trip-krainetrip-ukraine-dark
Võimalus osaleda rahvusvahelises projektis Poolas.

25.08-04.09.2011 toimub Poolas, Marozekis rahvusvaheline noorteprojekt, mille sihtrühmaks on noored vanuses 15-30 ning mille teemaks on ettevõtlikkus ja loovus. Projekti rahastajaks on EL, seega tuleb osalejatel ise katta ainult 30 % reisikuludest, kohapeal elamine, toit ja osalemine töötubades on tasuta. Loe lähemalt siit: http://seiklejatevennaskond.blogspot.com/2011/07/vota-osa-noortevahetusest-poolas.html ja huvi korral kirjuta! Mingeid erialaseid teadmisi või oskusi projektis osalemiseks pole vaja :)

Peaksid ka Facebooki teate panema.

Mis sellest projektist saanud on, kas kohad on juba täidetud?

Praegu on veel paar vaba kohta.