Keegi homme laupäeval Riiga, Kaunasesse või lausa Varssavisse sõidab?

Riia
Kaunas
Varssavi

Paluks siis küüti:)
Load (ABC-kat) olemas kui saan juhtimisel abiks olla...