Veelkord lennureisijate õigustest: lendude tühistamine

Nädalavahetusel Euroopas möllanud torm Dennis tõi taaskord tähelepanu alla lennureisijate õiguste teema, täpsemalt kaks olulist asja selles:

  • lennufirmade informeerimiskohustuse ja
  • lennuettevõtja kohustused reisija sihtkohta toimetamisel.

Briti väljaanne Independent kirjutab, et seoses tormiga tühistas EasyJet ennetavalt arvukalt lende ning saatis reisijatele välja kirjad, kus pakkus välja kaks varianti:

  • valida sihtkohta jõudmiseks mõni teine EasyJeti lend (sageli päevi hiljem) või
  • tagastada reisijatele piletiraha.

Independent kirjeldab ka juhtumit, kus Londonist Lanzarotele lennu broneerinud perele pakuti võimalust muuta lend 5 päeva hilisemaks või raha tagastada. Reisijad leidsid EasyJeti lehelt, et vajalik arv kohti on saadaval ka päev varem väljuval lennul, EasyJet oli valmis muudatuse tegema, kuid küsis piletite hinnavahet arvestades 406£ ehk 489 eurot lisaks.

Miks see juhtum on oluline?

Paljudele reisijatele võib tunduda valik reisikuupäeva hilisemaks muutmise või raha tagastamise vahel paratamatu valik – mis sa halva ilma vastu ikka teed? Paraku illustreerib EasyJeti käitumine, kuidas raha hoitakse kokku EU261 reegleid otseselt rikkudes. Võimaluse selleks annab reisijate vähene teadlikkus oma õigustest.

Teavitamiskohustus

Vastavalt määruse 261 artiklile 14 peab lendu teostav lennuettevõtja lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise korral andma igale asjaomasele reisijale kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad. Määruse tõlgendamissuunistes on muuhulgas öeldud, et lennuettevõtjal on kohustus pakkuda marsruudi muutmist sihtkohta jõudmiseks esimesel võimalusel. Esimene võimalus ei tähenda seejuures mitte seda, et esimesel võimalusel lennufirma enda lennuga, vaid esimesel võimalusel ka teiste lennufirmade lende arvestades.

EasyJet rikkus antud juhul määruses EU261 nõutud teavitamiskohustust kahel viisil:

  • reisijaid ei teavitatud võimalusest kasutada alternatiivseid variante sihtkohta jõudmiseks;
  • reisijaid ei teavitatud võimalusest jõuda soovitud sihtkohta EasyJeti enda varasema lennuga.

Lisakulud ja marsruudi muutmine

EasyJeti nõue maksta piletite hinnavahe on ebaseaduslik, sest

  • marsruudi muutmine ei tohi tekitada reisija jaoks lisakulusid, isegi kui reisija jätkab reisi teise lennuettevõtja või transpordiliigiga, paigutatakse kõrgemasse reisiklassi või kui tema pilet on esialgsest kallim.

See tähendab, et lennufirmal on enda lendude puudumisel kohustus toimetada reisija sihtkohta ka siis, kui alternatiivsel marsruudil mõne teise lennufirmaga lennates on pilet näiteks 500€ kallim.

Aga ilm oli ju halb?

Tõepoolest, lennufirmad ei pea kompensatsiooni maksma, kui tegemist on erakorraliste asjaoludega. Erakorraliste asjaolude alla võivad kuuluda ka ebatavaliselt halvad ilmaolud, kuid siin vaadeldakse iga juhtumit eraldi. Üldiselt kipub kehtima reegel, et kui mõni lend lennuväljalt toimub, siis samasuguseid ettevaatusabinõusid rakendades peaks seda saama teha ka teised lennufirmad (tõsi, võimalik, et mitte igat tüüpi lennukiga). Antud juhul oli tegemist ennetava tühistamisega, mis tähendab, et polnud veel täpselt teada, kas lende on võimalik opereerida või mitte. Seega kompensatioonijuhtum.

Sihtkohta toimetamise kohustus säilib

Aga antud juhul polegi ilmastikuolud määravad, vaatamata ilmale lasub lennufirmal kohustus toimetada reisijad sihtkohta esimesel võimalusel, kasutades selleks vajadusel ka teisi lennufirmasid või transpordiliike (juhul, kui reisija pole nõustunud reisist loobuma). Seega ei tasu olla kohe nõus esimese lennufirma poolt pakutud variandiga, vaid uurida ise võimalikke alternatiive ning vajadusel ka ise uus pilet osta (arvestades mõistlikke kulutusi).

Kuidas informeerivad teised lennufirmad?

Vastavalt määrusele EU261 tuleb reisijaid lennureisist mahajätmisest ning lendude tühistamisest või hilinemisest täielikult teavitada, et nad saaksid tõhusalt oma õigusi kasutada. Loogiliselt võttes tähendab see ka seda, et vastava info leiab lennufirma kodulehelt. Kas leiab?

AirBaltic - teave lendude tühistamise juhtumiks puudub (või vähemalt ei õnnestunud seda eestikeelselt lehelt leida). Pakutakse ainult võimalust tühistamise või hilinemise korral nõude esitamiseks täita vastav vorm.

Finnair – pakub korrektselt kolm valikut, info on saadaval eesti keeles.

Tühistamise korral on sul tavaliselt kolm valikut:
• Muuda oma reisi alguskuupäeva, nihutades seda paari päeva võrra ette- või tahapoole. Selleks võta palun ühendust meie klienditoega.
• Suuname sind võimalikult kiiresti ümber sinu sihtkohta. Kuna asenduslendude saadavus on vahel piiratud, võib ümbersuunamine võtta pisut aega. Pärast reisi ümbersuunamist leiad oma uue, kohandatud reisiplaani osast Halda broneeringut või Finnairi rakendusest. Kui soovid oma uut reisiplaani muuta, võta palun ühendust meie klienditoega.
• Kui lennukuupäeva muutmine või ümbersuunamine ei sobi teie reisiplaaniga kokku, võite otsustada mitte lennata ja taotleda oma kasutamata lennupileti täielikku hüvitamist.

Lufthansa – olemas on kantseliitlik üldsõnaline ingliskeelne info, aga põhimõtteliselt, jah, informeeritakse.

In the case of delays of more than five hours, you have the right to have the cost of your ticket refunded within seven days in the amount of the travel not completed or in the amount of the travel already completed if the purpose of the travel was not accomplished due to the delay, and, if applicable, to a return flight to the point of first departure at the earliest opportunity.

Wizz Air - visuaalselt konkurentsitult kõige parem esitlus! Ainult selle puudusega, et õigust jõuda sihtkohta alternatiivsel viisil ei tooda selgelt välja.

Kokkuvõtteks

  • Reisijal on õigus saada teavet võimalustest jõuda sihtkohta esimesel võimalusel mõne teise lennufirma või transpordiliigiga.
  • Lennufirmad mõistetavatel põhjustel pigem väldivad selle informatsiooni esitlemist.
  • Lendude tühistamise puhul ei pea kohe nõustuma lennufirma poolt pakutud võimalustega.

Lisa: Mida ütleb määrus nr. 261

Kuna keegi nagunii ei viitsi lennureisijate õigusi puudutavat määrust lugema hakata, siis väljavõtted olulistest punktidest.

Artikkel 8

Õigus tagasimaksmisele või teekonna muutmisele

1. Kui osutatakse käesolevale artiklile, pakutakse reisijatele võimalust valida järgmiste valikuvõimaluste vahel:
a) seitsme päeva jooksul kogu pileti ostuhinna tagasimaksmine artikli 7 lõikes 3 osutatud vahenditega ärajäänud reisi osa või osade puhul ning toimunud reisi osa või osade puhul, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning vajadusel koos,
esimesel võimalusel toimuva tagasilennuga esimesse väljumiskohta;
b) esimesel võimalusel ja võrreldavatel reisitingimustel toimuv teekonna muutmine reisijate lõppsihtkohta; või
c) võrreldavatel tingimustel toimuv teekonna muutmine reisijate lõppsihtkohta reisijale sobival hilisemal kuupäeval, olenevalt vabadest kohtadest.
3. Kui linnas või piirkonnas on mitu lennujaama ja lennuettevõtja pakub reisijale lendu mõnda teise lennujaama kui ettetellitud lennu puhul, kannab lennuettevõtja reisija sõidukulud kõnealusest teisest lennujaamast ettetellitud lennu lennujaama või kokkuleppel reisijaga mõnda muusse lähedalasuvasse sihtkohta.

Artikkel 14

Kohustus teavitada reisijaid nende õigustest

1. Tegutsev lennuettevõtja tagab, et registreerimislauas oleks selgesti loetav ja reisijatele hästi nähtavalt paigutatud teadaanne, mis sisaldab järgmist teksti: "Kui Teid ei lubata lennukile või kui Teie lend tühistatakse või hilineb vähemalt kaks tundi, küsige registreerimislauast või lähteväravast dokumenti Teie õiguste, eelkõige makstava hüvitise ja osutatava abi kohta."
2. Lennureisist maha jätnud või lennu tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab igale reisijale, keda lennureisist mahajätmine või lennu tühistamine puudutab, kirjaliku teatise, milles on märgitud käesoleva määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad. Samuti annab ta samasuguse teatise igale reisijale, keda puudutab lennu hilinemine vähemalt kaks tundi. Samuti antakse reisijale kirjalikult artiklis 16 osutatud siseriikliku määratud asutuse kontaktandmed.