Leedu ja Liechtenstein punases, Küpros piiri peal

Välisministeeriumi värskes riikide nimekirjas, kust saabudes on kohustus oma liikumisvabadust piirata, on taas lisandunud järjekordsed riigid. Alates 28. septembrist kehtib kahenädalane eneseisolatsiooni ka Leedust ja Liechtensteinist saabujatele. Eneseisolatsiooni tuleb jääda juhul, kui koroonaviirusesse nakatunute suhtarv (viimase 14 päeva jooksul lisandunud nakatunute arv 100 tuhande elaniku kohta) on suurem kui 16. Soome, Läti ja Leedu puhul tõsteti seda 25-ni, kuid Leedus ei piisanud ka sellest, sest nädalaga on nakatunute suhtarv tõusnud 18,8 pealt 31,2 peale. Liechtenstein hüppas 7,8 pealt 20,9 peale.

Riigid, kust saabudes pole kohustus liikumisvabadust piirata:

  • Küpros 16,7¹
  • Läti 7,6 (eelmine nädal 4,4)
  • Soome 16,5 (eelmine nädal 10,9)

¹ liikumispiirang ei rakendu, kui riigi positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta jääb kahe nädala jooksul vahemikku 16 kuni 17,6.

Vastavalt majandusminister Taavi Aasa käskkirjale peaks ühtlasi lõppema ka lennuühendus Tallinna ja Vilniuse vahel, sest Eesti õhuruumis on peatatud kõik Eesti lennuväljadele saabuvad ja Eesti lennuväljadelt väljuvad lennud, mille lähte- või sihtkoht asub riigis, kus viimase 14-päevane kumulatiivne COVID-19 haigestumine 100 000 elaniku kohta on suurem kui 25 elanikku.

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, s.h. turismi eesmärgil:

Austraalia
Gruusia¹
Jaapan
Kanada¹
Lõuna-Korea
Rwanda
Tai
Tuneesia¹
Uruguay
Uus-Meremaa

¹ Rakenduvad liikumisvabaduse piirangud