Probleem Ameerika viisa saamisel

Head asjatundjad,

ei ole kordagi Ameerikas käinud, aga absurdsel põhjusel tekkis probleem Ameerika viisa saamisel. Soovitati leida jurist, kes on antud valdkonnas pädev ja saab sealpool asjaga tegeleda. Kas oskab keegi soovita mõnda juristi, kes selliste vaidlustega tegeleb?

Reeglina siin juristid ei aita. Kui viisavastus tuleb eitav siis edasikaebamisele see ei kuulu.

Ega siis elu seisma ka jää... aga kuna viisa väljastamisest keeldumine on paljasõnaline ja põhjendamata, võib olla tegemist olukorraga, mida asjatundlik jurist Ameerikas kohapeal saab lahendada.

Viisa andmisest keeldumist ei põhjendata kuskil. Vastus ongi lihtsalt "jah" või "ei".

Kindlasti ei ole nii, et saatkonnast öeldakse "ei" ja nii ongi. Eriti viisa puhul. Ja eriti Ameerika puhul. ESTA osas on "ei" arusaadav, kuid siis jääb inimesele veel viisa taotlemise võimalus.

Kuna ise elan Los Angeleses, siis oskan soovitada ainult siinseid juriste. Tean ühte head immigratsiooniadvokaati (endine District Attorney), kes on nii mitmeid eestlasigi siin aidanud.

Kahjuks teenusehindade kohta info puudub. Pole isegi aimu, sest pole kunagi siin ühegi juristi abi vaja läinud. Kuulukse ei pidavat aga teenustasud odavad olema...

Uuno, kui sa ei ole oma probleemile lahendust leidnud ning teema on endiselt õhus, siis saada mulle privaatsõnumina oma probleemi kohta lühikirjeldus. Soovitavalt inglise keeles. Edastan selle juristile ülevaatamiseks.

Immigratsioonijurist ja viisast keeldumine on minu kui juristi hinnangul veidi erinevad asjad. Viisast keeldumine on haldusakt, mida ei põhjendata üheski riigis, see on isegi Eesti välismaalaste seaduses kirjas. Näiteks EI kohaldata viisamenetlusele (mis on oma olemuselt haldusmenetlus) haldusmenetluse seadust. Sama seaduse § 66 sätestab sõnaselgelt, et viisa andmisest keeldumist ei põhjendata ega väljastata keeldumist käsitlevat infot.

Olen oma töö raames ühel ajavahemikul kokku puutunud ka välismaalaste õigusega ning ka hetkel töötan laiemalt rahvusvahelises kontekstis. Ning võin täiesti selgelt väita, et ükski riik ei põhjenda kunagi ühelgi juhul viisa andmisest keeldumist, sealhulgas USA. USA annab minu teada üldise viite seaduslikule alusele viisa andmisest keeldumisele (a´la ei ole sobilik isik jt). Mida selle all mõeldakse, et selgitata, sest tegemist on sisejulgeoleku küsimusega ja riiki diskretsiooniõiguse alla kuuluva aspektiga.

Mida saaks teha see jurist? Viisa andmisest keeldumine ei ole kohtus ega halduskorras vaidlustatav. Seega ei ole juristist siin mingit tolku (ütlen seda juristina). Mida see USA-s elav immigration lawyer saaks teha? Kuhu ta pöördub, USA välisministeeriumisse? Mis eesmärgil jne?

Mõtle pigem läbi, mis on see alus, miks Sulle viisa andmisest keelduti. Tegemist ei ole selgelt juriidilise küsimusega.

http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html - siin on infot viisast keeldumise kohta.

Jurist saab teha seda mis on juristi töö - väljastada kopsaka arve :)

mul tekkis küsimus, et miks üldse viisat taotlesid, ESTA s said eitava vastuse enne või?

Lihtsalt ääremärkuse korras, miks viisa andmine ega sellest keeldumine ei allu tavapärastele haldusmenetluse tingimustele ja ei ole vaidlustatavad toimingud. Isik saab kavata või kohtusse pöörduda oma rikutud õiguste kaitseks. Paraku ei ole olemas õigust viibida X riigis (nt puudub seadusest tulenev õigus viibida USA-s, Venemaal jne, kui sa ei ole vastava riigi kodanik). Seega ei ole siin ka õigust, mida rikutakse. Laiemalt vaadates - kas võiks olla liikumisvabaduse ja vaba eneseteostuse piiramisega? Senise praktika kohaselt mitte.

Immigratsioonijuristist on kasu siis, kui rikutakse mingeid isiku õigusi, mis seonduvad immigratsiooniõigusega, näiteks õigus perekonnaelu puutumatusele (välismaalase tahab elada oma USA kodanikust väikelapsega), tühistatakse kehtetuks varem välja antud elamisõigust / viibimisõigust, saadetakse riigist välja vm. Ehk siis eelnevalt on tekkinud õiguslik alus millegi nõudmiseks, millegi ootamiseks jms.

Algse postituse osas tekkis aga kaks küsimust:

  • mis on absurdne põhjus, mille alusel viisa andmisest keelduti (ilselt siiski anti see seadusesäte, mille alusel viisa andmisest keelduti);
  • mida saaks jurist "sealt poolt" teha?

Kui ise ennast aidata ei oska, siis kogenud jurist saab. Näiteks esitada saatkonda päringu.

Tegemist võib aga olla ka lihtsalt mõne dokumendi esitamata jätmisega. See on juba piisav põhjus viisa andmisest keeldumiseks. Põhjuseks siis viisast keeldumine INA section 221(g) alusel.

Ning kui tõesti on dokument jäänud esitamata, siis ei pea kuskile juristi juurde ega kohtusse minema. Tuleb dokumendid korrektselt lisaks/uuesti esitada ning viisa ka väljastatakse.

Peale täpsustavaid küsimusi siiski viisa väljastati.

Ehk siis viisa väljastamisest keeldumise alus oli varasem kriminaalkaristus. Arvan et siin võimalus viisa veel saada on pea nullilähedane ning juristi abi taotlemine on pigem raha korstnasse kirjutamine.

Nagu varasemaltki öeldud, ei pea viisa väljaandmisest keeldumist põhjendama ning need alused võivad olla väga üldised - nt Eesti välismaalaste seaduse § 65 lubab viisa andmisest keelduda isegi siis kui välismaalane 'võib kujutada ohtu avalikule korrale, riigi julgeolekule, rahvusvahelistele suhetele või rahva tervisele'. Ehk siis teoreetiliselt saab ka gripihaigele viisa andmisest keeldumist ilusasti põhjendada :) see kas EV seadused karistuse kustunuks loevad või mitte, jänkisid üldse ei huvita - nagu näiteks ka Eesti võime ei huvita, kas Egiptusest pärit viisataotlejal on tema võimalik kunagine karistus Egiptuse karistusregistris kustunud või mitte.

Lõpetuseks, üks pikem kirjutis USA viisa andmisest keeldumise alustest on siin: http://www.usvisalawyers.co.uk/article7.htm. Artikli kohaselt sõltub palju kunagise kuriteo iseloomust - kui tegemist oli nn moraalikuriteoga (vägivald, varavastased kuriteod jne), siis need on viisa andmisest keeldumise alusteks, samas kui nt looduskaitsealased rikkumised seda olla ei pruugi. Eelnevast karustuse määramisest toimepandud aeg seevastu on asjakohane vaid alaealisena toimepandud kuritegude puhul.

Saatkonnast viisa taotlemisel vastuse saades kaua see kehtib kui saad positiivse vastuse,kui kiirelt peab ära käima.

Tere.

Mul on selline asi, et 17-aastasena jäin vahele sõbranna dokumendiga ööklubisse sienedes. Sellest on nüüd rohkem kui 4 aastat möödas ja kriminaalmenetlus lõpetati ja karistuseks sain ühiskondlikku tööd, aga kas selline asi takistab mul viisat saada ja mida ma peaks märkima viisa taotlusele karistuste kohta?