Foorumlaste eesti keel

Võib tunduda küll täiesti kohatu teemana aga mind on hakanud kohutavalt häirima teemast teemasse korduvad karjuvad kirjavead. Sootsalt, proneerima jms. Välismaale minnes /välismaal elades ei ole vaja eesti keeles perfektselt kirjutada, kuid loomulikust intelligentsist võiks ju siiski emakeelt osata.

Eks põhjus ole üha süvenemas harimatuses. Samas on paljud sellised vead vormilised ehk näilised, sest näitavad teravalt, mis meie keelekorraldajatel on tegemata jäänud. Pidevalt ette kirjutada ja nõuda loomuvastaseid sõnavorme on lausa mõistusevastane. Näiteks needsamad näited SOOTTSALT ja PRONNIMA (ka PRONEERIMA on eesti keelde vähem sobiv) on loomult täiesti häälduspärased ning pole mõtetki nõuda sõnatüvedest lähtumist, sest kõigepealt tuleb ära tunda just sõnatüvi ise. Tuleks ikka lähtuda põhitõest, et keele kujundab rahvas, mitte mingi kitsas rühmitis vanamehi ja vanamutte, kes mitte mingil tingimusel ei soovi ise aja nõuetega kaasas käia ning ümber õppida.

Kui nüüd soome keelega võrrelda, siis oleme ju väga eeesrindlikult arenenud. Ja pidasin siiski silmas justnimelt seda lauslollust, mis siin teemast teemasse kordub.

Mina ka arvan nagu keelevasikaski et see kitsas kari vanamehi ja vanamutte peaks eesti keele aluseks võtma delfi kommentaarid, rate'i vaimse taseme ja msn kirjaviisi.

Teema arendajal soovitan rohkem jututubades liikuda ja vähem targutada.

Nojah, ma saan aru kui inimene jättis ajapuudusel õigekirja kontrollimata, ülaltoodud vigasid annaks ka sellega seletada. Kuid ma ei saa aru, kui lennutatakse välja mingi pikemat sorti kommentaar, milles ei leidu ühtegi kirjavahemärki. Isegi mitte punkti. Võiks arvata, et inimene on alg- ja põhikoolist sujuvalt üle hüpates otse arvuti taga maandunud.
Ei tea, kas ülaltoodud näide peaks ka kuuluma selle eesti keele alla, mida "keelevasika" sõnul kujundab rahvas? Loomulikult välja arvatud tüütu seltskond vanamehi ja vanamutte, kes mingil arusaamatul põhjusel komasid ja punkte taga nutavad.
Kurimoorile aga 10 punkti teemapüstituse eest!
Kommenteerijale nimega "23 november" üks küsimus:
Miks peaks rohkem jututubades liikuma?

22.55 soovitan ÕS osta, vähem kirjavigu teha ja veel vähem jututubades lõnkuda

Miks mulle tundub, et viimasel ajal on Trip kujunenud mingiks ärapanemise ja üksteise solvamise, näägutamise ja targutamise kohaks?
Tripi kasutajate emakeele oskus on mõnel juhul tõesti jubedal tasemel, aga ma ei peaks seda niivõrd suureks tragöödiaks. Eesti keel ON raske ka eestlastele endile.
Palju hullem on see rullnokslus, mis siin pead tõstab. Sinna alla liigitan otsingu põhimõttelise eiramise, oma soovide foorumis väljakarjumise, teiste külastajate (maade, rahvuste jne) halvustamise jne. Miskipärast on mul tunne, et sellest väljakasvamine alati ei õnnestu.
Võite mind nüüd rahumeeli aja nõuetele jalgujäänud vanuriks pidada, kui see teile meeldib.

nõustun nendega, kelledearvates (vist vale õigekiri)trip on saamas ärapanemise kohaks ja autahvlit väärt postitste pesaks. ehk peaks kaaluma mõtet, ent postitada saavad ainult regganud kasutjad komplekteeritud profiiliga. tean küll, et see kõik võtab ilmselt rohkem aega moderaatoritelt, ent ometi oleks see foorumi kliima seisukohalt kasulik...kuigi vaatamta kogu ebahuvitavale blä-bläle leisab ometigi siit eluliselt vajalikku.

Eelmine oligi näude eestivaenulikust keelest. REGGANUD, KOMPLEKTEERITUD, PROFIILIGA, MODERAATORITELT, FOORUMI, KLIIMA, jätan lohakusest tingitud kirjavead välja.
Esimene soovitus: kirjutage EESTI keeles! Ärge pugege võõrkeeltele, kas neid kasutavad mitte-eestlased või meie ise välismaal, kus neid keeli räägitakse.
Teine soovitus: tehke endale selgeks sõnade tähendused. Isegi mitmetähenduslikkuse korral saab mõtteseose abil aru.
Kolmas soovitus: võõrnimesid kasutades püüdke vältida praegu levinud ja levitatavaid vigaseid nimekujusid vahenduskeelte abil. Ja esitage need nimed häälduslikul kujul. On ka loomulik, et peate enne nende 20-30 keele hääldusjuhised selgeks tegema. Sest keelemehed, keda rahvas ülal peab, seda teha ei kavatsegi.
Kui me jätkame vanaviisi, ei saagi me oma keelekasutuses korda majja ning koogutame edasi nagu poliitikas juba meid häbistavaks tavaks saanud.

Sõnakujust KELLEDE niipalju, et püüdke võrdluseks moodustada ka teisi kujusid: KELLED, KELLEDETA jne. Siis saab ka selgeks, kas selline ikka sobib. Nagu ka MILLED, MISSUGUSEDE jt. Põis kah püüdis üle ja läks lõhki.

Regganud tuleb sõnast "reggae-muusika"? Sellisel kujul seda sõna küll ei kasutata ;)
Aga iseenesest tore muidugi, et keegi, kes ei kuulu keelt kujundavate vanamuttide ja vanameeste rühmitisse, nii agaralt sõna võtab.

Inimese keelekasutus kuulub inimese olemuse juurde. Mõni kohe ei oskagi ennast korrektses keeles väljendada, ometi võib tal olla palju toredaid mõtteid. Sõna "regama" on ju släng. Kas foorumis võib slängi kasutada? Aga miks mitte? Kui prooviks vaadata natuke sõnadest kaugemale ja tabada kirjutise mõtet.. pigem on probleem siis kui seda mõtet sealt ei paista.
Tähenärimine võib olla küll väga vaimukas ja õigekirja kohta võib ka niiviisi päris palju uut ja huvitavat teada saada, kuid see peaks olema rohkem siis juba keelefoorumi valdkond. Ma parema meelega loeks slängirohket reisikirjeldust kui sõnasõda "kellede" ja "millede" üle.

Teemapüstitus väga asjakohane.
Pole püüdnud pilli lõhki ajada, aga paljude postituste puhul on keeleline küündimatus postituse kustutamise otseseks põhjuseks, vahel lisapõhjuseks.

Samas, mis seal salata, on mõnes mõttes huvitav kolekeele arenguid jälgida. Mingil ajahetkel oli hirmus popp kirjutada veica, taxo ja muud taolist. Nüüd on rahvas (raffas) otsustanud ära unustada kirjavahemärkide otstarbe. Ja ma ei mõista ka seda, kui kohalikult IP-lt kirjutatakse 2ra.

Kasutades sõnu sootsalt, mõtetu, proneering jmt. on omaette kategooria. Vähesed erandid välja arvata, pole selliselt seltskonnalt mingid sisendit oodata. Mis tavaliselt tähendab teadagi mida.

kas , Te /suure tähega / ei ole selle peale tulnud ,et võibolla on kirjutajate hulgas ka teiste rahvaste esindajaid , näiteks ,venelasi ,kui siis mõned kirjavead sisse neil tulevad, on vaja kohe pea püsti ajada ja häält tosta, niimoodi hirmutate kõik ära , enam ei julge midagi niimoodi küsida, aga olin arvamusel ,et see on mõnusalt lahe ,vaba , foorum .Aga nüüd tuleb välja ,et eesti keele õpe .

Vene keeles on ka komad, punktid, suured tähed olemas...
OT: Olen ise tegev mitmes foorumis ja ausõna minu austus nii mõnelegi venelasele, kelle eesti kirjakeel on kordi ilusam ja korrektsem keskmise eestlase omast.

Muidugi ei ole siin tegemist mingi õigekirjafoorumiga, aga ausalt häirib, kui inimene ei näe niigi palju vaeva, et punkti järel "space" vajutada. Või arvutis kirjutades ei peagi seda tegama?

Ei peagi alati pimesi jäiku õigekirjajuhiseid järgida, eriti neid komade kohta. Kui inimene räägib voolavalt, siis puudub ka vajadus panna ET ette koma. Nagu ka PEALEGI, SEEGA järele.
Seega on see nii et ...
Pealegi pole ta ...
Kus te seal vahe teete?
Komakasutus tuleks üldse vabaks anda ning SOOVITADA seda kasutada vaid künekatke korral.

kÜnekatke asemel kÕnekatke, see oli näide toksimisnäpukast.

No komade kasutamine teeb tegulikult jutu kordi loetavamaks, seega päris ilma ikka ei saa. Ja kui tekst on n-ö voolav, siis seda enam tuleks komasid kasutada. Muidu tulevad 5 rida pikad laused, mille mõte läheb lihtsalt kaduma. Ja pikalt sellist juttu ei viitsi lugeda. Vähemalt gümnaasiumiharidusega inimesel läheb koma nii või teisiti enam-vähem õigesse kohta. Automaatselt.
Samas õigekirjavigade üle ei ole mõtet jällegi norida. Juhtub endal, juhtub ka teistel. Kui keegi arvab, et broneerimine on tegelikult proneerimine ja seriaal hoopis serjaal, siis ei ole midagi teha. Mõttest saab ju aru, ega irisemine siin ei aita. Kui vastad mõnele sellisele postitusele (teemast lähtuvalt), siis võib ju ära märkida, et tegelikult on õigekiri selline kuid mingile reisiteemale vastata ainult õigekirjateemadel ei ole minu arust normaalne.
Ja et kõik selle teema kohta südamelt ära rääkida, siis võõrsõnade kasutamist (foorum, profiil, kliima jne.) nüüd küll taunima ei peaks. Keel on pidevalt arenev, mitte kohapeal seisev... asi. Uued sõnad, fraasid on normaalne nähtus. Ärge nüüd arvake, et kui te võõrsõnu ei kasuta, siis räägite nagu Lembitu kunagi.
Ja tunnistan kohe, et kindlasti on tekstis vigu ja mõni koma puudu, mõni ka üle. Lugupeetud lingvistid, palun mitte teibasse lüüa selle eest.

Täiesti n6us teemaalgatajaga (kohe vabandades, kuna kasutan "6", sest mul pole v6imalik hetkel infotehnoloogiliste piirangute t6ttu k6ki rahvustähti kasutada). Korrektne keelekasutus näitab austust kaasvestleja suhtes. See tähendab sseda, et ma ei pudista, ei pritsi sülge ja kasutan arusaadavat diktsiooni. Selge see, et vigasid juhtub ja me k6ik peaksime olema r66msad, kui sellel viisakalt tähelepanu juhitakse. Kui kirjapuldi taga on mitte-eestlane, on see stiilist aru saada ning seda ei panda reeglina pahaks. Ka kiirustamisest tingitud vead pole ju eriline tüliallikas. Närvi ajab aga sageli mustaks lihtsalt hoolimatus stiilis "mulle pole see oluline, kirjutan, kuidas tahan". Reeglina näitab kirjaviis ja kui oluliseks keegi seda peab ka kirjutaja vaimset küpsust. Pole parata, kui see vahel ka kirjatüki sisu varjutama kipub.

Jyrka

Eestlus ja meie oma eesti keel on nii palju väärt küll, et püüda seda hoida. Eriti peaks sellised asjad korda minema just palju näinud ja reisinud inimestele. Kus üks keskmine inimene ikka nii väga ennast kirjalikult väljendab, ilmselt ainult foorumites. Mida rohkem foorumites ebakorrektses slängi ja võõrsõnavärdidega (rõhutan sõna värd, sest tihti pole need ei võõr- ega ka eesti keeles õigesti kirjutatud) pikitud eesti keeles sõna võetakse, seda enam meie keel mandub, samuti eneseväljendusoskus ja sujuvalt siis ka üksteise mõistmine. Kirjavahemärke ja suurtähti pole mitte inimeste kiusamiseks kasutusele võetud vaid ikka selgema ja parema eneseväljenduse nimel. Kes ikka tunneb, et tal on midagi öelda, võiks veidi austust iseenda (häbi ju loll olla) ja ka teiste (tahaks ju, et teised ikka aru saaksid) vastu siiski omada.

Ja puhkusele lähme Saksa, Iiri, Hiina või Tsiili.

Mina arvan samuti, et koolis ei peaks kandma koolivormi, vaid tuleks käia ihualasti.

Reisifoorumis ja üldse temaatilistes foorumites võiks keelekasutus olla tõesti korrektne. Ega keegi ei küsi ju kantseliiti! Heas emakeeles kirjutatut on lihtsalt parem lugeda. Ei välistata ju slängi, mis näiteks reisikirjades on täiesti omal kohal. Ja kes neid komasid ikka 100% õigesse kohta oskab panna ;)
Võib ju vaielda, kas tõsiseltvõetavus ja kirjutise sisu ikka on sõltuvuses õigekirjast, aga midagi pole teha - ta on sõltuvuses. Ja kui ikka kirjavahemärke üldse ei ole või on neid taskust puistatud, siis ei saa vahel mõhkugi aru, mida öelda on tahetud. Autahvlil peaks päris palju näiteid olema.
Ja no kuidas ikka saad tõsiselt võtta sellist juttu: "hotelli tubades pidi olema igapäebvane voodi pesude vahetus- aga igapäev toodi järjest mustemad, räpasemad ja katkisemad voodipesud- mille vahel olid mustad juukse karvad või räpsased kollased, pruunid laigud- olenemata sellest et sinna jootraha jätsime- igax juhux- et meie asju ära ei varastataks-nagu seal pidi tihti juhtuma"
Kes ei ole juhtunud lugema, see on autahvlilt laenatud tekst. Üks mu lemmikuid :P "Kole koht Kemer"

mõttevahetus,et mitte öelda diskusioon,laotab inimesed siin peamiselt kahte leeri.
ühed püüdlemas ülimalt puhta keelekasutuse poole nõudes õigekeelsuse sõnaraamatu tihket kontrolli iga postituse puhul.
võlutult jälgin nende ristiretke.
teised on leebed ega pea vajalikuks kirjavigade ja slängi pärast kedagi teibasse lüüa.
see tolerantne,et mitte öelda salliv seltskond veetleb mind rohkem.
vaatan värisedes oma hapraid sõrmi enne kui need klaviatuurile ,et mitte öelda keyboardile,virutan.kui palju võõrsõnu,slängi ja kirjavigu siit jälle tulema hakkab.

Toon hunniku näiteid, kus ettekirjutatu ei vasta rahakeelele. Algul on toodud kuidas nõutakse hääldada, > järel, kuidas tgelikult rahvas hääldab. III väldet eristan ' abil, kus kirjaviis ei aita.
k'äjja > käjja, l'ooja > looja, s'ööja > sööja, m'üüja > müjja, psüühika > psüühhika, grammatika > kramatika, ballistika > palistika, kaheksa > kaekksa, üheksa > öökksa, udehe > udehee, kättki > kätki, tsunami > tsunaami, neittsi > neitsi, r'aadio > raadio, st'uudio > stuudio, m'aestro > ma-esstro, kirrju > kirju, tassku > tasku, pissku > pisku, v'õimetu > võimetu, illmetu > ilmetu, m'õttetu > mõtetu, , tehhtu > tehtu, nähhtu > nähtu, meetod > meettod, tentsik > tensik, k'iosk > ki-ossk, maadam > madaam, mosslem > moslem, st'aadion > staadion, akorrdion > akordion, jaanuar > j'aanuar, füürer > v'üürer, anndekas > andekas, t'oimekas > toimekas, mõttekas > mõtekas, s'oodus > soodus, hüüe > üjje, püüe > püjje, 'öeldis > 'ööldis, l'eelis > leelis, kümmnis > kümnis, väettis > väättis, äikke > äikä, päikke > päikä, väikke > väikä, okksene > oksene, üldiselt, ma väsisin ära. Kuid näete, milliseid lollusi meile ÕS-ist ÕS-ini ette kirjutatakse. Sest kunagi oli nii ja meie ei tohi mitte muuta! Ilus eesti keel on seega tehislik kabinetikeel, mitte aga rahva keel. Nii on lood Euron+ukogude Eestis.

rahakeelele peab olema rahvakeelele. Tegemist pole muidugi Rah(v)aliiduga.

Euron+ukogude on muidugi Euronõukogude, see viga tuli teisest klaverist.

Tead, keelevasikas, kui ma enne üritasin aktsepteerida sinu kirjutatut, siis nüüd on minu ainus kommentaar - ela edasi.
Ja saada oma suurepärased näited neile kolepahadele tädidele-onudele, kes selle sulle sobimatu keelereformimisega tegelevad. Ei ole mõtet seda foorumit siin risustada.

Kas kurimoor esineb mingite erakonnastatud tallalakkujate nimel või on tema enda hing sedavõrd räpane? Miks sa eesti keelt vihkad?

kas kurimoor ja keelevasikas hakkavad nüüd siin foorumis härjavõitlust pidama?soovitax seda foorumiväliselt teha.

Räägid midagi üldiselt, leiad toetajaid, tood aga räägitu näiteks mõned näited, siis saad vastu tatti. Nii et huvitabki üldine mula, mitte asi ise? Kas pole huvitav?

hakkab vist tõesti aitama ,koolis on kõik käinud ,pole mõtet siin grammatika raamatut ümber kirjutama hakata ,kolige kuhugi mujale ,te vist istute kodus ,pole kunagi reisimas käinudki ,VOT NII .

Ma ei vihka eesti keelt, olen filoloogina sellega liigagi palju kokku puutunud.
Teema algatasin sellepärast, et kurb on vaadata teemast teemasse korduvaid vigu, samuti häirib kirjavahemärkide eiramine jms. Ma ei arvagi, et siinses foorumis peaks ideaalset eesti keelt viljelema (ma ei tee seda isegi) ning samuti ei ole see koht, kus peaks eesti keele mineviku, oleviku, tuleviku üle arutlema. Minu idee oli panna inimesi natuke mõtlema, enne kui oma postitus ära saadetakse... et ikka teised ka aru saaksid, mis selle postituse sisu olema peaks.
Minu poolt aamen. Tänud kaasamõtlemise eest.

Tunda annab paljude väljendusoskus. See tuleb ehk sellest, et nüüd saavad sõna öelda ka pubekad, varem avalikkuse ees nad löögile ei pääsenudki. Samuti lööb välja paljude kitsas silmaring. Ise ei tuleks selle pealegi, et alustada nii: läheks õige..., teeks ehk..., mis oleks kui..., asi sihuke et... jne. Kipub kangesti riigikogu mölatundi meenutama. Ei osata oma soovi üles ehitada. Algul teema, siis sissejuhatus (kui vaja), asja sisu, lisaküsimused või -arvamused. Vajadusel ka tõestus, viited. Siin rohkem tunnetega loopimine ja mingi killu põhjal suur üldistamine ja seina äärde paigutamine, anna vaid püss kätte. Mõne teema puhul naera puruks, kuid mõtlema hakates tuleb tõdeda, et sellised on meie tulevik ning suuresti ka meie peegelpilt. Et mida meie oleme tegemata jätnud. Sellepärast ma ka igasuguse teesklemise ja valede ettekirjutiste vastane ka olen.

Viimane KA osutus liigseks, seda lause mõttes ümberkorraldamise tõttu. Ka taolisi vifu tuleb vahel ette.

Meisterliku keelekasutuse poole püüdlemine on üllas protsess. Oleme kõik poolel teel - kes lähemal, kes kaugemal. Sinna alla käib nii ladus stiil, korrektne õigekiri kui uued loovad l@henemised. Hoolimatus, lohakus jm labane suhtumine oma kirja ja lugejatesse on taas väljajuurimist väärt.

Mina ei usu, et probleem oleks pubekates. Need, kes veel koolipinki nühivad, teavad, kuidas selle grammatika ja psühholoogiaga on, paremini, kui need, kes aastaid tagasi kuidagiviisi end koolist läbi lohistasid. Häda hoopis selles, et niisuguste inimeste lugemus piirdubki enamasti delfi ja foorumitega. Kui siin latti aina allapoole lasta ja lubada ka lati alt pugemist, siis ajapikku võetaksegi latt päriselt ära. Harimatuses peitub kultuuri langus ja taandareng. Kahjuks tundub, et Eesti ongi juba sellel languse teel, kui netilehti või nende kommentaare lugeda. Aga kõik sõltub meist endist ja tulevik on meie endi kätes. Muide, vähemalt siin Tripis on olemas nupp: kontrolli, kas kõik sai õigesti! Kasutagem seda! Ja varugem aega foorumis sõna võtmiseks, siis saab sõnum selgem ja kõigile nauditavam!

niisuguse sisuga teemapystituses ootaks eelk6ige teemaalgatajalt korrektse keele kasutamist.

see nagu reisi,mitte filoloogia ega õigekirjafoorum??? Või olen äkki vales kohas?

Ei ole vales kohas. Siit saad teada, et koma järel oleks kena jätta tühik.

Keelelise korrektsuse nõudmine on täpselt sama hea poliitika kui keele "vabakslaskmine". Mõni foorum on valinud teise tee, Trip aga esimese, sest see käib kokku Tripi algatajate eelistuste ja maailmanägemisega. Netikeele kui fenomeni areng on huvitav protsess, kuid juhtumisi ei soovi Trip selles kaasa lüüa.

Korrektse keele nimel on Tripi postituslehel olnud algusest saadik nupp "Kontrolli, kas kõik sai õigesti," lisaks on registreeritud kasutajatel olemas võimalus oma kirjutisi toimetada. Tulevikus soovime lisada ka õigekeelekorrektori (või selgitada, kuidas kasutada Firefoxi korrektorit) ning spikri, kuidas trükkida täpitähti välismaa klaviatuuridel (Alt-228 = ä jne).
On veel teisigi tehnilisi trikke, mida saaks teha, näiteks "Teata keeleveast" nupust kommentaaride juures vms.

Kirjavigu juhtub kõigil, olen üsna kindel et minu kommentaarist leiab apsakaid, tunnen et mu keeletaju pole ammugi see mis mõned aastad tagasi.
Ei tasu unustada, et paljud tripikad kasutavad netikohvikuid: kahe kuu jooksul Lõuna-Ameerika internetipunktides olend leidnud vaid paar arvutit, kus tühikuklahv normaalselt töötaks; raske on õ-ä-ö-ü koode meelde jätta; vahel kaob kommentaar kehva ühenduse tõttu ning uuesti kirjutades olen vihane ning lohakam jne. Aga hoolimata sellest ma püüan oma keelt puhtana hoida, isegi kui see alati ideaalselt ei õnnestu. Sedasama püüdu ootame ka teistelt tripi kasutajatelt.

Tavaliselt on ka võõrklaverile häälestatud arvutis võimalik leida Character Map ja vajalikud tähed sealt sisse tuua. Kogesin seda Espanjas.
Teine lugu on nende koodidega. Mul ME laseb seda veel teha, XP aga mitte, viskab muu akna ette. Ehk tuleb eriliselt nikerdada, ei tea.
Seda välisest küljest. Hullem on lugu SISULISEGA. Paljud ei oska oma soove või mõtteidki väljendada, rääkimata ülesehitusest. Näiteks eelmine komm (minu) keeletundele keeleehituslikust küljest vastu ei hakka. Vastu hakkab rohke (ehkki mitte veel pulbitsev) võõrsõnatarvitus. Seda haigust näib põdevat aga 99% siinkirjutajatest. Ise püüan sellest teadlikult hoiduda. Ning isegi üsna huvitav on, nagu mingit salakirja koostades, kuidas väljenduda võõrast risu kasutamata. Katsetage samuti.

Eelmisele ütleks, et kirjutad, et võõrsõnatarvitus hakkab vastu ja siis ise kirjutad Espanjas, eesti keeles on kohanimi veel Hispaania.

Mis puutub kohanimedesse, siis nagu meie nõuame teistelt meie nimede austamist, peaks ka meie austama teiste omanimesid. Meil pole selle Hispaaniaga mingit pistmist peale võõrvahenduse tallalakkumise. Espanjolid (või espanjalased, kui sulle rohkem meeldib, ka see on korrapärane) ise H- ei hääldagi (|ernand'ez|, |id'algo|), selle asemel kirjutavad J- (Jerez, Juantorena). Nii et hoopis vastupidi kukub välja, kasutan võõra kirjutusviisi asemel eestindatud nimekuju.

see kohanimede kirjutamine on omaette teema ja sellest on vist Gruusia teemal vaieldud. Jääksin siiski ajalooliste nimede juurde ja ma pole kuulnud, et keegi nõuaks soomlastelt või lätlastelt või kellelt iganes Eesti nimetamist Eestiks. Ausaltõeldes tundub ikka täiesti väärakas Rootsit Sverigeks kutsuda või Austriat ja Saksamaad nende omakeelsete nimedega.
Rootsi ja Venemaa käivad samuti eesti keele juurde nagu muud omakeelsed sõnad....

Eestiga on ju veel see häda, et meie riigikene ei ole ennast kuskil ju oma õige nimega, "EESTI", promonud. Ikka "Estonia". Isegi postmarkidel.

Mina mõtlen, et üldse inimesed võiksid standardsed olla. Praegu on igaüks ise nägu, üks on paks ja teine pikk, mumeelest see jätab Eesti rahvast kuidagi lohaka mulje. Oh kui saaks neid kuidagi ühe vormiga vorpida, kõik täpselt ideaalse inimese nägu ja (muidugi mõista!) komade kasutamises proffid...

selles teemas lööb jälle välja eestlase suutmatus nautida looduse mitmekesisust. Ei armasta me teistsuguseid rahvaid, ei teistsugust või vaba keelekasutust. Jumal küll, kui sul kool on seljataga ja tunnistus käes, siis sa ometi võid kirjutada täpselt nagu tahad, ilma et ÕSi viimane väljaanne unes sind taga ajama tuleks. Keelega võib ka mängida ja lõbutseda nagu liivakastis liivavormidega. Kui see lõbu ja vabadus keele juurest ära kaob, ja jäävad ainult normid, siis keel ka sureb (vt nt ladina keel).

Mis proneerimistesse jms puutub, siis mina olen alati järeldanud, et küllap on reisijate hulgas senisest enam teismelisi, ja ega foorumites suhtlemine pea olema ainult emakeele viieliste lõbu. Ja kui siin on inimesi, kes oma kirjatöödes pole mitte kunagi mitte kuskil ühtki koma ära jätnud, siis teate - tehke proovi, kirjutage üks (1) lause PÄRIS ILMA komadeta (!). See võib teid shokeerida, aga suures plaanis ei muutu sellest maailmas mitte midagi. Päike tõuseb endiselt, loojub endiselt, ja kui teie lauses oli ka mingi mõte sees, siis see jääb igaühele enamasti sama arusaadavaks.

ugri-mugri keelehaldjas

ohssssaaa!!!!!! mulle akkas kohhe meeldi ma mi ssa seal seal välla pakkud. täidsa vaba värgenduson lahe pole vaja suuremat mõtlemist egamidagid; kõi k asavad aru mis need mõned viad ikka

Siin veel üks kaunis kummaline ja huvitav keelenäide, mis kõik minu meelest ei tähenda, et elementaarset kirjaoskust enam õppima ega viljelema ei pea. Kusjuures see näide peaks ka kinnitama, et iga inimese peaaju peaks suutma siiski ka korrektset teksti toota ilma erilise pingutuseta.

Uskumatu, aga see on täiesti loetavas eesti keeles:

Slashdot-is oli kgunai akterkil slelset, et iminene sduuab leguda
tsketi, kus õgies jekärjarros on viad snõa eismene ja viniame thät.
Snõa kskeel atsuvae teähtde jrokäjred ei hlvaedna olseluilt lousevatt.

Kas tiee staae slleset aru, mdia ma kjuitran? Kas slele leguimne
vlaimatsb tiele oluillset rekhom rksasui nnig vaõtb rehkom agea, kui õistgei kujritutad ssvaliue tktsei lgeumine?
Vatsvaalt Crabmidge'i Ükoloili uunilurge ploe ollunie, mis jokrrearjäs oskelid õgeil kaohl. Kiõk muu viõb olla tlieäik sdoi, aga sa saduud sade ikka leguda imla preelombiedta. Sdea pujheõsl, et iinmmiuõmsts ei loe thtäi üskvahal, viad snõu teukvirna.

Keel, ka kirjakeel, on üks kultuuri püsimise alustalasid, ei maksa seda sodida. Ärge unustage, et meid on ainult üks miljon!

Kas saite eelnevast imetekstist ja selle mõttest korralikult aru? Ilmselt mitte, sest jätsin tahtlikult ühe olulise rea vahele. Ei ole see asi päris nii, et las liiv lendab.
Kogu tekst:
Slashdot-is oli kgunai akterkil slelset, et iminene sduuab leguda
tsketi, kus õgies jekärjarros on viad snõa eismene ja viniame thät.
Snõa kskeel atsuvae teähtde jrokäjred ei hlvaedna olseluilt lousevatt.
Kas tiee staae slleset aru, mdia ma kjuitran? Kas slele leguimne
vlaimatsb tiele oluillset rekhom rksasui nnig vaõtb rehkom agea, kui õistgei kujritutad ssvaliue tktsei lgeumine? Vatsvaalt Crabmidge'i Ükoloili uunilurge ploe ollunie, mis jokrrearjäs
on theäd snaõs; onilule on viad see, et emisene ja vaniime thät
oskelid õgeil kaohl. Kiõk muu viõb olla tlieäik sdoi, aga sa saduud
sade ikka leguda imla preelombiedta. Sdea pujheõsl, et iinmmiuõmsts ei loe thtäi üskvahal, viad snõu teukvirna.

Tere. See Crabmidge`i Ükoloili uuring on tegelikult täitsa põnev. Sain tekstist aru küll aga ilmselt ei tohi nii kirjutades ikkagi kirjavigu olla, siis läheb küll rappa. Muidugi ei kujuta ette, mis siis saab, kui vähegi raskem tekst. Märksa raskem oli mõista seda esimest teksti...
Aga neile, kes arvavad et korrektne keelekasutus vormib meid kõiki üheülbalisteks, ütleks - need teised, kes arvavad , et väikese rahvakillu esindajatena oleks meil hää siiski oma keele "vundamendipõhistes" reeglites kokku leppida, need teised ongi juba erinevad... Mängida keelega tohib ikka ja tähed saab ka "ära närida", kuid juurde saab ehitada ikka vundamendi peale.
Noo, ja lõunaeestlased ainult seda ootavadki, et kirjakeel rappa läheks - siis võtavad oma hästihoitud imäkeele vällä ja pärast võru keele riigikeeleks kuulutamist tulebki suurel hulgal põhjaeestlastel taas kooli "kordusõppustele" minna. Kõkkõ hääd! :)

No ei huvita inimesi enam emakeel ja oma kultuur. Peaasi et Coca-Colat saaks drinkida, partit panna ja bieeri libistada. Ja nii nad suridki välja.

No kuulge, kuulge. Sellise jama peale pean ikkagi veel kommenteerima. Iga riik nimetab teisi riike vastavalt rahvusvahelistele riiginimedele või oma keeles väljakujunenud nimedele. Riigi nimede häälduse järgi oma keelde mugandamine tuletabki sellised värdmoodustised nagu Espanja või siis hoopis Sväärje, Toitshland, Madzjar jne. Jäägem mõistuse piiresse, eks. Lätlastele jääme me alati Igaunijaks ja soomlastele Viroks. Ärgem risustagem keelt.

Keele risustamisega tegeleme siis, kui kasutame võõrtähti ja võõraid ühendeid. Sverige hääldub Svärjä juba sellepärast, et esisilbi Ä muudab järgsilbi E samuti Ä-ks. Deutschland on maakeeli Tojittslantt, Magyar aga Modjor. Kuidas teised teisi kutsuvad, on nende asi. Meil aga tuleks tõsiselt oma hariTuse üle mõtteid mõlgutada.

veigo,

aga vahel voib ju k anii juhtuda, et oma @valismaalasest@ arvutiga oled kohalikus vorgus, eks!?

mina olen tundmatus keeles klaviatuuriga, tosi kyll, valismaal, arvutis, ja ei pea kyll vajalikuks pisikese postituse juures koiki tahti ja marke yles otsima hakata, kuigi eesti keelele etteheiteid teha ei saa.

Seega pole asi symbolites, mida kasutatakse, vaid lihtsalt elementaarse kirjakeele tundmises.
v2heoluline pole, kuigi teatud kontekstis voib see oigustatud olla, ka slangi ja muud @eripara@ kasutada. tahtis on, et postitatud tekst oleks yldiselt arusaadav, mitte ei nouaks pingutusi nii lugemisel kui ka arusaamisel.

Kõige lihtsam on Character Mapist kanda vajalikud tähed (ka mitu üht tähte) üle ja vajadusel need vahele lükkida. Siin ei kirjuta nagunii kümneid poognaid, nii et see mõni minut lisa ei tee paha.

nn kaekiri ei riku korraliku emakeele ilu, seega jaan selle juurde, et foorumipostitustes eesti keelele spetsiffiliste markide jms kasutamine, kui see tunduvalt segab kirjutamist, pole oluline.
selliselk juhul on ju aru saada, mida kirjutatakse, samas kui ei eksita ei korraliku keelekasutuse kui k aelementaarsete keelereeglite vastu.

Ma ei oska midagi ölda, kas ä asemel on võõramaa klaviatuuril parem vajutada a või 2. A on vähemalt täht, 2 number. Seega 2-le puudub oluline põhjendus.

Ma olen küllalt igasugu huvitavate klaviatuuride taga istunud ja ikka ja jälle leian, et probleem ei ole mitte klaviatuuris, vaid selles, kes istub klaviatuuri ja tooli vahel. Igaüks saab aru, kui ollakse sunnitud erinevatel põhjustel teistmoodi klaviatuuri kasutama. Aga, nagu viidati, oluline on üldine keelekasutus.

No kordame siis veelkord üle meie põhimõtte: Netikeele kui fenomeni areng on huvitav protsess, kuid juhtumisi ei soovi Trip selles kaasa lüüa. On ju selgelt öeldud?

Kes on soovinud korralikult kirjutada, on seda alati saanud. Maailm on keelereostust paksult täis, äkki püüaks siin natuke mõstlikum olla?

Oh ei, kaekiri ei riku korraliku emakeele ilu kohe kindlasti mitte. Küll rikuvad spetsiffiliste, selliselk, k aelementaarsete. No kas tõesti selliste vigade vastu võitlemiseks ei leita seda üht minutit, et oma sehkendus korra enne ära saatmist läbi lugeda?

ka selle juurde jaan, et vaikesed trykivead ei sega kedagi, segavad ja hairivad aga harimatu keelekasutus, vulgaarne ning teatud gruppidele iseloomulik konepruuk.
yksikud grammatikavead on koomes, ka moningane eksimine ortograafiast on andestatav, nn napukaid yldse ei arvestaks.
lubamatu on ka agressivne ja ryndav poordumine, nn arategemine arategemise parast.

aga see on ainult minu arvamus. kuid kes olen mina? lihtsalt ameti poolest emakeele ilu hoidleja.

tsitaat: "No kordame siis veelkord üle meie põhimõtte: Netikeele kui fenomeni areng on huvitav protsess, kuid juhtumisi ei soovi Trip selles kaasa lüüa."

parandus: "No kordame siis veelkord üle meie põhimõtte: netikeele kui fenomeni areng on huvitav protsess, kuid juhtumisi ei soovi Trip selles kaasa lüüa."

Keeleteadust väheke nuusutanud inimesena tahaksin korrektkeele tagasinõudjaid natikese veelgi hirmutada.
Klassikuid tsiteerides: me elame suurte muutuste ajastul. Arvutivõrgus on kirjalik suhtlus muutunud niivõrd välkkiireks ja kontrollivabaks, et välja on arenemas tegelikult uute tunnustega kirjutusviis, mis sarnaneb üha enam räägitud keelele. Ja tagasiteed vana juurde ei ole. Peagi jõuab progress ilmselt ka niikaugele, et suurema leviku saavad inimkõnet äratundvad süntesaatorid, mis on võimelised juttu iseseisvalt kirja panema. Siis me alles nalja saame näha! Ma ise näiteks ennustan, et 5-10 aasta pärast on neti suhtluskeel sihukene iseseisev volapük, mis kirjutatud keelt ainult kaude ja umbes meenutab.
Kirjakeel muidugi ei kao ka kuhugi. See jääb pikemate ja paberil lugude keeleks, konservatiivne, kindel ja massi meelest igav nagu ajakiri Akadeemia Kroonika kõrval.
Ennastsalgavad katsed seda arengut peatada või tagasi pöörata on küll kiiduväärsed, kuid kahjuks täiesti kasutud. Kuidas seda praktiliselt teha? Seada sisse tsensor-korrektori ametikoht ja suunata Emajõgi valmiskaevatud ja betoneeritud kraavikesse? Sellisel juhul kaotab selline kiire suhtluskanal täiesti oma senise mõtte - kiiruse ja postituste hulga.
Mina soovitaksin toimida niiviisi. Seada sisse püsiinfo ja viidetega nurgakese, tinglikult öeldes Tripi Sisu. See sisaldaks artikleid, ülevaateid, mistahes üldhuvitavat infot vajalikukspeetavail teemadel ja oleks vormistatud korrektses emakeeles. Selle kõrval võiks säilida ka nõuande- ja suhtlusnurk ehk praegune foorum, kus igaüks saaks laulda nagu oskab ja nokk loodud, keele kallal norimine võiks sealse etiketi kohaselt olla sobimatu. Sedaviisi säiliks postituste kiirus ja volüüm, sest mõni tüüp, kes juhtumisi oskab nõu anda kuidas kohelda kaamelimeest Thari kõrbes, ei pruugi olla kursis kauge kodumaa keelereeglitega ja oleks kahju kui ta seetõttu uksetaha jääb.

Huvitav pakkumine, aga peab vist siiski eitavalt vastama.
Postituste sisu ja keelekasutus enamasti millegipärast korreleeruvad ja nagu korduvalt on seletatud, oluline on signaal, mitte müra.

Vähejaus näitab teed, kuidas tänapäevane kultuur manduma saab. Ajaloos on väga kõrgelt arenenud kultuurid ennegi kehvalt lõpetanud. Kui inimkond on juba kõik piisavalt paksuks läinud ja haigustest ning mõistusest nõder, siis need mandunud tüübid hävitavad kõigepealt raamatud, millest nad ju aru ei saa ja hiljem ledavad õhku ka arvutid, sest puudub ajupotensiaal nende haldamiseks. Lõpuks leidub muidugi mõningaid eesrindlikke ja targemaid, kes teiste seljas sõites pisikese kultuuriarendajate grupi loovad ja tasapisi hakkab areng jälle tõusuteele minema. Selline ringkäik on muidugi kaugelt pikem kui 5 - 10 aastat. Ajalooline paratamatus muidugi, kuid targa tegutsemise juures ei pruugi väga hulluks katastroofiks kujuneda. Iseasi on, kas leidub piisavalt neid , kes niisuguseid arenguid ette näevad ja vältida oskavad-tahavad-viitsivad.

See ei puuduta küll käesoleva lehe keelt, kuid vahetu seos on siiski olemas. Siin ei väljendata hääldust, kuid kui seda tehtaks, võiks ka siit leida Rädissoni nagu teles ja raadios juba kuulda. Nende haridus ei võimalda neil teada, et tegemist on skandinaavia tüvega ning seal hääldub A ikka A.

Austades eraomandust ning olles suhteliselt seadusekuulelik kodanik, olen sunnitud sellest foorumist lahkuma (vt Veigo kommentaari eespool.
Minu "sulest" pole siin foormumis peale jôudumôôda antud asjakohaste vastuste mitte mingit muud "myra" olnud.
Pean selliseid foorumeid nagu siinne nn kirjutatava kônekeele kasutamise kohaks.
Kuigi minu eesti keel on (peaagu) laitmatu - ametitôôks on keele puhtana hoidmine - ei suuda ja taha siin normiks olevaga ennast vaevata. Seega - kuna tehnilistel ja isiklikel pôhjustel ei suuda kôiki eesti keelele omaseid tâhemârke klaviatuuril tekitada, samuti patustan lausealguse suurtâhe kasutamise vastu (komad ja muu on paigas, alati) ei jââ mul muud yle kui oma sobimatu keelega vait olla ja foorumit enam mitte risustada.

Plaks plaks plaks! Aga sina pole kahjuks ainuke.

Mina olen täna siin esimest korda, kuid lugedes siinseid postitusi, siis jubedalt häirib see, et inimesed ei oska kirjutada. Ka mina ei ole mingi filoloog, kuid nõrgad ja tugevad tähed võiksid ikka igal ühel meist selged olla, kuhu ja kuna mingi täht sobib ja kuna mitte.
Lihtsalt väga halb on lugeda vigaseid tekste :(((
Paneb mõtlema, et siin kirjutavad vaid algklasside õpilased, kuna need vead on küll nende tasemel,ja neile on need siiski andeksantavad.

peamiselt selles,et kui neid näpuvigu ühte kommentaari liialt satub on ju raske jutu mõttest aru saada.Võib ka valesti aru saada.Ei ole ju keeruline enne kommentaari avaldamist neile mõnele lausele pilk peale visata ja suuremad apsakad ära parandada.Eks vigu juhtub loomulikult kõigil,aga üritame ikka enam-vähem õigesti kirjutada,see on ka lugupidamine teksti lugeja vastu.

Mind huvitab, et milline arvuti on tänapäeval selline, kus ei ole võimalik kasutada täpitähti?? Isegi megapiirangutega (kus ei lubata kasutajal klaviatuuri häälestust muuta - Eestist väljas asuv arvuti) US paigutusega arvuti puhul toimivad Alt+154, Alt+129 jne kombinatsioonid.

to lauriandres: ja kui palju teavad ja oskavad kasutada neid alt+x jne kombinatsioone?

Ja alati võib tarvikutest (accessories) leida hulga erimärke. Pigem ei viitsita midagi teha.

Aga kõikidel ei ole windows, mõnedel ei ole üldse arvutit, mõni toksib oma moblas browserisse. Keele kasutus las jääda ikka selliseks nagu ta on, keel peab arenema, muidu jääb ta ajale jalgu igaljuhul (enivei meeldib mul kasutada). Võibolla peaks need üksikud grammatikagurud teemasi arendama teist laadi foorumites? Ma saan aru, et enamus saavad siiski kirjutistest aru ja need kes ei saa, siis kaotab ju küsija? Võrdleks seda turukabandusega, kui ikka ei suuda suhelda nii nagu vaja, siis ka oma pahnast lahti ei saa. Ehk nagu see multik kass ütles, Davaite shit druuzna.

Ülalpool keskustelu lugedes tuli tahtmatult meelde üks vanasõna: "las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi"... Seda võib lahti mõtestada nii ilusa keelekasutuse pooldajate kui ka keelerisustajate (mistahes põhjustel) seisukohalt. Aga üks on kindel, mistahes viisil, stiilis või kandjal kirjutades, iseloomustab see esmajoones ikka kirjutajat ennast. Ka mina pean tunnistama, et haritus ja haridus ei kattu alati - diplomiga või ilma, eelistan siiski vaistlikult nende inimeste seltskonda, kelle kõnepruuk ja ka kirjalik eneseväljendamisoskus on siiski ladus ja korrektne. Aga tolerantsi ja kannatlikust teineteise suhtes võiks meil sellegipoolest rohkem olla, selle vastu vaielda ei saa.

Kuna kasutan ise netti suht palju, siis jääb sellest kasutamisest külge ka aja arvestus. Ning sellise ajaarvestusega on alati kasulikum kirjutada vigaselt, kui neid parandada või õigekeelt meelde tuletada(ÕS-is rääkimata). Ja kuna ühiskonna trend on ikkagi selles suunas, et aega arvestatakse üha rohkem, seda rohkem hakkab ka selliseid vigaseid postitusi tekkima. Kui vaadata igasugusid tulnukate filme, siis koorub sealt välja üks tõsiasi, nimelt aja ja ressursi(väsimus) arvestus, tänu millele on näiteks kõne muutunud üksikuteks silpideks ja emotsioone ei esitata, klaveri asemel on mõne nupuga pult jne. Seistes dilemma ees, kas kirjutada korrektne foorumipostitus või kirjutada nii nagu juhtub postitus ja jõuda lugeda läbi veel ntx 5 postitust, siis kindlasti hakatakse eelistama viimast varianti. Kes veneaega teavad, siis neile oli järjekord suht tavaline, nüüdisajal kirutakse mis hirmus(ka autode ummikud) ja ikka selleparast, et teha on midagi targemat kui kuskil järjekorras või ummikus kokutada.

Ei kahtlegi, et kes soovib, see leiab kõige erinevamaid põhjendusi, miks lihtsalt EI OLE VÕIMALIK korralikult kirjutada. Nelja aastaaja ja rahvusvahelise imperialismini välja.

Tuletaks siiski meelde, et Trip.ee on avalik internetiruum ja avalikus ruumis ei ole kombeks ka väga kiiretel inimestel teatavaid asju teha. Rääkimata sellest, et Trip.ee tegijate nägemuses kasutatakse siin korralikku eesti keelt. Kas me peaksime tolereerima kedagi, kes urineerib avalikult keset Viru väljakut, kuna selle päeva ajakasutus on kohe nii kiire, et ei võimalda inimese kombel WC-sse minna?

Mina olen veigoga täielikult nõus. Eesti keel ei ole raske keel. Mida siis veel öelda jaapani või hiina keele kohta? Emakeele korrektne kasutamine peaks kuuluma iga eestlase minimaalsete võimete hulka. Me ju räägime seda niikuinii. Vähim, mida õppimise mõistes teha võiksime, oleks õigekirja selgeks saamine.

Enamikele intelligentsetele inimestele on juba kohale jõudnud, et Internetis öeldusse peaks suhtuma samamoodi nagu näiteks avalduse kirjutamisesse.
Netisläng on omaette teema, me kõik räägime eri foorumites isemoodi - Hinnavaatluse släng erineb trip.ee reisiteemalisest slängist. Aga kui inimene kirjutab isegi "kiid" sõna "giid" asemel, siis on tegemist ikka sulaselge ignorantsusega.

Aga ega see ainukene koht ole, kus seda näha saab. Mine kasvõi kobarkinno ja proovi mõnda head filmi vaadata. Võin garanteerida, et sinu kõrval istuv eestlane räägib kogu selle aja mobiiltelefoniga, sest tema arvates tähendab kinopilet seda, et ta omab kogu Coca-Cola Plazat. Üle ookeani lennates on lennukis alati üks eestlane, kes ennast täis joob ja arvab, et omab stjuuardessi ja võib teda lõputult ahistada.

Küsimus ei ole niivõrd õigekirjas, kui üldises suhtumise tasemes. Räägitakse küll, et eestlased on tublid, aga millest selline totaalne sotsiaalne laus-idiootsus? Tahaks tõesti mingisugust loogilist põhjendust, aga tõesti ei oska midagi välja mõelda.

Eesti keel on vägagi raske keel, selle eelnev hindaja vist seda ise ei taipa. Ei tohi lasta end petta kirjaviisist, meile paistavad esmapilgul keerulised nii korealaste kui ka singalite konksud. Tegelikult on korea märgid tähtede ühendid silbiti. Pealegi on seal palju vähem hääldusmoonutusi kui eesti keeles. Sanskritis pole üldse mittevastavust.
Kui eesti keele õppijale anda pöörata tegusõna minema, siis on ta kohe purgis, mitte ükski näidissõna ei sobi. Sama käib SADADE(!) nimisõnade kohta.
Veel teeb keele keeruliseks kavalad sõnad. Näiteks on vale "üles kerkima", sest kerkimine ainult ülespoole toimubki, pole "alla kerkimist".
Lisaks paljud oskussõnad, millega puterdab 9 eestlast 10-st.
Tagatipuks võõrnimed, sest meil järgitakse tobedaid vahenduskeeli, mis pole võimelised paljusid häälikuid väljendamagi. Neis koperdab 99 inimest 100-st. Ja see hinnang on veel leebe!

Mina arvan ka, et kui nüüd täielikku keelelist puhtust taga ajama hakata, siis ei saa keskmine eestlane bööd ega määd enam suurest ehmatusest suust välja. Kui see ongi eesmärk, siis lipp teile kätte, aga mina arvasin, et eesmärgiks on siiski sõbralik kooseksisteerimine.
Mind häirib palju rohkem viimasel ajal tekkinud mõtteliselt tühjade tekstide vohamine. Seda annaks reguleerida vähese toimetustöö ja teemade liigendamisega alagruppidesse. Kahjuks on minu sellesuunalised ettepanekud juba aastaid kõlanud kurtidele kõrvadele...

Kiu tulles tagasi algupärase juurde, siis võtke ntx pulm või kõvem juubel. Pole kunagi näinud inimes kes ei saa nn joodikuga ühe laua taga istuda. Kui see kunagi peaks juhtuma, siis olen nõus tunnistama, et grammatika on sutlemiseks vajalik.

Pooletoobine! Ei maksa võõrkeelseid sõnu uisapäisa kasutada ja ropendada pole ilus!

Sorry veigo, aga tulla siia mingit grammatikat ja eestikeelsust kuulutama, tuleks endal asjad eelnevalt sellesse samasse reeglistikku viia. trip.ee registreerimise leht on grammatiliste, keeleliste, kui ka põhimõtteliste vigadega. No kuda ma saan ainult tühikuid kasutada? Kas sul oli ka nii kiire nii kiire?

Veel kord: kes ikka soovib, see ka leiab oma ignorantsusele ükskõik missuguse põhjenduse.
Täiesti võimalik, et Tripis on erinevatel lehtedel erinevaid keelevigu, aga me vähemalt püüame. Parastamise asemel kirjuta oma tähelepanekutest meili ja parandame ära.

Lihtsalt tõin näite, miks tavapostitaja kirjavead ei ole absoluutselt määravad. Kes tahab aru saada see saab ja kes ei saa, see võib alati üle küsida. Ma ei usu, et registreerimise lehel olevate vigade pärast, keegi registreerimata on jäänud? või on? Neid keeletarku jagub ikka igasse foorumisse, nii et ega see trip.ee-gi erinev pole. Ja kui tähelepanekutest rääkida, siis las Tom parandab ära bugi, et pealkirja kast oleks ikka nii pikk, kui pikka lauset ka pealkirjana näidatakse.

Kellel mingil põhjusel ei tööta klaviatuuri tühimiku-klahv või kellel on klaviatuuri ja tooli vahel vigane tarkvara, võiks kaaluda kas klaviatuuri või siis tarkvara uuendamist. Muidu (üllatus-üllatus!) läheb postitus lihtsalt kustutamisele. Kommenteerida seda sõnumit, aitäh, ei ole vaja.

Sorry , aga milleks on vaja iga jumala nurga peal kuulutada, et olen maailma naba?

Ilmselt selleks, et sa aru saaksid, kui hea on ise kord maailma naba olla. Selleks ei ole aga lootustki saada, kui ei ole elementaarset õpioskust ja viisakust teiste vastu :)