trip-krainetrip-ukraine-dark
Hispaaniasse elama

Tunnen huvi, et kui on soov minna oma teismelise lapsega hispaaniasse elama, siis kas on lapse isal(kellega juba üle 10 aasta koos ei ela)õigus mingeid takistusi seada? Olen kuulud et näiteks USAst Eestisse ei tohi ilma isa nõusolekuta last viia. Ja teine küsimus, et millised dokumendid peaks lapsel siit kaasa saama/võtma, et hiljem sujuvam sisseelamine oleks?

Lapse isal on õigused lapsele kuni lapse 18.aastaseks saamiseni. Kas elatakse koos või mitte, see ei loe. Mitte ainult USA-sse minekul, ka Euroopas kehtivad samad seadused alaealise lapse riigist välja viimisel. Kui soov on elama mujale riiki koos lapsega asuda, siis peab olema selleks notariaalselt kinnitatud luba, mille saab teha koos lapse isaga notari juures. Kui registreerid end uuel maal elanikuks, siis on samuti vaja see dokument sissekirjutamisel esitada. Kõik sellised dokumendid peavad olema muidugi vandetõlgi poolt ka tõlgitud vastava riigi keelde kuhu elama asutakse. Kindlasti peaksid lapsele endisest koolist võtma dokumendid-tunnistused, väljavõtted ja need ka samuti ära laskma tõlkida. Sünnitunnistuse koopiad-tõlked.

Yasmina, palun vaadake privaatsonumit! Saan anda teile oiget infot, sest elan siin ja lapsed peres.