimalike uute piirangute kohta avaldatakse vähemalt 24 h enne nende kehtima hakkamist.

Lisainfo: Euroopa Komisjon