Instagrami mõju reisimise inspiratsiooniallikana väheneb

Sotsiaalmeedias võimlejatele on edastada kurb uudis: Instagram ja muud analoogsed lehed reisimise inspiratsiooniallikana on oma mõju kaotamas. Sellisele järeldusele jõudis erinevate reisifirmadega koostööd tegev Briti meediaagentuuri eight&four 2000 täiskasvanu küsitlemise tulemusena. Ainult 7% Ühendkuningriigi puhkajatest nimetab oma peamise reisiideede allikana Instagrami või reisiblogisid. See ei tähenda, et Instagrami või Snapchati jne ei kasutata, kuid mida nooremad olid vastajad, seda väiksem oli nende mõju reisiotsuste tegemisele. Kui 25-35 aastastest mainis sotsiaalmeediat oma peamise inspiratsiooniallikana viiendik (20%), siis Gen Z (sündinud peale 1995 aastat) hulgas kukkus see number 7% peale.

Hoopis suurema mõjuga reisiotsustele on TV programmid ja filmid, mida nimetas olulise mõjutajana 25% vastanutest, seejuures nooremate seas mõju kasvab. Ekraanil nähtu paneb mõtted reisimisele liikuma 31% Gen Y (põlvkond, kes sai täiskasvanuks 21. sajandi alguses) ja 29% Gen Z liikmetest.

Sarnane lugu on ka reklaamidega – mida nooremad olid vastajad, seda väiksem oli sotsiaalmeedias avaldatud reisimisele pühendatud reklaamide mõju. Võib isegi öelda, et siin ilmneb teatav veelahe kahe põlvkonna vahel: kui milleeniumi põlvkonnast ütles 23%, et sotsiaalmeedia reklaam mõjutas neid, siis Gen Z liikmete hulgas arvas samamoodi vaid 7%.

Seevastu hindavad 18 – 24 aastased reisijad, vaatamata suurele sotsiaalmeedia tarbimisele, kõrgelt materiaalsel kujul meediat ja "reaalsete inimeste" soovitusi. 29% Z põlvkonnast hangib reisiideesid pereliikmetelt ja sõpradelt ja 20% kasutab reisibrožüüre. Ka reisikonsultandid on noorte hulgas hinnatud – 27% arvab, et puhkusereisi broneerimise teeb vahetu kontakt personaalsemaks.

Kokkuvõttes on jätkuvalt reisiotsuste kõige suuremaks mõjutajaks arvustused erinevatel internetilehtedel. Teiste hinnanguid ja nõuandeid võtab enda plaanide tegemisel arvesse 26% reisijatest. Väikseim mõjutaja on raadio, mida mainis 6% vastanutest.

Toodud uuring kinnitab trendi, kus aina rohkem valitakse sihtkoht TV-s ja filmides nähtu põhjal. Kes reisib Troonide mängu võttekohtadesse, kes hiljutise seriaali mõjul Tšernobõli. Oleks üllatav, kui Teneti Tallinnas toimuvad võtted üldse kellegi sihtkoha valikut ei suunaks. Sotsiaalmeediat võetakse aga arvesse eelkõige siis, kui postitaja mõjub autentse ja usaldusväärsena. Sellega on nii mõnelgi sotsiaalmeediasse reisipilte postitaval inimesel paraku probleeme. Kusagil võeti see hästi kokku: The fakeness on social media is a manifestation of the fakeness of people.

Allikas: Traveldailynews.com