Hilinenud reisi hüvitamine.

Tere, kas kellelgi on head nõu anda, kuidas edasi käituda. Augustis sai firmalt A ostetud 7-päevane pakettreis, reisikorraldajaks oli ettevõte B. Paraku reis hilines nii palju, et puhata sai reaalselt 6 päeva. Tehtud oli ka reisitõrkekindlustus. Küsimus järgmine, kellele oleks mõistlik esitada ära jäänud (hilinenud) päeva eest kompentseerimise hüvitis, kas ettevõttele, kes reisi müüs (A), ettevõttele, kes reisi korraldas (B), kas otse lennufirmale, kelle lend hilines või kindlustusele. Hetkel esitatud taotlus kindlustusele, aga viimased on hakanud end puhtaks pesema ja keerutavad hüvitamisega, et paluvad, ikka pöörduda reisikorraldaja poole, et viimased hüvitaksid, et nemad ei taha midagi topelt hüvitada. Tegelikkuses ei peaks ju nõude esitamine kindlustusele kuidagi olema seotud nõude esitamisega reisikorraldajale, sest tegemist ju kahe täiesti erineva lepinguga? Vastasel juhul tekib küsimus, et kui nüüd reisikorraldaja kohustus on hüvitada ära jäänud reisipäeva eest, siis miks on see reisitõrkekindlustus ülddse vajalik? Aitäh kaasamõtlejatele.

Vaata esmalt kindlustustingimusi. Nt Ifi kindlustustingimustes on tõepoolest otsesõnu kirjas et kõigepealt tuleb hüvitist taotleda teenuse osutajalt: http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=6847e030-564d-4230-959a-07cd3ff566cb, p. 166, samas Ergo tingimustes ma sellist punkti ei leidnud.
Mis reisikorraldajasse puutub, siis eeldan et reis osteti pakettreisina, mille suhtes kohaldub võlaõigusseaduse 44. peatükk: https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016002. § 877 g 1 sätestab et lepingu täitmise eest vastutab reisikorraldaja, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine (nt lennufirma).
Järeldus: igal juhul on Sul õigus pöörduda reisikorraldaja poole, kui aga nemad hüvitist ei paku või see on ebapiisav, siis võid pöörduda kindlustusfirma poole, v.a. kui kindlustustingimused ei näe ette teisiti. Reisitõrkekindlustus ongi sageli täiendav, s.t. katab need kulud, mis ületavad muude osaliste poolt makstava hüvitise määra. Jällegi Ifi näidet tuues ei maksta nende tingimuste järgi hüvitist, kui need kulud kompenseerib või on lubanud kompenseerida reisifirma, vt http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=c83ee99b-7f4f-4544-b08e-e0dd78930a1e, p 61.6.
Reisitõrkekindlustus on iseenesest ka vabatahtlik, pakettreisidel on selle järele vähem vajadust, ent teatud juhtudel, nt reisiettevõtja suutmatuse korral hüvitist tasuda, võib sellestki abi olla.

Suured tänud arvamuse eest.
Parimat soovides Piret