Silmapiiril on uued piirangud rahvusvahelistele reisijatele

Belgia

Peale 2016. aastal Brüsselis toimunud terrorirünnakuid on Belgia siseministeeriumis vastumeetmena küpsemas kava, mille kohaselt peaksid kõik reisijad, kes kasutavad Belgiasse sisenemisel või väljumisel rahvusvahelist transporti (ronge, busse ja laevu), ostma pileti vähemalt 12 tundi enne reisi algust. Meetme eesmärgiks on reisijate eelneva identifitseerimise kaudu vähendada piiriülest terrorismi ja kuritegevust. Lisaks võidakse rongi-, bussi- ja laevareisidel sisse seada samasugune kontrollsüsteem nagu on lennujaamades enne pardaleminekut, kirjutab Briti väljaanne The Times.

 

Juhul, kui Belgias osutuvad täiendavad turvameetmed edukaks, võidakse samasugune süsteem kasutusele võtta ka teistes Euroopa riikides. Kui seda tõesti kõikjal Euroopas rakendada, siis kaoks näiteks võimalus Tallinna sadamasse minna ja osta pilet esimesele Helsingisse väljuvale laevale või osta pärast Riia lennujaamas maandumist pilet varsti Eestisse suunduvale bussile. Hetkel on loomulikult tegemist üsna teoreetilise musta stsenaariumiga, kuid see näitab, kuhu suunas mõnes riigis ametnike mõtted liiguvad. Näiteks soovitakse Belgias planeeritud uusi piletimüügireegleid mittetäitvaid transpordiettevõtteid karistada kuni 50 000€ suuruse trahviga.

 

Selge on see, et terrorismiohuga tulebki võidelda, kuid Belgias plaanitavad piiriülese terrorismi ohjeldamise meetmed tähendaks, et terroristid ongi põhimõtteliselt oma eesmärgi saavutanud. Senisest palju halvem on suurel arvul tavalistel inimestel. Ja mis siis, kui potentsiaalne terrorist sõidab ühest riigist teise ühistranspordi asemel hoopis autoga?