trip-krainetrip-ukraine-dark
Eesti teemad suhtlusportaalides

Inimloomale on omane kuuluvussoov. Ehk siis soov kuuluda erinevatesse gruppidesse, rühmadesse, kihtidesse, seltskondadesse... Seetõttu on erakordselt populaarseks muutunud ka erinevad suhtlusportaalid. Paljud suhtlusportaalid pakuvad omakorda võimalust kuuluda temaatilistesse gruppidesse. Kus siis lisaks tavalisele suhtlemisele tihti ka asjalikud arutelud või huvitavad mõtted esile tõusevad.

Seetõttu võiks siia kokku koguda viited erinevatele Eesti teemalistele lehtedele igasugustes suhtlusportaalides - kuhu siis kõiksugu huvilised liituda/koonduda saaksid. Ning kus aruteludes osaleda ja sõna võtta saaksid. Või hoopiski endale vajaminevat infot leiaksid.

Alustaks selliste lehtede välja toomisega:

AVASTA EESTI orkutis www.orkut.com/Community.aspx?cmm=81841

AVASTA EESTI rates www.rate.ee/clubs.php?act=show&id=725

PÄRNUMAA orkutis www.orkut.com/Community.aspx?cmm=26507201

NB! Eelmainitud lehed on ja loodetavasti edaspidi lisatavad lehed võiksid olla mittekommertsiaalsed - ehk siis temaatiliste gruppidega ei reklaamita mitte konkreetset toodet/firmat, vaid teemat üldisemalt.