Noored saavad taas taotleda tasuta Euroopa reisipasse

Euroopa

Taas on avanenud DiscoverEU programm, mille raames saavad Euroopa 18 aastased noored taotleda tasuta reisipasse, et külastada teisi Euroopa Liidu liikmesriike. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega, kus noortel on Euroopa avastamiseks võimalik taotleda tasuta Interraili rongipass. Käesolev taotlusvoor on alates 2018. aastast juba neljas, võimaldades reisimist 2020. aasta 1. aprillist 31. oktoobrini.

DiscoverEU neljandas voorus läheb jagamisele kokku 20 000 tasuta Interraili passi (esimeses voorus oli neid 15 000, teises 12 000, kolmandas 20 000). Igale riigile eraldatakse kindel arv passe, lähtuvalt rahvaarvu suhtest EL elanike arvu tervikuna. Kolmandas voorus eraldati Eestile 0,26% ehk kokku 51 passi. Ilmselt kehtib sama number ka sel aastal. Juhul, kui mõnes riigis jääb taotlejaid vähemaks, saavad selle võrra rohkem passe teiste riikide noored, kuid varasemad taotlusvoorud on näidanud, et seda ei juhtu.

Kuigi üldjuhul peab reisimine toimuma rongiga 2.klassis, saab põhjendatud erandjuhtudel (näiteks kõrvaline asukoht) saab seda teha ka muul viisil, näiteks bussi või praamiga. Kuna Balti riigid on Interraili liinidest kõrval, on sellega ka arvestatud.

Reisipassi rahaliseks väärtuseks loetakse 258 eurot. Teatavatel juhtudel võib see olla kõrgem, mis peaks kehtima ka Eesti puhul, kuhu Interrail ei ulatu (täpsem info Interraili kohta allpool). Samas on tingimustes kirjas, et reisi võib alustada ka mujalt, kui asukohariigist ning sel puhul kulusid reisi alguspunkti jõudmiseks ei kaeta.

DiscoverEU esimeses voorus, kus jagamisele läks 15 000 Interraili passi, esitas taotluse 100 480 noort üle Euroopa. Eestist laekus 284 taotlust, välja jagati 40 tasuta reisipassi.

Üldinfo taotlemisest

 • Taotlemine toimub vahemikus 7. november – 28. november 2019 12:00 CET (Central European Time) ehk 13:00 Eesti aja järgi.
 • Tulemustest teavitatakse perioodil 8. jaanuar kuni 23. jaanuar 2020 e-kirja teel, milles teatatakse kas taotleja väljavalimisest või tema panemisest reservnimekirja.
 • Taotlemiseks tuleb täita avaldus DiscoverEU veebilehel.

Tingimused taotlejatele

 • Taotleja vanus peab 31. detsembriks 2019 olema 18 aastat ehk sünnikuupäev langeb ajavahemikku 01.01.2001 (k.a) kuni 31.12.2001 (k.a.).
 • Taotleja peab olema Euroopa Liidu kodanik.
 • Taotleja peab esitama reisiplaani.
 • Taotleja on valmis olema DiscoverEU saadik ehk jagama oma kogemusi sotsiaalmeedias või oma koolis/kogukonnas.
 • Taotleda ei saa need noored, kes osutusid väljavalituks Interraili varasemates taotlusvoorudes.

Kuidas toimub võitjate valimine?

Kõik taotlejad peavad vastama 5 valikvastustega küsimustele. Lõpetuseks tuleb vastata lisaküsimusele.

Reisimine

 • Reis alguspunkt peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.
 • Reis peab toimuma ajavahemikus 1. aprill 2020 kuni 30. oktoober 2020.
 • Reisi kestvus peab jääma vahemikku 1 - 30 päeva.
 • Ühte passi saavad taotleda nii üksikreisijad kui kuni 5 liikmelised grupid, mille kõik liikmed on 18 aastased (grupiga võivad liituda vanemad reisijad, kuid nende kulusid ei hüvitata).
 • Reisiplaan peab sisaldama minimaalselt 2 riiki EL sees.
 • Erivajadustega noored (nägemine, liikumine jm) saavad reisides vajalikku abi.

Mis on Interrail?

Interrail on Euroopa-sisese piirideta rongireisimise sünonüüm, kus ühe rongipassiga on võimalik reisida ligi 30 Interraili programmiga liitunud Euroopa riigis. Igal aastal kasutab Interraili passi rohkem kui 250 000 reisijat. Interrail on võimalik tänu Euroopa riikide rongifirmade tihedale koostööle. Nimekirja Interraili liimesriikidest ning rohkem infot leiad Interraili kodulehelt.


on võimalik reisida ligi 30 Interraili programmiga liitunud Euroopa riigis. Igal aastal kasutab Interraili passi rohkem kui 250 000 reisijat. Interrail on võimalik tänu Euroopa riikide rongifirmade tihedale koostööle. Nimekirja Interraili liimesriikidest ning rohkem infot leiad Interraili kodulehelt.

Asjakohased lingid:

Programmi koduleht ja taotlemine
DiscoverEU reeglid
DiscoverEU korduma kippuvad küsimused