ECDC avaldas Euroopa riskikaardi

Nädala algul leppisid Euroopa Liidu riigid kokku ühistes kritieeriumites koroonaviirust puudutavate reisipiirangute osas. Muuhulgas lepiti ka kokku, et liikmesriikide poolt esitatavate andmete alusel hakkab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) iganädalaselt avaldama piirkondade (väiksemate riikide puhul on terve riik üks piirkond) riskitaseme kaarte, kasutades fooritulede süsteemi:

  • Roheline, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on väiksem kui 25 ja positiivsete testimistulemuste määr on väiksem kui neli protsenti;
  • Oranž, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on väiksem kui 50, kuid positiivsete testimistulemuste määr on neli protsenti või kõrgem, või kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on vahemikus 25–150 ja positiivsete testimistulemuste määr on alla nelja protsendi;
  • Punane, kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on 50 või suurem ja positiivsete testimistulemuste määr on neli protsenti või kõrgem või kui 14 päeva uute teatatud juhtumite suhtarv on suurem kui 150.

Nüüd ongi esimene taoline kaart avaldatud (seisuga 15.10). Tõsi küll, mitmete Euroopa Liidu riikide kohta (Rootsi, Taani, Saksamaa, Austria) seal andmeid pole. Ilmselt pole siis andmed ECDC-ni jõudnud.

Lisaks avaldati ka kaardid viimase kahe nädala haigestumisjuhtudest ja testimiste arvust 100 000 elaniku kohta.