trip-krainetrip-ukraine-dark
Wifi Calangutes

Teab keegi mõnda kohta Calangutes kus ilma suurema jandita saab Wifisse ühenduda ja mis sealjuures enam vähem töötaks? Või on põhiline lahendus siiski internetikohvikud ja sealsete masinate kasutamine.

Näiteks seal kus eesti peod toimuvad, Paradise Village hotelli vastas olevas internetipunktis oli võimalus olemas. Küll koodi teada saad. Kui seal oled küsi Anti või Ersto käest, nad ütlevad. Endal oli küll läpakas kaasas, aga kasutasin siiski kohalikke masinaid. Kindlasti on wifi Lõuna-Goas hipirannas, kui lähed hüttidesse.