trip-krainetrip-ukraine-dark
Suurbrittannia Viisakohta küsimus.

Tere foorumikaaslased,

Kas on võimalus inimesel, kellel kohtutäitur kukil, maksmatta minicredit võlaeest,ning politseitrahv maksmatta jäänud taotleda endale suurbritannia viisat? Oleks mineks jaanuari lõpus londonisse tööle ühte sealolevasse hotelli, kuni septembrini keskpaigani.

Tekkiski nüüd siis küsimus, kas mulle üldse antakse viisa?

Otsisin seadustest,kuid sellelaadset punkti nagu silma ei hakanud,tuttav küll julges oletada et ma ei pruugi viisat saadagi .. ?

Palun abi.

R.M

Sõltub. Mis kodakondsusest see Suurbritannia-huviline on?

Siis on keeruline. Välisministeeriumi reisi-info leht ei ütle selle kohta midagi.

Aga tee proovi. Helista Suurbritannia saatkonda, kirjelda oma soovi ("olen Eesti vabariigi kodanik ja ma soovin endale saada Suurbritannia viisat"). Ole valmis hämmelduseks ("Miks??"). Ole valmis oma soovi põhjendama. (Kogud eri riikide viisasid, tahad passi kõik lehed täis saada, teed kooli jaoks mingit uurimisprojekti, uurid vana saareriigi bürokraatia taluvuse piire...?). Ja ma usun, et sa saad selle viisa!

Hehehehe.

Aga suuremad tänud. Helistan ja vaatan mis saama hakkab.

Annan ehk siiagi siis teada, et vältida topelt postitusi.

Turistina võid viisavabalt riigis viibida 90 päeva.

Tööjõuna:

Mida tähendab tööjõu vaba liikumine ja võrdne kohtlemine tööjõuturul? Tööjõu vaba liikumine tähendab ELi kodanikust töötaja õigust asuda palgatööle mis tahes liikmesriigis kõnealuse riigi kodanikega samadel tingimustel. Võrdne kohtlemine kehtib kõigi tööle asumise ja töötingimuste kohta (nt tasustamine, töölt vabastamine, tööellu naasmine ja uuesti tööle asumine, kui olete olnud töötu).

Võrdse kohtlemise põhimõte töö saamisel näeb ette, et ELi kodanikust töötajal on mis tahes liikmesriigis töö saamisel samad tingimused nagu selle riigi kodanikel. See tähendab, et ELi kodanikust töötaja kohta ei kehti siseriiklikud normid, mis piiravad töölevõetavate välismaalaste arvu või protsendimäära. Järelikult, kui mõnes liikmesriigis sõltub mis tahes soodustuste andmine ettevõtetele selle riigi kodanikest töötajate miinimumprotsendist ettevõttes, loetakse ELi kodanikust töötaja riigi kodanikust töötajaks.

Peale selle on ühenduse õiguses sätestatud, et kõik kollektiiv- ja individuaallepingute ning kõigi muude kollektiivaktide punktid, mis käsitlevad võimalust saada tööd, töötamist, tasustamist ja muid töötamise või töölt vabastamise tingimusi, on õigustühised, kui nendega nähakse ette või võimaldatakse rakendada diskrimineerivaid tingimusi teiste liikmesriikide kodanikest töötajate suhtes.

ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kodanikud on vabastatud viisa omamise, passi esitamise ja tervisekontrolli läbimise nõuetest teise ELi liikmesriiki sisenemisel. ID-kaart võimaldab selle omanikul riiki vabalt siseneda ja seal kolm kuud vabalt liikuda. See on kasulik, kui olete leidnud ajutise töö või alles otsite tööd.

ELi ja EMP kodanikel ei ole vaja tööluba ( v.a. uued liikmesriigid, kelle osas rakendatakse veel üleminekumeetmeid) ja nad võivad töötada vabalt valitud kutsealal.

Siiski võib vastuvõttev liikmesriik nõuda ELi kodanikult, kes viibib riigis kauem kui kolm kuud, registreerimist pädevas ametiasutuses (politsei, migratsiooniamet või omavalitsus). Elamisõiguse tõenduseks väljastatakse registreerimistunnistus. ELi riigi kodaniku registreerimistunnistus ehk elamisõigust tõendav dokument kehtib elukohariigi territooriumil kuni viis aastat ja on automaatselt pikendatav. [2]

http://elik.nlib.ee/?id=32&kv_id=400&lightStr=t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20vaba%20liikumine

Rohkem infot:

Euroopa Liidu infokeskus E-R 11.00-20.00 Konsultant teenindab: 11.00-19.00 L 12.00-19.00 Telefon: 630 7330 E-post: elik@nlib.ee Tõnismägi 2, 15189 Tallinn

Elamis ja töötingimused Suurbritannias: http://www.eures.ee/suurbritannia

Ühe sõnaga, sõida sinna, otsi omale elukoht, töökoht ja hakka tööle. Ja uuri kindlasi mille eest pead makse maksma, mida ei tohi teha, et trahve kaela ei saaks. Seda teavad kõige täpsemalt need, kes kohapeal elavad.

... ja ära imesta, kui ükskord tuleb sulle ukse taha Suurbritannia kohtutäitur nn Euroopa täitedokumendiga ja hakkab su palgast need maksmata võlad sisse kasseerima + täitekulud :) (lisalugemist nt siit: http://tarkmeestaskus.just.ee/)