Kui tugev on Eesti pass võrreldes lähinaabritega?

Uuringufirma Henley & Partners avaldas hiljuti oma iga-aastase passide tugevuse indeksi (Henley Passport Index), mis reastab riigid vastavalt sellele, mitmesse riiki selle kodanikud saavad reisida viisavabalt või saavad viisa piirilt. 2020. aastal on maailma tugevaimaks passiks Jaapani pass, millega saab probleemivabalt reisida 191 riiki.

Eelmisel aastal võimaldas Jaapani pass sarnaselt Singapuri passiga lihtsat reisimist 189 riiki. Sel aastal paikneb Singapur edetabelis teisel kohal, kolmandalt kohalt leiame Saksamaa ja Lõuna-Korea. Traditsiooniliselt tugev Soome pass võimaldab sarnaselt Itaaliaga viisavabalt reisida 188 riiki.

Maailma tugeivamate passide hulka kuulub ka Eesti pass. Sel aastal asume me maailma indeksis 12. kohal. Kui hakata aga veidi lähemalt vaatama, siis oleme me Euroopa Liidu riikide hulgas pigem tagapool ning jääme alla ka lähinaabritele.


Eesti kuulub nende riikide hulka, kelle positsioon jääb 11 ja 20 vahele

Meist kõrgemal asuvad ka Läti ja Leedu. Tõsi, vahed on minimaalsed (Lätil 1 ja Leedul 2 riiki rohkem) ning valdavale enamusele reisijatest see vaevalt et korda läheb. Kuid fakt on see, et Läti ja Leedu passid on Eesti omast ajalooliselt tugevamad olnud - kuigi eestlased reisivad ilmselt rohkem. Järgnevas tabelis on Eesti-Läti-Leedu-Soome viimase kolme aasta andmed, sulgudes on koht edetabelis.

Aasta Eesti Läti Leedu Soome
2018 165 (14) 170 (10) 166 (13) 178 (3)
2019 178 (11) 179 (10) 180 (9) 187 (2)
2020 179 (12) 180 (11) 181 (10) 188 (4)

Võibolla on huvitav teada, kust vahe Läti ja Leeduga tuleb. Erinevalt Lätist ja Leedust oli Eestil viisat vaja Gambiasse. "Oli" sellepärast, et alates 2019. aasta lõpust peaks Gambia olema viisavaba. Leeduga on erinevus ka Pakistani puhul, kuhu leedukad saavad viisa piirilt, kuid lätlased ja eestlased mitte (alates maist 2019 saame Pakistani reisida e-viisaga).

Väikesele formaalsele allajäämisele vaatamata on viimase 3 aasta trend muidu üsna selge - iga aastaga on lisandunud neid riike, kuhu saab senisest oluliselt lihtsamini reisida.

Henley Passport Index tugineb maailma suurimas reisiaandmebaasis - International Air Transport Association (IATA) - olevale infole. 2020. aasta passiedetabeliga saab tutvuda siin (pdf).