Kas Eesti On Tõesti Nii Hull Koht?

Tere

Panin kokku EURES'e statistika põhjal diagrammi lähtudes tööotsijate arvust oma koduriigi tööpakkumiste kohta.

Lühidalt mitu inimest ühele töökohale on.

http://static3.nagi.ee/i/p/620/55/15513979739f47_o.jpg

Eestiga on päris kurvad lood nagu näha, oleme ka tagapoole Lätist Leedust. Arvestades näiteks Iirimaa suurt tööpuudust tundub siiski, et sealt on suurem tõenäosus tööd leida. Või tahavad Eestlased lihtsalt Eestist ära madalate palkade tõttu ja sellel põhjusel kanditeerime rohkem EURES'e kaudu oma vabade tööpakkumiste kohta.

Kuidas väliseestlased hindavad, kus on tõenäolisem tööd leida?

Ei tea, tundub et suurusjärguga on eksitud. 100tuh töötud ja miski 1300 ? vaba töökohta annab suhtarvu tulemuseks sinna 60-80 kanti. Leedu puhul jälle teisele poole suurusjärguga eksitud.

Andmed on ainult EUROPA - EURES tööportaali kohta mingi alla 900 000 kuulutuse: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=en&catId=482&parentCategory=482

Statistics on all vasemas nurgas, aga tundub, et andmed on saadaval vaid mingist kellaajast alates.

Estonia Jobseekers: 6264 Job Vacancies: 10

Lithuania Jobseekers: 7226 Job Vacancies: 717

Muidu tegelt Leedu kohta sain eile 0 töökohta sellest koondtabelist. Aga otsing näitas kokku 717 töökohta. Teistele riikidele on kõik andmed koondtabelist, Leedu oli ainus millel oli ametlikus tabelis eile õhtul 0 töökohta.

Eesti kohta jällegi tuleb 10 töökohta ka otsingu järgi nagu ka koondtabelis.

Siin on veel tabel tööd otsivatest inimestest ühe firma kohta kes töölist otsib, riikide kaupa. http://static3.nagi.ee/i/p/620/32/155081358f8bd3_o.jpg

Võrdluseks sobib vaadata Eurostati andmeid EL liikmesriikide kohta, viimane ülevaade 2010. märtsikuu seisuga: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=teilm020&language=en&toolbox=data

Osaliselt nagu diagrammid klappivad võrreldes viimasega, mõneti aga mitte.

2010.03 Screenshot. http://static3.nagi.ee/i/p/620/68/1551701718d3ef_o.jpg

Siiski saab viimasest pisut stabiilsema pildi.