Trahv

Tere!

Käisin mingi aeg tagasi Saksamaal ja sain oma rumalusest (kiirustades komposteerisin juba kasutatud pileti) metroos 40 euri trahvi. Kontrolörid pikka juttu ei teinud, mu siirast patukahetsust ei uskunud ja saatsid mu BVG kontorisse, kus saavat apelleerida. See jutt osutus muidugi täielikuks jamaks, selgus, et nad räägivad seda vaid selleks, et ei peaks inimesega kohapeal tegelema. Aga asjast. Nimelt ma mäletan, et seal oli maksmise tärmin 2 nädalat, aga ma unustasin selle asjanduse vahepeal täiesti ära ja nüüdseks on möödas juba kõvasti rohkem aega. Pluss ma olen trahvikviitungi kindlasse kohta hoiule pannud, kust seda enam leida ei suuda. On kellelgi olnud sarnast kogemust ja teab mida teha? Kui agarad need sakslased välismaalastelt trahve välja nõudma on? Ma ei sõida Eestiski jänest, aga nüüd kus see kogemata juhtus, mõtlen, et kas mul on mõtet rabeleda, et seda kuidagi ära maksta või on lootust, et nad ei saada inkassot mu ukse taha?

Euroopa Liidus on küll igasugu määrusi, et teises riigis oleks lihtsam raha kätte saada, aga need käivad ainult eraisikutevaheliste nõuete kohta. Avaliku rahaga on keerulisem, oleks vaja kahe riigi vahelist erikokkulepet. Minu teada meil Saksamaaga midagi sellist pole. Aga muidugi mine sa fritse tea ... Kahtlustan, et kui lähiajal uuesti Saksamaale satud ja korravalvurite huviorbiiti, siis võetakse teema üles. Muul juhul on kahtlane, kas nad Su üles leiavad või otsima üldse hakkavad.

Ma siinkohal parandaks magistritydrukut.

ELis on olemas rahaliste karistuste piiriülese tunnustamise kohta raamotsus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0214&from=EN

Tõsi, seal on ports keeldumise aluseid, mh piirmäär 70 eur. See on fakultatiivne keeldumise alus, kuid Eesti võttis selle samuti üle (KrMS 508-71 p 9). Karistusõiguses ei ole määrusi, erinevalt ELi eraõigusest, vaid koostöö käib ülevõetavate raamotsuste ja direktiivide alusel. Lisaks on kohaldamisala üsna piiratud, st süütegude liigid, millele raamotsus kohaldub, on üsna piiratud. Siinkohal sõltub, kuidas selline tegevus (kui ta üldse on väärtegu/kuritegu Saksa õiguse kohaselt) kvalifitseeritakse - kui seda peetakse nt varguseks, peetuseks vms siis on raamotsuse kohaldumise võimalik.

Samuti sõltub, kas tegemist on reaalselt karistusega (ehk siis väärtegu / kuritegu), või nö leppetrahviga (nagu meil parkimise puhul üldjuhul).

Nii et on siiski olemas tingimused, millal seda raha saaks sisse nõuda. Aga kas need tingimused on konkreetsel juhul täidetud, ei oska öelda. Meie siseriikliku õiguse kohaselt on tegemist väärteoga (ühistranspordiseadus § 54-7) ja meie seda raamotsuse alla paigutada ei saaks. Aga mis see sakslastel on, ei tea.

Tõenäoliselt ei tule keegi seda 40€ sisse nõudma, aga mine tea, kõik muutub ja areneb. Omal mõningane kogemus potentsiaalsete parkimis- ja muude liiklustrahvidega, mida Eesti autoga Saksas liigeldes olen saanud. Reeglina olen ikka korralik liikleja, aga teinekord juhtub. Paar korda on välkunud kiiruskaamera, korra foorikaamera ja olen saanud kojamehe vahele kaks teadet, et on alustatud menetlus parkimiseeskirjade rikkumise pärast. Seni (ptüi-ptüi) pole Eestisse midagi jõudnud ja Saksas ei ole ka keegi tülitanud. Paar korda on Saksa politsei arvutist mu dokumentegi kontrolinud ilma järgnevate kommentaarideta.