Ettepanek

Tripis on palju välismaal elavaid eestlasi, siis oleks ettepanek, kui saaks kommenteerija nime körvale(foorumi lehel) lisada ka alalise elukoha riigi.(va.Eesti) See vöimaldaks kiiresti leida köige objektiivsemat infot alaliselt elava tripi liikme käest. Näiteks Huviline (alaliselt Soomes) ja alla kirjutan oma kommentaarid, mida ma tean, ûksköik millisest riigist. Tänan.

Mõte hea. Vaatame, mis teha annab.