Värske uuring soovitab reisimise taastumiseks kiirteste

Viimase aasta jooksul on riikide valitsused rakendanud erinevaid meetmeid Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Paljud neist meetmetest piiravad märgatavalt piiriülest reisimist, näiteks piirid on suletud mittekodanikele, kehtib kohustuslik karantiin ja testimine.

Reisimise taastumisel on oluline roll vaktsineerimisel. Samas on selge, et eri riikides on vaktsineerimise tempo küllalt erinev ning suur osa inimestest on veel vaktsineerimata. Seetõttu jäävad testimisnõuded piiride avamise strateegiates veel mõneks ajaks olulisele kohale. Praegu kasutatakse reisimise puhul kõige sagedamini PCR ja LAMP molekulaarteste. Molekulaartestide plussiks on nende kõrge tundlikkus, kuid testide töötlemine nõuab aega ja vastavat infrastruktuuri, testid on suhteliselt kallid ning testimine nõuab meditsiiniasutusse minekut.

Seetõttu julgustab Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon IATA valitsusi rohkem aktsepteerima parimate antigeeni kiirtestide kasutamist Covid-19 puudumise tõestamiseks. Kiirtestid on aina levinumad reisimisega otseselt mitteseotud kohtades nagu koolid ja töökohad, nende kasutamise laiendamine ka reisimise puhul oleks loogiline järgmine samm.

IATA toetub oma soovitustes värskele uuringule (pdf), kus võrreldi antigeeni kiirtestide tõhusust ning majanduslikke- ja opereerimisaspekte molekaluurtestidega nagu PCR ja LAMP. Uuringu põhijäreldused on järgmised:

  • Kuigi saadaval on üle saja erineva antigeeni testi, on nende tundlikkus küllalt varieeruv.
  • Parimate antigeeni testide täpsus on võrreldav PCR testidega. Peamiseks erinevuseks on kiirtestide väiksem tõhusus väga varjases faasis nakkuse avastamisel ja PCR testide suur tundlikkus varasema nakatumise, mis enam teistele üle ei kandu, avastamisel.
  • Näiteks BinaxNOW antigeeni testiga ei avastatud vaid ühte positiivset juhtumit 1000 reisija kohta, mis on sarnane PCR testide tõhususega, võttes arvesse ka valenegatiivsed tulemused.
  • Antigeeni testide kasutamine on kiire: võrreldes PCR testidega on antigeeni testide töötlemine ajaliselt 100 korda kiirem. Kui PCR testide tulemuse saab teada keskmiselt 28 tunni pärast, siis antigeeni testi tulemus selgub 20 minuti jooksul.
  • Kuna PCR testide töötlemiseks on vaja laboratoorset sisseseadet, ei sobi need kasutamiseks lennujaamades. Antigeeni teste on lihtne käidelda ning eraldi laborit vaja ei ole.
  • Antigeeni testid on kuluefektiivsed - kui keskmiselt on antigeeni test võrreldes PCR testiga 60% odavam, on PCR test osades riikides 3-4 korda kallim ja kohati tuleb reisides teha mitu testi. Testimise hinnal on aga selge mõju inimeste reisiotsuste tegemisele. Sellel on suur otsene mõju lennundusele, kuid see kandub omakorda üle ka majanduse teistesse sektoritesse, mis kokkuvõttes mõjutab riigieelarve tulusid.

Kokkuvõtteks

Kui võtta arvesse laiem mõju majandusele, oleks parimate kiirtestide kasutamine suure mõjuga samm reisimise turvalisel taaskäivitamisel, eriti kombinatsioonis vaktsineerimise, digitaalsete tervisepasside ja muude ohutusmeetmetega nagu maskide kandmine.

Parimad antigeeni kiirtestid on tõhususelt võrreldavad PCR testidega, kuid nende kasutamine ja maksumus on reisijatele tunduvalt sobivamad. IATA tellitud uuring näitab, et kiirtestide kasutamisega saavutab sama tulemuse, kui 10-päevase karantiiniperioodiga. Kui valitsused kiirteste laiemalt aktsepteeriks, oleks võimalik vabaneda ebavajalikest piirangutest ning anda reisimise taastumisele tõeline tõuge.

Sügavama huvi korral saab IATA tellitud uuringuga tutvuda nende kodulehel.

Aeglaselt jahvatavad idamaa tarkade pead, aga vähemalt jahvatavad – ehk 2026 aastal näeme ka võimalust siis neid kiirteste kodukamaral kasutada :D