Tänasest saavad noored taotleda tasuta Euroopa reisipasse

Euroopa

Alates tänasest saavad Euroopa 18-aastased noored DiscoverEU programmi raames taotleda tasuta reisipasse, et külastada teisi Euroopa Liidu liikmesriike. Üldjuhul peab reisimine toimuma rongiga, kuid põhjendatud erandjuhtudel (näiteks kõrvaline asukoht) saab seda teha ka muul viisil, näiteks bussi või praamiga. Programmi esimeses faasis läheb üle Euroopa jagamisele 15 000 tasuta Interraili passi, sel sügisel on oodata teist taotlusvooru, kus lisandub veel vähemalt 5000 passi.

Discover EU raames eraldatakse igale riigile kindel arv pileteid lähtuvalt rahvaarvu suhtest EL elanike arvu tervikuna. Väike matemaatika näitab, et Eesti elanike arvu osakaalu 0,26% 15000-ga korrutades läheb Eestis jagamisele umbes 40 tasuta Interraili passi. Samas, juhul, kui mõnes riigis jääb taotlejaid vähemaks, saavad selle võrra rohkem passe teiste riikide noored.

Reisipassi rahaliseks väärtuseks loetakse üldjuhul 255 eurot. Teatavatel juhtudel võib see olla kõrgem, mis eeldatavasti kehtib ka Eesti puhul, kuhu Interrail ei ulatu (täpseminfo allpool).

Üldinfo taotlemisest:

 • Taotlemine toimub vahemikus 12. juuni-26. juuni 2018 (mõlemal juhul 13:00 Eesti aja järgi);
 • Passide saajate valimine algab 27. juunil;
 • Võitjate teavitamine toimub meili teel juuli alguses.

Tingimused taotlejatele:

 • Taotleja vanus peab 1. juuliks olema 18 aastat ehk sünnikuupäev langeb ajavahemikku 02.07.1999 kuni 01.07.2000 (k.a.);
 • Taotleja peab olema Euroopa Liidu kodanik;
 • Taotleja on valmis olema DiscoverEU saadik ehk jagama oma kogemusi sotsiaalmeedias või oma koolis/kogukonnas.

Reisimine:

 • Reis alguspunkt peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis;
 • Reis peab toimuma ajavahemikus 9. juulist kuni 30. septembrini 2018;
 • Reisi kestvus peab jääma vahemikku 1-30 päeva;
 • Ühte passi saavad taotleda nii üksikreisijad kui kuni 5 liikmelised grupid.;
 • Reisiplaan peab sisaldama minimaalselt 1, maksimaalselt 4 välisriigis asuvat sihtkoda EL sees;
 • Erivajadustega noored (nägemine, liikumine jm) saavad reisides vajalikku abi.

Kuidas taotleda:

Taotlus tasuta reisipassi saamiseks tuleb esitada Euroopa noorteportaali veebilehel europa.eu/youth/discovereu_en. Vaadata võib ka veebilehte youdiscover.eu, kuid sealt suunatakse edasi ikkagi eeltoodud lehele.

Taotlejad peavad esitama oma isiklikud andmed ning detailid plaanitava reisi kohta. Juhul, kui reisiseltskonnas on mitu inimest, saab taotluse esitaja koodi, millega saavad oma andmed sisestada grupi teised liikmed.

Lisaks sellele on vaja vastata viiele küsimusele, mis on seotud käimasoleva Euroopa kultuuripärandi aastaga 2018 ja Euroopa Liidu noortele mõeldud programmidega. Lõpetuseks tuleb vastata küsimusele, kui palju noori taotleja arvates tasuta reisipasse soovib. Seda loetakse otsustavaks küsimuseks juhul, kui taotlejate arv ületab saadaolevate reisipasside arvu.

Mis on asja idee?

DiscoverEU on Euroopa Komisjoni projekt, mille idee on laiendada noorte maailmaringi ja tekitada koos rahvusliku identiteediga ka eurooplaseks olemise tunnet. Idee on Euroopas leviva populismi ja valeinfo leviku taustal pakkuda noortele võimalust Euroopat selle erinevuses ja ühtsuses oma silmaga kogeda. Kuigi 80% noortest eurooplastest usuvad, et EL üks põhimõtteid on vaba liikumine, ei tunne kolmandik neist mitte ühtegi inimest mõnes teises EL liikmesriigis.

Mis on Interrail?

Interrail on Euroopa-sisese piirideta rongireisimise sünonüüm, kus ühe rongipassiga on võimalik reisida ligi 30 Interraili programmiga liitunud Euroopa riigis. Igal aastal kasutab Interraili passi rohkem kui 250 000 reisijat. Interrail on võimalik tänu Euroopa riikide rongifirmade tihedale koostööle. Nimekirja Interraili liimesriikidest ning rohkem infot programmi kohta leiad Interraili kodulehelt.

Oluline

Interraili mõttes on Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu) must auk, kus Interrail ei toimi. Lähimad kohad, kust reisi alustada, on Helsingi, Stockholm ja Varssavi. Sellisel juhul reisikulud reisi alguspunkti kompenseeritakse. Interraili interaktiivse kaardi leiab Interraili kodulehelt, täpsema kaardi (pdf) samuti.

Trip.ee kommentaar

DiscoverEU on elluastuvatele noortele suurepärane võimalus Euroopat kogeda. Nagu märgitud, siis puudutab see programm ainult 18 aastaseid noori. Tasuta reisipasside saamiseks ei pea taotlust tingimata esimestel minutitel esitama, nagu suvemalevasse kandideerides, vaid asjad enda jaoks pigem läbi mõtlema. Kasvõi alates sellest, kust reisi alustada ja kuhu minna, sest Interraili võrgustik võtab silma kirjuks. Kuna reisipassi rahaliseks väärtuseks arvestatakse orienteeruvalt 255 eurot, tuleb reisiplaane tehes ka selle potentsiaalset maksumust arvestada.

Lisaks peab ennast tahes või tahtmata kurssi viima Euroopa kultuuripärandi aastaga 2018 ja Euroopa Liidu noorteprogrammidega. Lõpetuseks, piletid võivad olla küll tasuta, kuid reisimisega kaasnevad ka muud kulud. Sellegipoolest moodustavad transpordikulud reisist päris arvestatava osa ja kokkuhoid oleks märgatav.

Asjakohased lingid:

Programmi koduleht ja taotlemine
DiscoverEU korduma kippuvad küsimused
Euroopa Komisjoni pressiteade 11. juunist