Komodo varaani nägemine hakkab maksma 1000 dollarit

Indoneesia

Rõõm on tõdeda, et Indoneesia turismi- ja looduskaitse sektorites tegutsetakse endiselt tuttava järjepidevusega, ehk kord vastuvõetud otsused on tehtud eelkõige selleks, et need hiljem diametraalselt ümber vaadata.

Veebruaris sai kirjutatud, et alates 2020. aasta jaanuarist suletakse Komodo varaani ehk Komodo draakoni elukohana tuntud Komodo saar külastajatele aastaks ajaks. Külastuskeelu idee oli kasvatada varaanide, aga ka nende ühe põhilise saaklooma, Timori hirve arvukust ning töötada välja plaanid vastutustundlikumaks turismiks.

Nüüd on Komodo sulgemisplaan maha maetud, kirjutab Jakarta Post. Nimelt on "selgunud" juba sulgemisotsuse ajal teada olnud fakt, et Komodo draakonite arv on üsna stabiilne olnud juba pea kaks aastakümmet ning liigi säilimine pole ohus. Kokku elab vabas looduses 2017. aastal läbi viidud loenduse andmetel umbes 5700 Komodo varaani, neist Komodo saarel 1727 ja Rinca saarel 1049 varaani. Ka 2019. aasta vaatlused näitavad varaanide stabiilset arvukust.

Komodo saar jääb külastajatele küll avatuks, kuid sellest plaanitakse teha premium sihtkoht. Jakarta Globe kirjutab, et külastajate arvule seatakse sisse piirangud ning Komodo saarele pääsemiseks tuleb vormistada aastane Komodo rahvuspargi liikmekaart. Kui praegu maksab Komodo rahvuspargi pilet alla 10 euro, siis mitme välisväljaande (BBC, The Telegraph) andmetel hakkab Komodo pass maksma 1000 USD (915 eurot). See puudutaks ainult Komodo saart, Rincat ja teisi saari see ei hõlma.

No mida arvata? Ühest küljest ei muutu Komodo rahvuspargi külastajatele suurt midagi, sest paljude hinnangul on Rinca saar varaanide nägemiseks hoopis parem. Kuigi kahtlus jääb, et ka Rinca külastamise hind võib tõusta. Teisalt hakkaks Komodo saare külastamise hind juba lähenema Rwanda gorillaloa hinnale (1500 USD), kuid on märgatavalt kallim Uganda gorillaloa hinnast (600 USD).

Kas varaanide nägemine on taolist hinda väärt? Kõik sõltub muidugi iga inimese eelistustest, aga see ei ole "once in a lifetime" elamus. Pigem jätavad mälestuse Padari saarelt avanevad vaated. Turismifotodelt nähtud varaanid rannas võib ära unustada, sest randadesse varaanivaatluseks esiteks ei lasta ja teiseks ega need varaanid sinna päikese kätte väga ei kipu. Ei, varaanid ei ole unustamatu elamus, kuid elamus siiski. Kel vähegi võimalust, tasub Floresel ja Komodo rahvuspargis kindlasti ära käia (näiteks Balilt). Arvestades uut poliitikat, jääb valikusse eelkõige Rinca saar.


Padari saarelt avanev vaade

Võib kõlada küüniliselt, aga Komodo saare pääsme 100 kordsel hinnatõusul pole konserveerimise ja vastutustundliku turismiga mitte vähimatki seost. Võimalik, et kuhugi paigaldataksegi üks prügikast juurde, aga antud juhul kasutatakse lihtsalt ära Komodo rahvuspargi aasta-aastalt kasvavat populaarsust. Kui 2008. aastal külastas seda 44 000 inimest, siis 2017. a. juba 119 600 ja 2018. a. ligi 177 000 turisti (kellest 121 409 olid välismaalased) ehk aastaga kasvas pargi külastajate arv ligi 1,5 korda. 2018. aastal olid rahvuspargi tulud 32 miljardit IDR ehk üle 2 miljoni euro.

Liikus seal kohapeal  jutt, et Komodo oli arvatud 7 maailmaime hulka.