Tarbijakaitse hoiatab: reisiettevõttega Reisiks OÜ tasub olla ettevaatlik

Info Tarbijakaitseameti kodulehelt:

Viimasel kahel päeval on tarbijakaitseametile laekunud mitmeid pöördumisi seoses reisiettevõtjaga Reisiks OÜ, kes avaldab reisiteenuste pakkumisi nii oma veebilehel www.reisikskaugele.ee kui ka samanimelisel Facebooki-lehel. Amet soovitab tarbijatel olla mainitud ettevõttega ettevaatlik.

Pöördumiste põhjused seisnevad peamiselt selles, et Reisiks on jätnud tegemata lennupiletite broneeringud ja pole väljastanud tarbijatele tähtaegselt lennupileteid, samuti pole ettevõte vastanud tarbijate kirjadele ja kõnedele.

Korrakaitseseaduse § 26 lõikest 1 lähtudes on korrakaitseorganil oma pädevuse piires õigus teha toiminguid, millega teavitatakse avalikkust või isikut ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest. Laekunud pöördumistele tuginedes on kahtlus, et Reisiks ei pruugi täita tarbijate ees võetud kohustusi ning seetõttu on tarbijakaitseamet alustanud reisiettevõtja suhtes järelevalvemenetlust täpsemate asjaolude tuvastamiseks.

Praegu teadaoleva info põhjal pole tarbijakaitseametil võimalik anda hinnangut, kas ja millal Reisiks tarbijate ees täitmata jäetud kohustused täidab. Ametile teadaolevalt on mõni reisija saanud piletid kätte, kuid enamiku pöördujate avaldused on lahenduseta. Soovitame tarbijatel püüda võtta reisiettevõtjaga ühendust telefoni või e-posti teel ning kui see ei õnnestu, siis pöörduda tarbijakaitseameti poole.

Enne reisiteenuste ostmist tuleks tarbijatel alati teha reisiteenuste pakkuja ja osutaja kohta täiendav taustakontroll, näiteks tutvuda erinevates internetiportaalides ettevõtja kohta avaldatuga. Lennupiletite ostmisel tasub võrrelda erinevaid pakkumisi, sealhulgas vaadata lennupiletite hindu nii vahendusportaalides kui ka lennufirmade endi kodulehel.

Kogemused selle skeemitamisega Trip.ee-s.

Head Kliendid ja partnerid,

Nagu ilmselgelt on mõistetav tekitas veebist alguse saanud meediamull meie reisifirmale väga tõsiseid probleeme ja ülisuure lisatöö vajaduse. Mõistetav, et inimestel, kes on meie kaudu tellinud reisid, on tekkinud tõsised mured ja kahtlused kas tellitud reisid ka toimuvad. Kuivõrd igale üksikule kliendile eraldi olukorra selgitamise vajadusega seoses on raskenenud kommunikatsioon, sest kõnesid on äärmiselt palju, sama peame endiselt tegelema igapäevase tööga reiside korraldusel, teeme käesoleva pöördumise avalikult. Probleemiks on hetkeolukorras ka see, et firmas teevad kogu seda töömahtu kaks inimest.
Esiteks sooviksime teatada, et peaaegu iga päev on siirdunud ja jätkuvalt siirduvad meie kaudu reisid ostnud inimesed oma soovitud reisidele – kõik on kätte saanud oma piletid täpselt õigel ajal, mis on üleval ka meie reisitingimustes ehk hiljemalt 5 päeva enne reisi. Informatsioon tähtaegade kohta on leitav iga meie saadetud email jaluses ja usume, et kõik kes meiega suhtlevad on nendega tutvunud. Mitmed neist on lubanud ka avalikult foorumites sellest teada anda ning mõned on seda juba ka teinud. Ilmselt on soovi korral võimalik ka nende reaalselt piletid saanud ja reisile läinud inimestega otse kontakteeruda (soovimata siiski nende privaatsust häirida), et saada kinnitus selle kohta, et kõik toimib.
Selgitame, et oleme kõikidele meie poole pöördunud reiside tellijatele suutnud tõestada kõige olulisemat – meie oleme iga reisi eest reisi korraldajale maksnud, meile makstud summad ei ole kadunud, need on edasi makstud sihipäraselt reiside müüjatele. Soovijatega oleme koos käinud ka pangas kus reisi ostja on saanud panga töötajalt kinnituse, et makse on tehtud. See võimalus on eranditult igal reisi ostjal!
Kõik isikud, kes on pileti tellinud, on reisile ka läinud. Juhul kui probleeme on tekkinud seoses sellega, et lennufirma on lennud üle müünud, oleme mõistlikkuse ja võimaluste piirides otsinud ja ka leidnud alternatiivseid lahendusi, tegeledes regressnõuetega lennufirmade suhtes ise hiljem.
Seoses väga suure töö mahuga palume mõistvat suhtumist ja natuke aega, et iga pöördujaga jõuaks tegeleda ning olukorra ära tõestada. Kui meie esindajad ei ole hetkel kätte saadaval telefoni teel palume saata märgukiri emailiga info@reisikskaugele.ee, vastame kõikidele emailidele järjest.
Teeme hetkel eelkõige tihedat koostööd Tarbijakaitseametiga, tõestades iga sinna pöördunud inimese osas, et meie poolt on kõik kohustused täidetud ja õigel lubatud ajal on pilet ka kohale jõudnud. Kõik meilt nõutud dokumendid ja tõendid on esitatud ja oleme kindlad, et algatatud järelvalvemenetlus lõppeb meile positiivse lahendiga.
Täname mõistmise eest!
Hanno

Hea teada, et kõik piletitest ilmajäänud on lollid.
Vähemalt aus seletus.

Lugupeetud Veigo

Vabandame, aga keegi pole ju piletitest ja rahast ilma.. ja kohe kindlasti pole nad lollid, aga Tarbijakaitse pöördumises on selgelt kirjas põhjused seisnevad peamiselt selles, et Reisiks on jätnud tegemata lennupiletite broneeringud ja pole väljastanud tarbijatele tähtaegselt lennupileteid, samuti pole ettevõte vastanud tarbijate kirjadele ja kõnedele. Tüssamisest pole ju kuskil kirjas!

Teie saite raha....Teie jätsite tegemata broneeringud....kliendid ei saanud pileteid.....samuti pole Teie vastanud kirjadele ega kõnedele. Eiei....see ei ole tüssamine. Aga ootame-vaatame, mis asjast tuleb.

Kuna Te nii ausad olete, kedagi tüssanud pole ja pole selleks ka kavatsust, siis teen Teile ettepaneku:

Hr. Hanno Kivisild väljastagu enda isikliku nime alt (mitte Reisiks OÜ nime alt) garantiikirjad antud summadele (et raha saab makstud) kõikidele isikutele, kelle rahad veel Teie käes on.
See on tagatiseks juhuks, kui Reisiks OÜ asjad kokku paneb ja tegevuse lõpetab või tankisti nimele ümber kanditakse.

Tänaseks on kahjuks ka meie reisi broneering tühistatud :(.

Milleks selline jabur PR-tekst?

1) Tarbijakaitseamet on juba avalikult öelnud, et nad ei ole ühtegi tõestusmaterjali saanud.

2) Kui lennufirma on üle müünud, siis miks peaks väike vahendusfirma uusi pileteid otsima? Nii need asjad reaalmaailmas ei käi.

3) Milleks peaks keegi kuhugi panka ülekandeid minema vaatama? Inimesed soovivad pileteid ja bookinguid, mitte vaadata, et raha on kuhugi kantud.

4) Töömahust... 2 inimest on üsna piisav hulk, et pakkuda üsna tavalist vahendusteenust. Pakun, et ootel kliente pole Reisiksil täna tuhandeid vaid ehk mõnikümmend kuni sada. Kui rahad on korrektselt edasi makstud, siis pole muud ju kui kinnituse saatmise vaev. Rohkem inimesi on vaja siis kui on vaja hämada ja foorumites trollida, see on tõesti ajamahukas tegevus.