Küsitlus Saaremaal asuvate hotellide kohta!

Olen TTÜ Kuressaare Kolledži tudeng ja teen lõputööd teemal"Saaremaa spaahotellide klienditeekonna analüüs ja parendusvõimalused" Küsitlus on mõeldud kõigile, kes on Saaremaa spaades ööbinud.Tegemist on rahulolu uuringuga, mis peaks mõistma rohkem kliendi huve ja aitama täiustada teeninduse ja teenindajate kvaliteeti. Siin on koht avaldada oma arvamust. Kiita või laita?! Aitäh! http://www.connect.ee/uuring/211962588/

Läbisin selle karmi ülekuulamise, loodetavasti on abiks ;)

Vastasin ka, aga inimesena, kes on oma elus palju uurimustöid juhendanud ja teist sama palju retsenseerinud, julgeksin väita, et mingit üldist seisukohta sa taolise küsitlusega kindlaks ei tee. Inimesed on liiga erinevate tõekspidamistega.

Retsensendina tegin selliseid töid massiliselt tümaks, kuhu oli mittemidagiütlev küsitlus asja ees, teist taga külge poogitud.