Kes maksab mitteplaanilise majutuse Türgis

Kes maksab mitteplaanilise majutuse Türgis. Praegu pere Türgis, pidid tagasi tulema homme/laupäeval. Toptoursi esindaja oli öelnud, et arvata võib, et enne neljapäeva sealt tagasi lendu ei tule ja nende lisa päevade eest tuleb maksta 50% ja 50% maksab siis reisifirma. Kas see on normaalne e õiglane..??? Reisitõrke kindlustust pole tehtud.

Kindlustuse mõte ongi katta ootamatuid tõrkeid ja õnnetusi. Vulkaanipurske tagajärjel katkenud lennuliiklus ongi reisitõrge. Minu arust on 50-50 väga hea ja mõistlik pakkumine.

Antud juhul võib juhtuda, et ka kindlustusfirma neid kulusid ei kataks. Tegemist on väga erakordse vääramatu jõu juhtumiga. Ja 50-50 on minu arust antud juhul väga õiglane ja hea pakkumine. Reisifirmal peaks antud juhul olema täielik õigus kogu majutuse raha klientidelt sisse nõuda. Pole küll Toptoursi tingimusi lugenud, aga loogiline on, et vastavad punktid on seal sees olemas.

Ma pidin Türki lendama täna hommikul ja praeguse seisuga on info, et lend toimub esimesel võimalusel kell 15.00. Kas lennujaam avatakse või mitte, ei tea. Igatahes Antalya ja Kopenhageni lend on ainuke, mis hetkel veel nö ootab infot. Ülejäänud tühistatud. Aga kindlustuses on sees, et vulkaan on vääramatu jõud ja võibolla ei pruugi maksmisele kõik kahjud minna. Kõik vaadatakse eraldi läbi. Aga saavad ainult need, kellel reisitõrke kindlustus tehtud.

Reisi ärajäämine ei ole reisil tekkinud kahju. Reisifirma peab igaljuhul tagastama lepingu täitmata jätmisel reisipaketi summas, millest on maha arvestatud kulud reisi korraldamiseks.

Kuulsin poole kõrvaga uudistes, et lennuliiklus on häiritud veel 6 kuud.

Kui teised reisifirma annavad adekvaatset infot ja hindavad oma suhet klientidega siis Toptours venitab aga edasi ega anna mingisugust ametlikku infot. Kummaline käitumine antud hetkel. Arvatavasti paneb see firma oma kompsud kokku ja kaob jäädavalt! Oleks ka aeg, üks turusolkija vähem. Muidugi koorub siit enne palju kohtujuttu.

Vaidlen vastu. Toptoursi esindajad (vähemalt Türgis) vahendavad infot, nii palju kui seda infot praeguses olukorras üldse on. Olen ise kasutanud erinevate reisibüroode teenuseid, sealhulgas ka Topi, ei kurda millegi üle ja kõik minu reisid on sujunud normaalselt (teen ka ise alati piisavalt kodutööd). Topi reisisaatjad sihtkohtades on igati tublid, mida ei saa küll kuidagi öelda Estoursi kohta.

Lõbusat lugemist: Eurodirektiiv paketireiside kohta. Ära jäetud reisi puhul tuleb tagastada KOGU makstud rahasumma,"ettenägematu vääramatu jõud" muudab asja vaid niipalju, et kaob õigus täiendavalt rikutud puhkuse eest kompensatsiooni nõuda. Muide, direktiiv on kohustuslik kõigile EL liikmeile ning selle ja kohaliku seaduse konflikti puhul on ülimuslik EL seadus. Peaks Eesti euroopa Liitu astuma?

Paketireise reguleeriv EU direktiiv: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:EN:HTML EU direktiiv (90/314/EEC) (31990L0314)

  1. If the consumer withdraws from the contract pursuant to paragraph 5, or if, for whatever cause, other than the fault of the consumer, the organizer cancels the package before the agreed date of departure, the consumer shall be entitled: (a) either to take a substitute package of equivalent or higher quality where the organizer and/or retailer is able to offer him such a substitute. If the replacement package offered is of lower quality, the organizer shall refund the difference in price to the consumer; (b) or to be repaid as soon as possible all sums paid by him under the contract. In such a case, he shall be entitled, if appropriate, to be compensated by either the organizer or the retailer, whichever the relevant Member State's law requires, for non-performance of the contract, except where: (i) cancellation is on the grounds that the number of persons enrolled for the package is less than the minimum number required and the consumer is informed of the cancellation, in writing, within the period indicated in the package description; or (ii) cancellation, excluding overbooking, is for reasons of force majeure, i.e. unusual and unforeseeable circumstances beyond the control of the party by whom it is pleaded, the consequences of which could not have been avoided even if all due care had been exercised.

Direktiivi selgitus: http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/factsPTD_en.htm

  1. Cancellation or change of contract terms If any of the essential elements of the package (such as the price) agreed in the contract is changed or if the organiser cancels the package, the consumer has the right to withdraw from the contract and get a full refund. Alternatively, s/he may accept a substitute package. If the substitute is of lower quality than the original one, s/he is entitled to receive the price difference. If the package is cancelled by the organiser, the consumer may also have the right to compensation in addition to the full refund (with some exceptions, e.g. if the package was cancelled due to a force majeure situation).

VÕS §§ 866-882 räägivad pakettreisidest. Vääramatu jõu tõttu ülesütlemine on reguleeritud § 879. § 879 lg 2 räägibki sellest, et ülesütlemise korral kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid võib nõuda mõistlikku hüvitist tehtud kulutuste eest. Nii et ega meil see valdkond nüüd reguleerimata küll ole. Kas on kellelgi konreetne juhtum, kus firma keeldus ärajäänud reisi eest raha tagasi maksmast?

Toptours venitab oma reiside tühistamisega, kõik teised on juba seda teinud. Ei tea kas loodavad veel lennata?

Velkale veel niipalju, et Eesti astus eile euroopa liitu :) Parem hilja kui mitte kunagi!:)

Novatours pidi "mõistlikuks" kuluks võtma 700 eek inimene, ehk siis kui kahekesi reisida, läheks see "lõbu" 1400 eek-i maksma. Huvitav mis marki kohvi nad büroos joovad, et kulud sellised on.

To Tip & ranc:

Probleem selles ongi, et mainitud euroseadused on KOHUSUSLIKUD kõigile EL liikmesriikidele. Seal on ka märge, et kohaliku seadusandlusega võib neid vaid tarbijale soodsamas suunas täiendada.

Top on katkestanud lepingud nendega kes on võõrsil lõksus aga nendele kes Eestis mitmendat päeva asjatult infot ootavad, ei anna nad mingit teavet. Võibolla kuulutavad pankroti enne välja, kui neile mingeid nõudeid esitatama hakatakse. Kuidas on võimalik, et meie uus võlaõigusseadus on vastuolus eurodirektiiviga?

Velka, Ma ei saa aru, kus see probleem EE seadusandlusega on? Praegu saab ju kõik kulud jt meie seadusandluse alusel hüviattud. See TopToursi 700 krooni "mõistlikkus" on minu hinnangul küll ebaproportsionaalne, eriti arvestades, et see 700 on sama ka ainult lennupiletite ostmise puhul. Seda peaks saama küll vaidlustada ja lasta TopToursil "mõistlikkuse" põhjendada.
MIs puutub EL direktiividesse, siis need ongi kohustuslikud ülevõtmiseks, mitte otseselt rakendamiseks. Direktiivi puhul on oluline selel eesmärk - liikmesriik võtab enda äranägemise järgi meetmeid, mis võimaldavad saavutada direktiivi eesmärgi. Ma küll ei jõua siin põhjalikku analüüsi läbi viia, aga minu arust see diretkiiv on VÕSiga korralikult üle võetud. Sellisel juhul El seadusandlus ei rakendu - enne peab isik tõendama, et riik ei ole nõuetekohaseid meetmeid võtnud.

Tip on valesti aru saanud:) Novatours oli see firma kes 700 krooni kuludesse arvas. Toptours pole aga midagi kõssanud oma ideevälgatustest! Ja venitavad vist viimase minutini arvates, et keegi veel julgeb kuhugile lennata. Kodulehel on ka vaikus?

Oii, minu viga, muidugi, ajasin segamini. Mõtlesin ikka Novatoursi :) Aga sõnum jääb samaks.

Tip, ei ole päris nii. See on vastavas (ja väga suures osas ülejäänud direktiivides) selgelt märgitud. Antud juhul on direktiivis märge, et "kohalik" seadusandlus saab direktiivi muuta vaid tarbijale soodsamas suunas - millega meil tegemist ei ole. Rohkem vabadust jätab direktiiv liikmesriikidele force majeure olukorras juba välismaal viibijate kulude katmise osas. Siin oli Eestil mänguruumi ja võeti vastu see 50:50 otsus.

Ka on sealsamas kirjas, et EL ja kohaliku seaduse erinevuse korral on ülimuslik EU seadus.

Enda poolt: müümata reis on nagu müümata pirukas. Kui olete näiteks USAst auto tellinud, kas lepiksite, kui diiler teataks, et teie auto tuleb mootorita, kuna neid vedanud veok jäi vulkaanipurske ajal laava alla? EL tegeleb turismialase seadusandluse uuendamisega, sest paketireiside kõrvale ilmub aina enam "tailored" reise, mille puhul korraldaja tellib tõepoolest just konkreetse kliendi jaoks hotelle, pileteid ja muud - teeb palju tööd konkreetse kliendi heaks. Aga klassikaline paketireis on masstoodang, kus konkreetse sõitjaga seonduv "ettevalmistustöö" piirdub nimede trükkimisega lennupileti jaoks.

See, et direktiiviga sätestatust saab ainult adressaadi jaoks soodsamas suunas kõrvale kalduda, kehtib igas valdkonnas, mitte ainult selle direktiivi puhul. Ja ma endiselt ei saa aru, kus on meie seadusandluse vastuolu selles direktiivis sätestatuga? Direktiiv on nagu alati üldsõnaline, siseriiklik õigus detailne. Kas Sa palun tooksid näiteid VÕS vs direktiiv - kus on vastuolu? Ma hea meelega uuriksin seda asja.

Mina olen üks neist, kellelt Novatours tahab saada 700/inimene. Ma küsisin vastu, et millest need bürookulud koosnevad. Eks näis, mida nad vastavad, kui midagi asjalikku, annan siin ka teada. Eriti ei tahaks küll piletite väljaprintimise ja broneeringu tegemise eest 1400 krooni maksta ... 700 broneeringu kohta oleks veel talunud, aga 1400 ... natuke liig, leian.