Roomat külastades tuleb arvestada uute reeglitega

Rooma

Mõned asjad lihtsalt võtavad aega. Roomas näiteks võttis aega 73 aastat, et uuendada Igaveses Linnas kehtivaid eeskirju – viimati tehti seda 1946 aastal. Otseallika puudumise tõttu on järgnev kokkuvõte tehtud Itaalia meedias avaldatu põhjal, kes tuginevad samuti vaid linnavalitsuse pressiteates sisalduvale infole.

Kui Roomas kehtima hakanud uute eeskirjade olemus lühidalt kokku võtta, siis tavapärasel turismireisil olijale ei muutu suurt midagi. Reegleid on täpsustatud eelkõige nende jaoks, kel on kalduvus tavapärastest käitumisnormidest kõrvale kalduda ning ühtlasi anda korravalvuritele selgemad alused rikkujate korralekutsumiseks ja vajadusel ka karistamiseks.

Roomas on keelatud:

 • Otsida suvel jahutust Rooma ajaloolistes purskkaevudes ja see kehtib ka lemmikloomade jaoks. Traditsiooniline müntide viskamine purskkaevudesse (nagu Trevi) on siiski jätkuvalt lubatud.
 • Monumentide otsa ronimine.
 • Avalikes kohtades alkoholi tarbimine.
 • Ühistranspordi kasutamine ilmsete joobe tunnustega.
 • Pubimaratonide korraldamine.
 • Suitsukonide mahaviskamine.
 • Sildadele ja teistele ajaloolistele objektidele "armastuse tabalukkude" kinnitamine.
 • Kasutada ratastega kohvreid Rooma ajaloolistel treppidel.
 • Palja ülakehaga avalikes kohtades viibimine.
 • Tsentuurio, gladiaatori või teiste ajalooliste riiete kandmine ja nendega fotodel poseerimise eest raha küsimine (see keeld kehtib juba alates 2016. aastast).
 • Kaevudest juues suukontakt kaevuga.
 • Graffiti.
 • Järjekordadest ette pääsemiseks piletite vahendamine (Vatikan, Colosseum jm). Keelatud on ka turistidele vahendajate poolt tuuripiletite

Väga peenelt on kirja pandud alkoholi müügikeelud. Kella 22:00 kuni 07:00 on keelatud klaaspudelis alkoholi välimüük ja tarbimine, alates kella 23:00 laieneb keeld lisaks klaaspudelitele ka kõikides teistes pakendites alkoholile, kella 03:00 kuni 07:00 on alkoholi müük keelatud ka siseruumides.

Positiivse poole pealt on kõikidel avalikel äridel nüüd kohustus lubada külastajatel kasutada tualetti.

Mõned keelud puudutavad aga eelkõige Rooma elanikke. Kõige märkimisväärsem uuendus on vast see, et nüüdsest on Roomas tervele Itaaliale nii omane tänava kohal pesu kuivatamine illegaalne. Saab siis näha, kui tõsiselt kohalikud seda keeldu võtavad. Ära keelati ka ühistranspordis musitseerimine. See puudutab peamiselt mustlasi, kes nuiasid trammides ja rongides mängides münte.

Reeglite jämedaid rikkujaid võib trahvi kõrval oodata ka daspo ehk keeld siseneda 48 tunni kuni 60 päeva (korduvad rikkumised) jooksul teatavasse Rooma piirkonda.