Euroopa reisisektor kutsub valitsusi üles lõpetama karantiininõuded

Üle 20 Euroopa reisisektorit esindavat katusorganisatsiooni saatis avaliku pöördumise Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, milles kutsutakse teda üles isiklikult panustama selle nimel, et Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused lõpetaksid põhjendamatute karantiininõuete kehtestamise ning asendaksid selle koordineeritud testimisega.

Pöördumisele alla kirjutanud organisatsioonid esindavad turismi- ja reisisektori rohkem kui 5000 ettevõtet ja miljoneid töötajaid. Nende seas on EL liikmesriikide rahvuslike turismiorganisatsioone ühendav Euroopa Reisikomisjon, lennufirmade, lennujaamade, hotellide, toitlustajate, reisifirmade, rongi-, bussi- ja taksofirmade jt katusorganisatsioonid.

Euroopa Komisjoni presidenti kutsutakse üles tõstma reisisektori probleemid kõrgeima tähtsusega prioriteediks, viidates, et turismisektor moodustab 10% EL majandusest, selles on hõivatud 12% töötajatest ning sellest sõltuvad otseselt rohkem kui 27 miljoni eurooplase sissetulekud. Samal ajal näitab statistika, et septembri esimese kahe nädalaga toimus Euroopas 73% vähem lende, kui aasta tagasi samal ajal. Ka augustis, kui taastumine oli "tipus", toimus 65% vähem lende, kui aasta varem. Põhimõtteliselt on kaalul Euroopa riikide majanduse taastumine.

Kaosele reisisektoris on kaasa aidanud koordineerimata või puudulikult koordineeritud reisipiirangute kehtestamine, reisijate kahanenud kindlustunne ning eelnevast tulenevalt vähenenud nõudlus. Reisisektor lihtsalt ei saa edasi tegutseda sedavõrd killustunud lähenemistega, kus riikide poliitikad ja nõuded on pidevas muutumises ning nii mõnelgi juhul on need oluliselt rangemad Euroopa Komisjoni soovitustest. Sellises olukorras oodataksegi survet Euroopa Liidu kõrgeimal tasandil, et liikmesriigid võtaks kasutusele koordineeritud lähenemise, kus karantiininõuded asenduksid testimisvõimalustega. Juhul, kui seda teha ei suudeta, pole Euroopa reisisektori taastumist loota.

Samal ajal ei ole Euroopa riikide valitsused olukorras, kus koroonaviirusesse nakatumine on tõusuteel, just eriti varmad piiranguid leevendama, seda enam neid otsustavalt leevendama. Lennunduse aktiivse piiramisega on silma paistnud ka Eesti valitsus. Reisisektori esindajad viitavad, et reisipiirangud on ebaproportsionaalsed võrreldes riskiga, mis on reisimisel koroonaviirusest haaratud piirkonna sees.

Seekordne Euroopa reisisektori ühispöördumine pole kaugeltki esimene omataoline. Euroopa valitsuste poole on lennufirmade ja lennujaamade katusorganisatsioonid varemgi pöördunud. Muuhulgas märgitakse, et paljud Euroopas kehtestatud reisipiirangud ei haaku Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ECDC ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO soovitustega ning kehtestatud piirangutel puudub senini teaduslikult põhjendatud õigustus.

Järgmine Euroopa Liidu kohtumine piirikontrolli reeglite asjus toimub 22. septembril. Kas seekord suudetakse ühtses lähenemises kokku leppida? Ei julgeks sellele panustada.