Veahinnaga lennu tühistamine ja kindlustus

Oletame, et ostsin veahinnaga soodsa kauge lennu piletid. Ja siis sinna otsa muud ühendus, jätkulennud ja majutused. Võib vist juhtuda, et veahinnaga müüja tühistab piletid ja maksab raha tagasi? Aga mis saab ülejäänud kuludest? Kas tavaline reisikindlustus need hüvitab? Või on vaja selleks küsid amingit täiendavat ja erilist lisakaitset?

See sõltub iga kindlustusseltsi tingimustest, kuid siinjuures tuleb tähele panna mitut olulist nüanssi. Üldjuhul on seltside tingimustes enne lepingu jõustumist teatud ajaperiood (tavaliselt 48-72h) ja enne selle perioodi lõppemist kindlustuskaitset ei ole. Näiteks kui ostad täna veahinnaga piletid koos reisi ärajäämise kaitsega ja lennufirma teatab järgmisel päeval, et neid pileteid ei austata, siis ei ole seltsi tingimustes sätestatud ajaperiood (nt 72h) täis ning seltsil ei ole hüvitamistkohustust. Samas on jällegi lisatingimuste (nt lennufirma töötajate streik, mis tavapoliisi puhul ei rakendu) rakendamiseks olemas ka vastupidine klausel, et mõne lisakaitse (nt lennufirma töötajate streik) rakendamiseks peab olema kindlustusleping sõlmitud 48h jooksul peale lennupiletite ostmist.

Teine nüanss on see, et enamike Eestis tegutsevate seltside tingimustes loetakse üldjuhul lennu ärajäämiseks seda kui lend jääb ära tehnilistel põhjustel või ilmastikuolude tõttu. Võibolla kõikidel seltsidel see nii tingimustes sätestatud ei ole, kuid kui on, siis võiks eeldada, et veahinnaga piletid ei ole tehniline põhjus ega ka ilmastikust tulenev põhjus. Seega võiks eeldada, et tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga ning hüvitamiskohustust ei ole.

Kolmas nüanss on teoreetiline - turutingimustes oluliselt madalama hinnaga soetatud piletite puhul ei ole nende tühistamine tõenäoliselt ettenägematu sündmus vaid võib eeldada, et kindlustusvõtja pidi olema teadlik sellise lennupileti tühistamise suurest tõenäosusest ja kui kindlustusvõtja nägi seda ette, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. See oleks ilmselt selline õigusteoreetiline vaidlus, mille tulemus selguks ilmselt alles kohtus.

Mida siis teha? Pigem on veahinnaga piletite ostmise puhul siiski otstarbekas paar päeva oodata, kas neid austatakse või mitte ja alles seejärel asuda majutusi reserveerima jms. Risk tühistamiseks on liiga suur ning sellises olukorras ma pigem reisikindlustusele ei loodaks. Tõsi, sel juhul ei pruugi olla võimalik juurde osta lisakaitset nt. streigi vastu. Kuid kindlustusseltse tegutseb meie turul mitmeid - nii neid kes omavad Eestis filiaali kui ka neid, kes tegutsevad mõnes teises EL-i liikmesriigis, kuid pakuvad piiriüleselt enda tooteid maaklerite vahendusel ka Eestis, seega vast leiab igaüks endale nende seast sobivaima hinna- ja tingimuste suhtega. Kui otse seltsiga ei soovi ühendust võtta, võib küsida nõu ka mõnelt kindlustusmaaklerilt, kes peaksid olema kõikide nende poolt pakutavate seltside tingimused läbi töötanud ning oskavad pakkuda sellist seltsi, mille tingimused vastavad kindlustusvõtja soovidele. Kui kellelgi on mõne seltsiga olemas kogemus veahinnaga piletite hüvitamisest või on teada mõni analoogne kohtulahend, siis võiks selle siin teemas välja tuua ja kirjeldada, kuidas juhtum lahenes või viidata vastavale kohtulahendile.

Tänud põhjaliku info eest! Saan siis aru, et kui üldse tühistatakse, siis see selgub paari päeva jooksul? Et ei ole võimalik, et tühistatakse näiteks kuu aja pärast või siis üldse alles lennujaama saabudes?

Segaduste vältimiseks ja hüvitiste tasumisest pääsemiseks teeb lennufirma üldiselt kiiresti selgeks, kas austab veahinda või mitte. Kui lennufirma ei kavatse hinda austada, siis ei ole neile rahaliselt kasulik ka seda kohta kinni hoida vaid kallima hinnaga kellelegi teisele müüa. Kui reisija on juba lennujaamas, siis on lennufirma kohustatud mahajätmise korral hüvitist tasuma. Vähemalt nii kehtib see ELis ja seega ei tundu tõenäoline, et veahinnaga pileti tühistamine selguks alles lennujaamas. Täpsem kord on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 261/2004: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&rid=2

On juhuseid kus pilet tühistatakse ka üle kuu peale ostmist, pikk teema sellest ka siin foorumis: http://www.trip.ee/content/veahinnaga-piletite-tühisatamine.html. Aga tavaliselt jah tehakse see nädala jooksul.