trip-krainetrip-ukraine-dark
Reisikindlustusest

Siin on tihti jäetud kommentaare, et tehke selline kindlustus, mis katab kõik võimalikud jamad. Kas keegi oskab konkreetselt soovitada, millise kindlustuse peaksin tegema sellises olukorras:saabun tööreisilt Nordica lennuga Tallinasse ja 2 tunni pärast algab puhkusereis. Milline kindlustus katab uued piletid, kui Nordica hilineb Tallinnasse?

Reisitõrke kindlustus. Ükskõik millise kindlustusfirmaga tehtud kindlustus.

Päris ükskõik siiski ei ole, kuna reisitõrkekindlustustel on reeglina kindlaks määratud miinimumaeg kahe lennu vahel. Näiteks Seesamil on see 2 tundi (vt  https://www.seesam.ee/doc/reisikindlustuse_tingimused_1_2016_est.pdf, p 3.7.3), samas kui BTAl on see isegi 4 tundi: https://www.bta.ee/userfiles/files/BTA_Reisikindlustus_Tingimused_16EE-2.pdf, p 17.3.2. Ehk siis Seesam võib hüvitada kui jätkulennuni 2 tundi või enam, BTA seda enam ei tee. 

Buldooza: Inimene tuleb tööreisilt ja läheb puhkusereisile. Kaks täiesti erinevat kooslust.Kui Nordica ei toimeta inimest õigeks ajaks kohale ja selle tõttu jääb ära puhkusereis, siis selleks ongi reisitõrge.Sinu viidatud Seesam kindlustus punkt 3.1.3 ütleb, et reisitõrke alla läheb: Kindlustatute poolt reisiks kasutava transportvahendi liikumist takistav ilmastikuolu, ülebroneerimine või ülekoormatus. Lisaks võiks teha reisitõrke lisakindlustuse. Tegu pole mingite jätkulendudega.

 Reisikindlustus hakkab kehtima vist alates Eestist. Seega tuleks nagu tööreis samuti kindlustada.

Reisitõrkeks loetakse üldjuhul kas reisi katkemine, ärajäämine, või reisile hilinemine. Silmas tuleb pidada, et tegemist on kahe erineva reisiga, seega ei saa olla tegemist reisi katkemisega (kuna reis ei ole veel alanud).Ärajäämise all peetakse üldjuhul silmas olukorda, kus väljaostetud reis jääb ära kindlustusvõtja või mõne lähedase haigestumise, surma vms sellise asjaolu tõttu. Sellist asjaolu ka hetkel ei ole nimetatud.Seega saab tegemist olla ainult reisile hilinemisega. Reisile hilinemiseks loetakse üldjuhul regulaarse ühistranspordi (nt. lennuk, buss, laev jne) hilinemist reisi alguspunkti, mistõttu kindlustatu ei jõua reisile. Samas, üldjuhul peetakse selle all silmas ka seda, et hilinemine peab olema toimunud kas ühistranspordi tehnilise rikke või ilmastikutingimuste tõttu st. mitte igal põhjusel hilinenud ühistransport ei ole kindlustuskaitse all. Kõik sõltub ikkagi kindlustustingimustest, kuid juhul kui eelmise reisi lend hilineb tehniliste asjaolude või ilmastikutingimuste tõttu, siis on võimalik sellist riski kindlustada küll. Vaata erinevate seltside tingimused läbi, et kes hilinemise vastu kaitset pakub ja millistel tingimustel. 

Selleks tulekski teha lisaks reisitõrke kindlustusele, reisitõrke lisakindlustus.

Tänan vastajaid! Hetkel tundub kõige mõistlikum Seesam koos lisatõrke kindlustusega. Katab Nordica hilinemise kõikidel põhjustel v.a. streik.

Lihtsalt vahemärkusena, et vähemalt liikluskindlustusjuhtumi osas on mul BTAga isiklikult värske kogemus, mille põhjal soovitan sellest kindlustusseltsist suuure kaarega mööda käia. Ei vaevu nad suhtlema, on ise väga raskesti kättesaadavad ja hüvitise maksmisest üritavad kõikide vahenditega kõrvale hoiduda.