N 1 maksud Läti, Leedu, Poola ?

Sai siis vahetatud maastur N 1 klassi bussiga ! Mida vaja jälgida Läti,Leedu,Poola sõitudel ? Niipalju tean,et lätis 6 eurpäev . Kui maksan netis kas siis tuleb vinjet või on juba elektrooniline ? Leedu kohta puudub teave täielikult ! Poolas vist veel N1 tasuta ? Tänud ette vastajatele !

12
3

Seaduse mittetundmine ei anna veel õigust seadust rikkuda...

Autoveoseadus § 5. Tegevusloa, tegevusloa ärakirja ja juhitunnistuse kohustuslikkus

(1) Tasuline veosevedu auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis, on kehtiva tegevusloa ja tegevusloa ärakirjata keelatud, kui käesolevas seaduses, välislepingus või Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

Palju seda kontrollitakse on iseasi.

PS. Jutt käib tasulisest veost, ehk siis vedaja Y veab kellegi X kaupa, mis laaditakse peale punktis A ja veetakse punkti B ja saadakse selle eest tasu. Igal kaubal (ka oma tarbeks veetaval) peavad olema olemas veosedokumendid (üldiselt CMR) ja kui kauba saatja ja saaja ei ole vedaja, siis on see tasuline vedu.

Kui ettevõtte ostab Bauhofist 3 euroalust FIBO plokke ja veab need oma veokiga objektile ei ole tegemist tasulise veoga.

Üldiselt on enamus seaduseid EL majandusruumis mingil määral sarnased ja minu loogika ütleb, et ka Läti teemaksu koha pealt seaduses olev commercial vehicle tähendab tasulist autovedu.

0
0

Miks arvad et rikun seadust?

Kui ettevõtte ostab Bauhofist 3 euroalust FIBO plokke ja veab need oma veokiga objektile ei ole tegemist tasulise veoga. - kuna üks tingimus on täitmatta on see tasuline vedu, nimeta veel üks tingimus ja selle veose nimetus

0
0

Mina ei arva midagi. Lähtusin faktidest (või nende puudumisest).

Kui Bauhof toob oma veokiga objektile ehitaja tellitud 3 euroalust FIBO plokke ei ole see ka tasuline vedu. Kui vedaja ostab Bauhofist 3 euroalust FIBO plokke ja müüb need koos transpordiga kellegile edasi ei ole ka tegemist tasulise veoga... vist peaks nii olema.

Eks neid tingimusi on veel (lumekoristus oli tegevusluba mittenõudev ja midagi veel), mind huvitab seadus niipalju kui mul seda endal töös ja tegemistes on vaja, eks kui rohkem vaja siis uurin...

0
0

teeme siis puust puust ja punaseks

Kui ettevõtte ostab Bauhofist 3 euroalust FIBO plokke ja veab need oma veokiga objektile ei ole tegemist tasulise veoga

et tegu oleks omal kulul veosega on vaja täita 5 tingimust, milledest sina täitsid oma jutus ainult 3, seega rikkusid autoveoseaduse § 11

1 veetav veos on ettevõtja omand või vara, mille ettevõtja on müünud, ostnud, rendile andnud või rendile võtnud, tootnud, kaevandanud, töödelnud või remontinud;

2 reisi eesmärk on veose vedamine ettevõttesse või ettevõt­test või veose ettevõttesisene või -väline ümberpaiguta­mine ettevõtja oma tarbeks

3 ellise veo puhul kasutatavaid mootorsõidukeid juhivad ettevõtja poolt töölevõetud töötajad või lepingulise ko­hustuse alusel ettevõtte käsutusse antud töötajad;

4 veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale või ettevõt­ja on need järelmaksuga ostnud või rentinud, kusjuures rentimise korral vastavad sõidukid tingimustele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanua­ri 2006. aasta direktiiviga 2006/1/EÜ (ilma juhita rendi­tud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol), (1) ning

5 selline veosevedu on ettevõtjale ainult lisategevusala;

0
0

Eks iga üks võib sõita Lätis kuidas soovib aga M1 üks ei tule osta vinjetti, N1 ja N1G kui täismass üle 3 tonni tuleb osta, see sõltub, mis on auto passis (kastika, kongi puhul M või N ja kui N siis kas üle 3 tonni või kuni 3 tonni). Teine teema on transpordi teenuse osutamise litsents. Ei kontrolli keegi, kas sul on kaup kastis või kaubikus ja 1+8 inimest pole kaup. Kohalike kontroll toimub käesoleval ajal enamasti kaameratega välismaaste kontroll ilmselt peatades?

https://lvportals.lv/skaidrojumi/311658-vinjetes-ko-par-tam-der-zinat-2019

0
0

Peugeot expert 3L team, N1 3150 kg ! Teenust ei osuta vean oma asju !

0
0

niisis selline vastus lätlastelt:

Hello!

For Citroen Jumper you don’t need to pay road user charge, because it is Passenger car M1 category

For Toyota hilux you need to pay user carge, it is N1 category and gross weight 3210 kg

Ar cieņu – portāls / Yours sincerely – portal www.lvvignette.eu

oleks kodulehel kategooriad väljas siis oleks asi selge, aga jutt kodukalt ju eksitav:

Road user charge rates

All road user charge sums are shown in Euros

1.For vehicles with gross weight from 3001 kilograms to 3500 kilograms

3
0
12
3
Lennupakkumised
Reisikaaslased