Eestisse saab liikumispiiranguta 10 Euroopa riigist

Eestisse saabumisel rakendub kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Alates 10. maist ei pea Eestisse saabumisel oma liikumist piirama kümnest Euroopa riigist tulijad, kus nakatumisnäitaja on alla 150/100 000. Need riigid on Välisministeeriumi teatel järgmised:

  • Iirimaa 127,5
  • Island  42,3
  • Malta 63,7
  • Norra 111,0
  • Portugal 60,6
  • Rumeenia 141,1
  • San Marino 131,2
  • Slovakkia 131,0
  • Soome 55,3
  • Ühendkuningriik 47,6

Enne Eestisse saabumist tuleb täita piiriületaja ankeet. Kunas ankeeti täita saab, jääb igaühele endale mõistatamiseks, sest Politsei ja Terviseameti andmed on jätkuvalt erinevad. Politsei arvab, et ankeeti saab täita 24 h enne, Terviseamet, et kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Pikemalt piiriületaja ankeediga seotud kommunikatsiooniprobleemidest saab lugeda siin.