Uuring - missuguse riigi turistid käituvad kõige halvemini?

Ülemaailmselt avaliku arvamuse küsitlusi läbiviiv YouGov uuris 26 riigi 29 000 täiskasvanult, mis riigi turistidesse suhtuvad nad kõige halvemini ja kellesse kõige paremini. Lisaks uuriti, kuidas tajutakse oma riigi turistide kuvandit. Küsitlus viidi läbi perioodil 28. juunist kuni 21. augustini 2019. Tulemustes on välja toodud ainult need riigid, mida mainiti vähemalt 5% vastustes.

Nendest riikidest tulevad halvimate kommetega turistid

Nagu võib arvata, domineerivad suurema rahvaarvuga riigid, kust reisitakse palju. Piirkondlikult joonistuvad siiski välja teatavad erisused.

Euroopa

Euroopas on kõige negatiivsem arvamus Briti ja Venemaa turistide suhtes. Küsi hispaanlastelt ja 46% neist arvab brittidest halvasti, sakslastest jagab seda arvamust 39%. Häid sõnu pole loota ka venelastel, kes koos brittidega ongi Euroopas kõige ebapopulaarsemad turistid. Eriti joonistub see välja Taanis, Rootsis, Soomes ja Norras, kus negatiivset arvamust vene turistide suhtes jagas 24% kuni 38% vastanutest. Vene turistile ei vaadata hästi ka Saksamaal, kus nad brittidega pea võrdselt ebapopulaarsed (36%).

Aasia/Austraalia

Aasias tajutakse universaalselt kõige negatiivsemalt Hiina turisti. Hiina turisti nimetatakse halvimaks Indoneesias, Malaisias, Filipiinidel, Singapuris, Tais, Vietnamis ja Austraalias. Singapuris nimetas hiinlasi kõige hullemaks puhkajaks tervelt 67% vastanutest. Tõsi, singapurlastele ei jäta head muljet ka India turist (42%).

Lähis-Ida

Lähis-Idas on kõige ebapopulaarsemad turistid pärit Saudi-Araabiast. Nii arvati Marokos, Jordaanias, Kuveidis, Omaanis – ja Saudi Araabias endas.

Keda peetakse parimateks turistideks?

Ülemaailmselt peetakse parimaks Jaapani turisti, seda eriti Aasias. Jaapani turisti nimetati parimaks Singapuris, Malaisias, Indoneesias, Filipiinidel, Vietnamis, Tais, Soomes, Hispaanias ja Prantsusmaal. Üsna hea reputatsiooniga on ka Austraalia turistid.

Kuidas tajutakse oma riigi turiste?

Küsitluse raames päriti ka arvamust oma riigi turistidest, seda kahest vaatenurgast: 1) mida arvatakse oma riigi turistidest, kui nad on teises riigis ja 2) kuidas vastajate arvates teises riigis neisse suhtutakse. Vastusevariandid olid positiivselt, ei tea, negatiivselt.

Kõige enesekriitilisemad olid britid, kellest 61% uskus, et nende pealeei vaadata välismaal hästi. Nagu sai kirjutatud, selliseks arvamuseks on ka piisavalt põhjust. Kuid hämmastavalt enesekriitiliseks osutusid ka norrakad, kellest 54% arvab, et välismaal pole neist parim kuvand.
Parimal arvamusel oma riigi turistidest polnud ka sakslased ja prantslased.

Sisuliselt musterturistidena nähakse ennast Indias, Omaanis ja Filipiinidel.

Uuringu tulemused on leitavad yougov.co.uk (inglise keeles) ja yougov.de (saksa keeles).