Ryanair keeldub reisijatele kompensatsiooni maksmast

Sel nädalal on kümnete tuhandete Euroopa lennureisijate puhkuseplaane mõjutanud odavlennufirma Ryanair streigid. Streikinud on lennufirma Iirimaa piloodid ning Hispaania, Portugali ja Belgia pardapersonal. Streikide põhjuseks on rahulolematus Ryanairi töötingimuste ja edutamispõhimõtetega. Ryanair omalt poolt nimetab streike täiesti "ebavajalikeks".

Ryanair on jõudnud juba ka hambaid näidata, teatades, et Iirimaal kaotab töö vähemalt 100 pilooti ja 200 pardateenindajat. Mäletatavasti valitses Ryanairis vähem kui aasta tagasi pilootide puudus, kuid nüüd paistab neid üle olevat.

Reisija seisukohast on käesoleva streigi puhul olulised kolm küllaltki murettekitavat arengut:

  • Reise tühistatakse paaritunnise etteteatamisega ja reisijaid hoitakse kuni viimase hetkeni teadmatuses;
  • Ryanair on teatanud, et tõlgendab pilootide ja lennusaatjate streike Euroopa lennureisijate õigusi reguleeriva määruse EU261 kontekstis erakorralise asjaoluna ning keeldub sellele viidates reisijatele ettenähtud kompensatsiooni maksmisest (minimaalselt 250€);
  • Ryanair on juurutanud poliitika maksta reisijatele tagasi naeruväärselt väikesi summasid.

Nagu näha, tekitab Euroopa suurim lennufirma reisijatele stressi topelt. Nagu tühistatud lend poleks piisavalt frustreeriv, otsib Ryanair aktiivselt võimalusi kõrvale hiilida lennureisijatele ettenähtud kompensatsiooni maksmisest.

Võimalik, et Ryanairi juristid on kusagil leidnud mingid seaduseaugud, kuid Euroopa Kohus on leidnud, et streiki ei saa lugeda ettenägematuks asjaoluks ning kompensatsioon on ette nähtud ka spontaansete töökatkestuste puhul. Euroopa Kohtu tõlgenduses peab sündmuse lugemiseks erakorraliseks asjaoluks olema täidetud kaks tingimust: 1) see ei tohi oma iseloomult või tekkepõhjuselt olla seotud lennufirma igapäevase opereerimisega ja 2) see peab olema lennufirma reaalse kontrolli alt väljas.

Nagu me spontaanseid (wildcat) streike puudutava otsuse juures nägime, loeb Euroopa Kohus töövaidlused osaks lennufirma igapäevasest tegevusest. Tõepoolest, keeruline oleks väita, et töötingimuste üle arutamine oleks midagi erakorralist, seda enam, et Ryanairi puhul on see teema olnud pikalt õhus. Teine lugu on aga lennujuhtide streikidega – see pole kuidagi lennufirmade kontrolli all.

Nende Euroopa riikide, mida käesolev streigilaine kõige otsesemalt puudutab, tarbijakaitse- ja lennundusametid on juba teavitanud, et reisijatel, kelle lend on tühistatud vähem kui 2 nädalat ette, on lisaks raha tagasikandmisele või asenduslennule õigus kompensatsioonile. Ryanairi seisukoht on täpselt vastupidine. Pole võimalik, et ametkonnad antud juhul kuidagi ei reageeri. Kõik võtab ilmselt omajagu aega, kuid antud juhul riskib Ryanair taas trahvidega ja seda mitmetes riikides. Ryanairile pole tegu millegi uuega, sest trahviähvardusi on neil varemgi ette tulnud. Küll aga on selge, et lennureisijate õigusi reguleeriva seadusandluse rakendumisel on augud sees.

Täiendus 27.07. Belgia tarbijakaitse julgustab streigist mõjutatud reisijaid esitama kompensatsiooninõue otse Ryanairile. Juhul, kui Ryanair hüvitise maksmisest keeldub, astutakse Ryanairi vastu juriidilisi samme. Mida täpsemalt ette võetakse, seda hetkel uuritakse.

Kui siit edasi minna ja võtta jällegi abiks Euroopa kohtu seisukoht, siis "Juhul, kui lennuettevõte jagab reisijatele ebatäielikku, eksitavat või vale informatsiooni nende õiguste kohta, saab seda tõlgendada ebaausa kauplemisvõttena". Reisijana sooviks justkui üheselt teada, missugused õigused mul on ja et lennufirmade streikidega seonduv oleks selgelt arusaadav.

Ja mida peab reisija peale hakkama siis, kui lennufirma kannab tühistatud reisi maksumusest tagasi imepisikese summa?

Kes soovib Ryanairi streigi kohta rohkem infot, võib Twitteris jälgida märksõnu #RyanairStrike ja #RyanairMustChange.