VisaList - kogu viisainfo ühest kohast

Info otsimine viisade kohta võib olla kohati päris tülikas tegevus, eriti, kui plaanis on külastada mitmeid riike veidi vähemkäidavamatel radadel. Sellele probleemile on nüüd olemas suurepärane visuaalne lahendus, kus hetkega saab ülevaate kogu maailma viisainfost. Tuleb vaid minna veebilehele VisaList, valida riigiks Eesti ja kogu Eesti kodanikke puudutav viisainfo ongi olemas.

VisaList tundub olema üllatavalt täpne. Näiteks on seal õigesti näidatud, et Pakistani saab e-viisaga, sama info on ka Angola kohta. Angola puhul on küll tegemist e-visa ja VOA seguga.

Silma torkab, et Hiinaga seotud piirkondade (Hongkong, Macau, Shenzhen, Taiwan, Hainan) kohta info kas puudub või on ebatäpne.

VisaList korjab infot eelkõige avalikest allikatest nagu Vikipeedia, saatkondade veebilehed ja riikide ametlikud veebilehed.

Et lennukisse lastakse eelkõige IATA reisikeskuses avaldatud info põhjal, tasub veidi eksootilisematesse riikidesse minnes ka sealt kontrollida. Selle lihtsam variant asub siin.