Millist tüüpi ja kuidas reisikindlustus osta?

Reisile minnes tuleks mõelda ka reisikindlustuse ostule. Millised on erinevad viisid reisikindlustuse ostmiseks?

Millist tüüpi reisikindlustuse ostja Sa oled? Kas reisile minnes sõlmid endale reisikindlustuse või piirdud Euroopa ravikindlustuskaardiga? Kas reisikindlustuse valid ise, kasutad krediitkaarti või ostad sõnumi teel? Kas eelistad ühekordset reisikindlustust või korduvreisikindlustust? IIZI reisikindlustuse spetsialist Moonika Kaste annab nõu, mida reisikindlustuse ostmisel üle vaadata.

Euroopa Ravikindlustuskaart annab küll õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas, võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, kuid ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid meditsiiniabi kulutusi.

Mitmetes Euroopa riikides domineerib erameditsiin. Ravikindlustuskaart kehtib vaid riiklikes raviasutustes. Ravikindlustuskaardiga ei ole kaetud visiiditasu ega haigla voodipäevaraha. Kõigi vajaminevate ravimite maksumus ei pruugi olla 100%-liselt hüvitatav, samuti ei ole kaetud haige/vigastatu erakorralised transpordikulud raviasutusse ja Eestisse. Sellised olukorrad võivad endaga kaasa tuua aga märkimisväärseid kulutusi, millega reisile minnes ei oldud arvestatud. Sellepärast soovitame lisaks vormistada reisikindlustuse. 

Kui reisid Euroopast kaugemale, ei ole ravikindlustuskaardist vajalikku abi ning määravaks muutub reisikindlustuse olemasolu.

Ravikindlustuskaart

- Võta kaasa reisile minnes
- Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil
- Kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestele riiklikes raviasutustes
- Tagatakse vajaminev arstiabi võrdsetel tingimustel külastatavas riigis elavate kindlustatud inimestega
- Ravikindlustuskaarti saab tellida tasuta riigiportaalist www.eesti.ee

Reisikindlustus

- Osta kaasa reisile minnes
- Reisimisel nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumit
- Kehtib nii era- kui riiklikes raviasutustes
- Katab arsti visiiditasu ja haigla voodipäevaraha
- Katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral
- Soetatud ravimite hüvitamine
- Saab lisada juurde ka teisi kaitseid nagu pagasikindlustus, reisitõrkekaitse jne

Reisikindlustuse tegemiseks on mitmeid erinevaid ja mugavaid võimalusi. Siiski oleks hea, kui teaksid natukene rohkem oma võimalustest, et kahjujuhtumi korral kindlustusest ka abi oleks.

Kui reisikindlustus on tagatud krediitkaardiga, siis uuri enne reisile minemist, mis tingimustel ja milliste katetega reisikindlustus kehtib. Näiteks, kas on seatud piiranguid, kui suur osa reisiplaani kuludest peab olema soetatud sama kaardiga, kas kindlustus katab meditsiini-, reisitõrke- ja pagasikahjusid, kas kindlustus laieneb ka pere teistele liikmetele. Lisaks, kui plaanid tegeleda spordiga või teha füüsilist tööd, siis tasub tähele panna, kas ka nendel juhtudel kindlustuskaitse kehtib.

Heaks meeldetuletuseks on riigipiiri ületades saadav tekstisõnum, mis pakub kiiret võimalust ununenud reisikindlustuse tegemiseks. Seda on lihtne osta, kuid jätab suure vastutuse inimese enda õlgadele. Välisriigi roaminguga ei hakka enamus inimesi lähemalt uurima kindlustuspakkumise tingimusi ega mõtlema ka vajalikele lisakaitsetele. Kahjujuhtumi järel selgub alles, kas ostetud kindlustus arvestas meie tegelike vajadustega.

Reisikindlustuse ostmine

- Kindlustusseltside hinnapakkumised võivad olla väga erineva hinnaga, enne ostmist tuleks vaadata ka pakkumiste sisu
- Kindlustust teed siiski enda heaolu meeles pidades. Seega veendu, et reisi eesmärk ja huvid oleksid kaetud
- Võimalus lisada juurde erinevaid lisakaitseid

Kindlustus koos pangakaardiga

- Reisikindlustuse kehtivus on sõltuvuses pangapoolsetest piirangutest ja limiitidest
- Vähene teadlikkus pangakaardi tingimustest ja võimalustest, enne kahjujuhtumit ei pöörata neile tähelepanu
- Lisariske tasub alati juurde uurida, kas kindlustus arvestab kõigi vajadustega ning vastab kindlustushuvile

Sõnumiga kindlustuse ostmine

- Ostad reisikindlustuse valmispaketi, mis ei ole kokku pandud Sinu soove ja vajadusi arvestades
- Tingimustega tutvumine on aeganõudev ja tülikas, välisriigi roamingu kasutamine ning vajalik PDF-faili alla laadimine
- Kahju korral võib selguda, et kindlustusest tekkinud olukorras abi ei ole

Kindlustuse saab teha üheks konkreetseks reisiks või kui on plaanis teha rohkem kui neli välisriigi külastus aastas, oleks mõttekas kaaluda aastast korduvreisikindlustust. Siiski, tuleb meeles pidada, et enne reisile minekut tuleks kontrollida selle tingimusi ja vastavust reisiplaanidele. Kas piirkond on õige ja kas sisalduvad kaitsed ning nende summad on piisavad antud reisi jaoks. Näiteks, kui sõidad reisil lumelauaga või tegeled mäesuusatamisega või toob reis kaasa liikumist eksootilisematesse piirkondadesse jne. Sel juhul on vajalik juurde valida lisakaitse, et muretu reis võiks alata.

Ühekordne reisikindlustus

- Kindlustusseltside hinnapakkumised võivad olla väga erinevad, ainult hinna põhjal ei saa endale sobivat valida
- Minimaalselt peaksid reisile minnes ostma kaasa meditsiiniabikindlustuse
- Lisa vastavalt reisi eesmärgile ja tegevustele õiged lisakaitsed
- Väljapoole Euroopa Liitu reisides on reisikindlustus eriti oluline, viisat nõudvatesse riikidesse lausa kohustuslik

Korduvreisikindlustus

- Kui reisid aastas rohkem kui neli korda, siis võiksid mõelda korduvreisikindlustusele
- Korduvreisikindlustuse vormistamisel mõtle hoolega läbi kaitsed, summad ja piirkond, et need sobiks võimalikult paljude reiside jaoks, mis sul kindlustusperioodil plaanis
- Iga reisi alguses veendu, et poliis sobib antud reisiplaanidega
- Veendu, et reisi pikkus ei ületaks tingimustega lubatud reisi pikkust

Teksti allikas on IIZI Kindlustusmaakler AS