trip-krainetrip-ukraine-dark
Saaremaa saared

Plaanis sel suvel jahi või kaatriga suurem jagu Saaremaa pisisaartest ja lõunapoolsest rannikust läbi sõita. Kas keegi on neid laidusid mööda kolanud ka ja äkki isegi kala püüdnud näiteks? Ja kuipaljudele laidudele ja saartele tohib üldse minna. Kaitse all on nad vist kõik aga kas seal käia tohib? Mul on omal seal ka üks saar ja see on küll looduskaitse all. Mis seal täpselt on -ei teagi-ostetud sai nii et kohal ei käinud:(

Viska pilk peale http://www.envir.ee/292320 ja http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=831550/kaart_trykk21jpg.jpg Hoiu- ja kaitsealad ning sihtkaitsevööndid on näha ka Maa-ameti looduskaitse rakendusest. Kaitsealadega on asi suhteliselt lihtne. Kaitse-eeskirjad on Riigi Teatajas olemas ning seal on kirjas konkreetsetes sihtkaitsevööndites kehtivad liikumispiirangud. Enamus Saaremaa rannikut kuulub aga hoiualadesse ning ning nende kohta ei leidnud ma muud kui et "Hoiualadel on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati, ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi." http://www.envir.ee/379063 Kas näiteks lindude pesitsusajal laiul käimine on tõlgendatav kui kaitstavate liikide oluline häirimine, ei ole mina pädev ütlema.