Rootsi Tarbijakaitse: SAS ei pea streike hüvitama

Aprilli lõpus ja mai alguses oli SAS pilootide streigi tõttu sunnitud tühistama 4015 lendu, mis mõjutas 370 000 inimese reisiplaane ja läks lennufirmale maksma kenakese summa. Streik mõjutas lende kõigis kolmes Skandinaavia riigis, kuid SAS suutis siiski 220 000 reisijat teiste lennufirmadega sihtkohta toimetada.

Pärast streiki sai Rootsi tarbijavaidlusi lahendav Allmänna reklamationsnämnden (ARN) reisijatelt umbes 350 nõuet EK määruses EU261/2004 lendude hilinemise ja tühistamise puhul ette nähtud hüvitise väljamaksmiseks. Kõikidest juhtumitest valiti pilootjuhtumiks välja perekond, kes lendasid Stockholmist Alicantesse. Kuna SAS ei suutnud neile asenduslende mõne teise lennufirmaga broneerida, ostsid reisijad endale ise uued piletid, mille SAS ka hüvitas. Kuid SAS keeldus hilinenud reisiplaanide eest kompensatsiooni maksmast.

Nüüd on Rootsi Tarbijakaitse andnud õiguse lennufirmale, tuues välja järgmised põhjendused:

  • SAS tõestas, et nad teinud kõik endast sõltuva, et streiki ära hoida.
  • Seetõttu saab öelda, et tegemist oli erakorralise juhtumiga, mis ei olnud lennufirma kontrolli all.
  • Eelnevast tulenevalt ei pea SAS reisijatele EU261 kompensatsiooni maksma.

Sellega ei ole aga lugu lõppenud.

Kuigi SAS tervitas otsust, nenditakse lennufirmas, et hetkel interpreteerivad kohtud igas EL liikmesriigis erinevalt, mida võib lugeda erakorraliseks streigiks ja mida mitte. Seetõttu kavatseb SAS pöörduda Euroopa Kohtusse, et leida ühtlaselt kehtiv lahend kõikide riikide jaoks. Tegemist on lennufirmade ja reisijate jaoks päris olulise küsimusega, sest erinev tõlgendamine muudab juhtumite lahendamise aeganõudvaks ning võimaldab lennufirmadel trikitada. Selgus majas teeks elu kõigile lihtsamaks.

SAS-i otsust tuleb ainult tervitada, kuid pole loota, et sealt otsus liiga kiiresti saabuks. Aga vähemalt on lootust, et lennufirmade streike puudutav saab selgemaks, kuna üleeuroopaliselt lennureisijate õigusi kaitsma mõeldud määrus EC 216/2004 polegi alati nii universaalne, kui oli määruse algne idee.

Tõsi, Euroopa Kohus on siin juba ühe olulise otsuse teinud, kui otsustati, et lennufirma töötajate spontaanne töökatkestus ei kvalifitseeru erakorraliseks asjaoluks ning lennufirmal on kohustus tühistatud ja hilinenud lendude eest maksta reisijatele kompensatsiooni (Euroopa Kohus: äkkstreik ei säästa kompensatsiooni maksmisest).

Kuid nagu ikka, peidab kurat ennast detailides. Nimelt on lennureisijate õigusi reguleerivas määruses on säte, mille kohaselt ei ole lennuettevõtjad kohustatud reisijatele kompensatsiooni maksma, kui tegemist on erakordsete asjaoludega, mis ei ole lennuettevõtja kontrolli all. Antud juhul suutis SAS selle ära tõestada, kuid lennufirmade streikide puhul on see pidev vaidluskoht.