Tuleoht Lätis.

Tere, plaanis on minna juuli lõpus Lätti.Et reis põnevam ja odavam oleks, otsustasime, et võtaks oma potid-pannid kaasa ja teeks lahtise tule peal süüa. Kuid kuna paegu on nii kuumad ilmad on tule tegemine mitmel pool keelatud. Kas keegi teab mingit lehekülge, kust saaks vaadata, kui tuleohtlikud on Läti metsad ? Eesti tuleohu kaart: www.emhi.ee/index.php?ide=19,270.

Aitäh!

Ei oska küll linki anda, aga loogiline on, et Läti metsad on sama tuleohtlikud praegu kui Eestiski ja igasugu omavoliliselt tule tegemine selleks mitte ette nähtud kohal on keelatud. Otsige parem linke kohtadest, kus on tuletegemiseks vajalikud platsid loodud ja uurige, kas sealgi võib sellise kuumaga ja kuivaga üldse miskit teha.

Täna oli Riias 33 kraadi sooja, seega sama nagu meil. Lõkkekohti nägin mitteametlikus rannas liiva peal Ikla-Riia tee ääres.

Võta mingi priimus kaasa ja tee süüa, pääsed lõkke tegemisest, mis on praegusel kuumal ajal kindlasti keelatud.