Ülevaade: koroonaviiruse levik nakatunute suhtarvu põhjal

Koroonaviiruse leviku arvestamisel lähtutakse üldjuhul riigis registreeritud positiivsete testide arvust. See ei pruugi siiski anda parimat pilti viiruse levikust. Kui vaadata Covid-19 nakatunute arvu miljoni elaniku kohta, pilt muutub. Selles mõõtkavas on kõige ohtlikumad riigid väikese elanike arvuga San Marino, Vatikan ja Fääri saared (mis teadaolevalt riik siiski pole, kuid sel pole vist siinkohal tähtsust), kus on registreeritud üle 1000 nakatumise miljoni elaniku kohta.

Järgmises kategoorias, üle 500 nakatunu ühe miljoni elaniku kohta, on neli riiki: Lichtenstein, Island, Andorra ja Itaalia. Jällegi, neist kolm ei kuulu rahvaarvult just maailma suurimate riikide hulka.

Eesti kuulub kolmandasse kategooriasse, kõrge nakatunute suhtarvuga riikide hulka, kus miljoni elaniku kohta on registreeritud 100 – 499 juhtumit.

Väikese nakatunute arvuga riikide puhul tuleb siiski arvestada, et see võib viidata pigem madalale või puuduvale testimisvõimekusele.

Riikide jaotus nakatunute suhtarvu järgi (tõlkimata kujul), allikaks eTurboNews:

Highest: More than 1000 cases per million: These countries are San Marino, Vatican and Faeroe Islands. These are without question the 3 worst countries considered extremely high.

Extremely High: 4 countries can be considered very high with more than 500 cases per million. These 4 countries are Liechtenstein, Iceland, Andorra, Italy.

High is considered between 100-499, and there are 20 countries in this category. They are Switzerland, Luxembourg, Spain, St.Barth, Norway, Gibraltar, Monaco, Iran, Montserrat, Estonia, Austria, Denmark. South Korea, Qatar, Brunei, Bahrain, Germany, France, Slovenia, Sweden, Belgium, Netherlands, and Malta.

Medium-high can be considered between 50-99 per million.  11 countries fall under this country:  These countries or territories Guadeloupe, Saint Martin, Ireland, Finland, Portugal, Martinique, Seychelles, China, Singapore, Israel, French Guiana.

Medium: Between 25-49 per million:  Such countries include Czech Republic, Cyprus, Guam, Greece, Channel Islands, UK, Latvia, Armenia, Aruba, Greenland, Kuwait, Bermuda, USA, Hong Kong, Macao, Australia, Panama.

Medium-low:  between 10-24: Malaysia, Maldives, Uruguay, Sint Maarten, Croatia, Albania, North Macedonia, French Polynesia, Canada, Lebanon, Slovakia, US Virgin Islands, Curacao, Reunion, Cayman Islands, Romania, Costa Rica, Bulgaria, Montenegro, Chile, Bosnia and Herzegovina, Lithuania, UAE, Mayotte, Saint Lucia, Ecuador, Serbia, Georgia, Antigua and Barbuda.

Moderate Low: 1-10 cases per million: Palestine, Moldova, St. Vincent Grenadines, Poland, Oman, Japan, Saudi Arabia, Barbados, New Caledonia, Hungary, New Zealand, Trinidad and Tobago, Jordan, Belarus, Jamaica, Guyana, Iraq, Peru, Taiwan, Thailand, Dominican Republic, Azerbaijan, Equatorial Guinea, Bahamas, Brazil, Egypt, Philippines, Turkey, South Africa, Colombia, Argentina, Algeria, Sri Lanka, Cambodia, Kazakhstan, Senegal, Tunisia, Paraguay, Mongolia, Puerto Rico, Mauritius Surinam , Pakistan, Russia, Morocco, Venezuela, Burkina Faso, Bolivia, Gabon, Bhutan, Djibouti, Fiji.

Low:  0.1 -1 case per million: Mexico, Cuba, Honduras, Eswatini, Indonesia, Vietnam, Rwanda, Namibia, Afghanistan, Uzbekistan, Cameroon, Kyrgyzstan, Ukraine, Guatemala, Liberia, Mauritania, Gambia, Ivory Coast, Ghana, Benin, Ivory Coast, Congo, El Salvador, Nicaragua, India, Kenya, Zambia, Togo.

Very low: 0.01-0.09 cases per million: Bangladesh, the Democratic Republic of Congo, Guinea, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Sudan, Nigeria, Nepal.

Kogu selle statistika teebki tegelikult mõttetuks fakt, et testimisvõimekus (ja testitavate hulk) on riigiti erinev. Nagu Eestiski - me oleme loobunud testimisest. Kas koroonahaigeid on Eestis 2000 või 20000 - me ei tea ju seda.

Itaalia suurt suremust vaadates on üsna kindel, et ametlik statistika ei kajasta ligilähedaseltki tegelikke haigestunute arvu (ametlikult 47 000), vaid näitab lihtsalt seda, et positiivse vastuse koroonaviiruse testile on andnud 47 000 inimest. Reaalselt on haigestunute arv Itaalias ilmselt suurusjärgus 500 000+ inimest, aga ilmselgelt on võimatu kogu rahvast üle testida. Ja mis see enam annakski..

Lisaks on selgelt näha, et "madala haigestumisega" riigid on ilmselgelt vaesed riigid, kellel pole ilmselt võimekustki midagi testida või olukorda kontrollida.